Znak obec Mezná.jpg 

VÍTEJTE V MEZNÉ

Vítám Vás na stránkách malé obce, nacházející se na jihu Čech, v jižní části Táborska. Hlavním cílem těchto stránek je představit a co nejvíce přiblížit naši historii a současnost. V minulosti naši předkové založili a svědomitě vedli několik pamětních knih; naše nejstarší kronika byla založena již v roce 1889, můžeme tedy říci, že známe vlastní dějiny. A to je velmi důležité. Snažíme se na práci našich předků navázat a co nejvěrohodněji mapovat a do současných kronik zaznamenávat nynější život obyvatel obce. Proč to považujeme za důležité? Aby naši potomci dostali možnost nahlédnout do současného života a mohli se tak, budou-li chtít, poučit z našich chyb a inspirovat se tím, co nám se podařilo.

Uvnitř stránek však také NAJDETE nejrůznější zajímavosti a statistiky, další materiály a fotografie ze současnosti i historie obce jsou samozřejmě průběžně doplňovány. Stěžejním tématem je jakési vypíchnutí důležitých historických událostí - tak, jak je postupně přinášela doba a jak je zaznamenávali jednotliví kronikáři (Z kronik 1810 - 2021 v horní části menu).

Na stránkách NENAJDETE obsah novodobých obecních kronik. Knihy zatím, dle zákona, nelze zveřejnit, protože neuplynula zákonná lhůta. Zveřejnit tedy prozatím nemůžeme ani Pamětní knihu obce Mezné, založenou v roce 1925; poslední zápis je zde z roku 2012 a také v tomto případě se musíme držet dikce zákona. Všechny kroniky a jejich četné přílohy je však možné kdykoli vidět v kanceláři OÚ Mezná, po předešlé dohodě s kronikářem. Dle ZÁKONA O KRONIKÁCH OBCÍ č. 132/2006 Sb. se tak děje vždy pod dohledem kronikáře obce.

V roce 2017 došlo v SOA Třeboň k digitalizaci dvou školních kronik Mezné - Památní knihy (datace 1889-1940) a Monografie Mezné (datace 1929). Obě tyto unikátní kroniky je tedy možné studovat prostřednictvím webové aplikace DIGI-ARCHIV - pro zjednodušení přístupu k digitalizovaným materiálům Mezné byl na těchto stránkách zřízen oddíl Digitální archiv SOA Třeboň.

 

 

NĚCO O NÁS

Obec Mezná leží východně od města Soběslav, obklopená lesy a množstvím rybníků. Patří mezi starší obce regionu TÁBORSKO. Rozprostírá se v mělkém údolí, mírně se sklánějícím od jihovýchodu k severozápadu. Jméno Mezná, kdysi dávno Mezný, vzniklo patrně od slova mez, takže pravděpodobně označovalo ves založenou na hranici, mezi. V nejstarší části obce se nachází obstojně dochované STŘEDOVĚKÉ TVRZIŠTĚ, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout KAPLI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIEHASIČSKOU SCHRÁŇ z roku 1925, BUDOVU BÝVALÉ OBECNÉ ŠKOLY, vystavěnou a vysvědcenou v roce 1890 a PAMÁTNÍK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY z roku 1921. K obci náleží prastarý MLÝN SVITÁK, kde je mlynářský rod Zimů doložen již koncem 18. století (před tím zde mlel rod Svitáků). Další samotou náležející k obci je bývalá POHODNICE U BLAŽKŮ, kde rod Špinglů vykonával živnost pohodnickou již od roku 1732 (první pohodný Blažej Špingl 1704-1779). Obec zhruba v její polovině protíná silnice vedoucí od Soběslavi směrem na Dírnou a dále na Jindřichův Hradec. Od května do září zde potkáte mnoho projíždějících cyklistů, nedaleko odtud se totiž nachází jeden z nejznámějších zámků JIŽNÍCH ČECH Červená Lhota. Před 1. světovou válkou a v období první republiky žilo v naší obci přes 250 obyvatel, nyní se počet pobybuje okolo 100 obyvatel s trvalým pobytem. Obrovskou tradici mělo v obci ochotnické DIVADLO, což dokládají zmínky v OBECNÍ KRONICE již z počátku 20. století. Největší úspěchy slavili místní ochotníci po 2. světové válce, kdy se dokonce probojovali do republikového finále Přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Úctyhodným datem založení se pyšní také místní hasiči - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZNÁ byl založen v roce 1925. SDH ale není jediným oficiálním spolkem v obci. V letech 2002-2015 zde několik sportovních nadšenců-nohejbalistů za podpory OÚ postupně vybudovalo útulný sportovní stánek, kde jsou pravidelně pořádány turnaje v nohejbalu, dříve také v malé kopané, florbalová utkání mládeže a dospělých. Do Mezné se tak již léta sjíždějí sportovci z nejrůznějších koutů Táborska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Českobudějovicka, nohejbalisti Mezné léta sklízí velké úspěchy také na hřištích soupeřů. Dvanáct let trvající bohatá sportovní činnost vyvrcholila v roce 2014 založením oficiálního spolku SK RAPID MEZNÁ 02. Díky nově vzniklému klubu Mezná v roce 2014 poprvé v historii vstoupila do oficiální nohejbalové soutěže, okresního přeboru družstev. Na sklonku téhož roku místní spolek vstoupil také do Okresního sdružení České unie sportu. V okresním přeboru družstev reprezentanti SK Rapid Mezná 02 odehráli své dosud tři nejlepší sezóny v letech 2017 , 20182019 (3x druhé místo) a zaznamenali tak své největší dosavadní sportovní úspěchy.

 

Zdroj: kroniky obce a školy.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2015. 

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

Hospůdka Ve Škole

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Web hospůdky: ZDE...

Fulltextové vyhledávání

Mezenské rybníky

Rybník Krotějov

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště

Středověké tvrziště v Mezné

Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné

Skola v 60. letech 20. století

Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

016642