VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KRONIKY MEZNÉ 

VÍTÁ VÁS REGION TÁBORSKO

JSME ČLENEM:  DSO SOBĚSLAVSKO a DSO SOBĚSLAVSKÁ PAHORKATINA

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI !

Otevřeli jste stránky kroniky malé obce na Táborsku. Uvnitř najdete vše podstatné o její historii (např. Historie 1362-2018) i současnosti (např. FOTO Život v obci a Aktuálně), spoustu fotografií, historicky cenných kronikářských zápisů (např. Z KRONIK: 1914-1990), dokumentů a mnoho zajímavých statistik (např. Obyvatelé 1869-2018). Prostřednictvím těchto stránek můžete nahlédnout také do digitálního archivu SOA Třeboň, kde je přímými odkazy zprostředkován přístup k cenným materiálům z historie naší obce, např. k nejstarším obecním a školním kronikám, či sčítání lidu v naší obci 1869-1921 (Digi archiv SOA Třeboň). Najdete zde ale např. také zamyšlení nad náročnou prací kronikářů a zprostředkovaně také pár rad a doporučení jak vlastně obecní kroniku vést (Kronikář). Stránky se navíc postupem času staly tak trochu regionálními, najdete zde stovky fotografií památek a zajímavostí obcí a měst regionu Táborsko, mikroregionů Soběslavsko a Veselsko, ale i dalších krásných míst jižních Čech (Galerie)...

S úctou Jan Kolář, kronikář.

Obec Mezná leží východně od města Soběslav, obklopená lesy a množstvím rybníků. Patří mezi starší obce regionu TÁBORSKO. Rozprostírá se v mělkém údolí, mírně se sklánějícím od jihovýchodu k severozápadu. Jméno Mezná, kdysi dávno Mezný, vzniklo patrně od slova mez, takže pravděpodobně označovalo ves založenou na hranici, mezi. V nejstarší části obce se nachází obstojně dochované STŘEDOVĚKÉ TVRZIŠTĚ, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout KAPLI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE z 18. století (po rekonstrukci), HASIČSKOU SCHRÁŇ z roku 1925, BUDOVU BÝVALÉ OBECNÉ ŠKOLY, vystavěnou a vysvědcenou v roce 1890 (probíhá I. etapa rekonstrukce) a PAMÁTNÍK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY z roku 1921 (po rekonstrukci). K obci náleží prastarý MLÝN SVITÁK, kde mlynář Mikoláš Sviták s manželkou Annou mleli již před rokem 1698 (poté zde přes 200 let mlel rod Zimů). Další samotou náležející k obci je bývalá POHODNICE U BLAŽKŮ, kde rod Špinglů vykonával živnost pohodnickou již od roku 1732 (první pohodný Blažej Špingl 1704-1779). Obec zhruba v její polovině protíná silnice vedoucí od Soběslavi směrem na Dírnou a dále na Jindřichův Hradec. Od května do září zde potkáte desítky projíždějících cyklistů - nedaleko odtud se totiž nachází jeden z nejznámějších zámků JIŽNÍCH ČECH Červená Lhota. Před 1. světovou válkou a v období první republiky žilo v naší obci přes 250 obyvatel, nyní se počet pobybuje okolo 100 obyvatel s trvalým pobytem. Obrovskou tradici mělo v obci ochotnické DIVADLO, což dokládají zmínky v OBECNÍ KRONICE již z počátku 20. století. Největší úspěchy slavili místní ochotníci po 2. světové válce, kdy se dokonce probojovali do republikového finále Přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Úctyhodným datem založení se pyšní také místní hasiči - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZNÁ byl založen v roce 1925. SDH ale není jediným oficiálním spolkem v obci. V letech 2002-2015 zde několik sportovních nadšenců-nohejbalistů za podpory OÚ postupně vybudovalo útulný sportovní stánek, na němž v období 2002-2017 byly pravidelně pořádány turnaje v nohejbalu, malé kopané, florbalová utkání mládeže a dospělých. Do Mezné se během tohoto období sjížděli sportovci z nejrůznějších koutů Táborska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Českobudějovicka, nohejbalisti Mezné léta sklízeli velké úspěchy také na hřištích soupeřů. Dvanáct let trvající bohatá sportovní činnost vyvrcholila v roce 2014 založením oficiálního spolku SK RAPID MEZNÁ 02. Díky nově vzniklému klubu Mezná v roce 2014 poprvé v historii vstoupila do oficiální nohejbalové soutěže, okresního přeboru družstev. Na sklonku téhož roku místní spolek vstoupil také do Okresního sdružení České unie sportu. V okresním přeboru družstev reprezentanti SK Rapid Mezná 02 odehráli své dosud dvě nejlepší sezóny v letech 2017 a 2018 (2x druhé místo) a zaznamenali tak svůj největší dosavadní sportovní úspěch.

 

PARTNERSKÉ WEBY

 Kronika Veselí nad Lužnicí  Přátelé historie Veselí n.L. a okolí
 Kronika Mokré pod Orlickými horami  Kroniky Mokré pod Orlickými horami
 Kronika Oldřichov v Hájích  Oldřichovské příběhy
 Kronika Černá v Pošumaví  Kronika Řípec

 

REGIONÁLNÍ MÉDIA

 Táborský deník  Soběslavská hláska
 Jižní Čechy Teď  Veselsko

 

UPOZORNĚNÍ
Tyto stránky jsou provozovány na základě usnesení Zastupitelstva obce Mezná č.4-2017 ze dne 5.5. 2017 a slouží výhradně k prezentaci obce, její historie a současnosti. Pokud kdokoli oprávněný nesouhlasí se zveřejněním částí textů z důvodu kolize se zákonem na ochranu osobních údajů, lze kontaktovat OÚ Mezná za účelem vymazání sporných bodů.

STRÁNKY ZALOŽENY: 1.10. 2012

Menu

Fulltextové vyhledávání

ŽIVOT V OBCI 2018

Léto na dětském hřišti

Výstava kroniky Mezné 2018

Foto: ZDE a ZDE..

OBEC MEZNÁ

Starostka obce:

Mgr. Romana Chvojková

724 195 795

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková:

776 254 747

SK RAPID MEZNÁ 02

Předseda:

Martin Sládek

www.obecmezna.cz/sport

Návštěvnost stránek

007975