Znak obec Mezná.jpg 

VÍTEJTE V MEZNÉ

Vítáme Vás a děkujeme za Váš zájem o historii malé obce, nacházející se na jihu Čech, v jižní části Táborska. Hlavním cílem těchto stránek je představit a přiblížit naši historii a současnost širší veřejnosti. V minulosti naši předkové založili a vedli několik pamětních knih, naše nejstarší kronika byla založena již v roce 1889. Můžeme tedy říci, že známe vlastní dějiny a to je velmi důležité. Snažíme se proto na práci našich předků navázat a co nejvěrohodněji mapovat a do současných kronik zaznamenávat nynější život obyvatel obce. Proč to považujeme za důležité? Aby naši potomci dostali možnost nahlédnout do našeho současného života a mohli se tak, budou-li chtít, poučit z našich chyb.

Uvnitř stránek však také NAJDETE nejrůznější zajímavosti a statistiky, další materiály a fotografie ze současnosti i historie obce jsou samozřejmě průběžně doplňovány. Stěžejním tématem je jakési vypíchnutí důležitých historických událostí - tak, jak je postupně přinášela doba a jak je zaznamenávali jednotliví kronikáři.

Na stránkách NENAJDETE kompletní kopie jednotlivých obecních kronik (obsah) - některé  z knih zatím nelze zveřejnit, protože neuplynula zákonná lhůta, jiné zatím neprošly digitalizací. Toto se prozatím týká i Pamětní knihy obce Mezné, založené v roce 1925 - poslední zápis je zde z roku 2012 a k odevzdání do Státního okresního archivu Tábor je potřeba dodržet lhůtu 10 let od posledního zápisu.

Všechny kroniky a jejich četné přílohy je však možné kdykoli vidět v kanceláři OÚ Mezná, po předešlé dohodě s kronikářem. Dle ZÁKONA O KRONIKÁCH OBCÍ č.132/2006 Sb. se tak děje vždy pod dohledem kronikáře obce.

V roce 2017 došlo v SOA Třeboň k digitalizaci dvou školních kronik Mezné - Památní knihy (datace 1889-1940) a Monografie Mezné (datace 1929). Obě tyto unikátní kroniky je tedy možné studovat prostřednictvím webové aplikace DIGI-ARCHIV - pro zjednodušení přístupu k digitalizovaným materiálům Mezné byl na stránkách KRONIKA OBCE MEZNÁ zřízen oddíl Archiválie obce na webu.

 

 

NĚCO O NÁS

Obec Mezná leží východně od města Soběslav, obklopená lesy a množstvím rybníků. Patří mezi starší obce regionu TÁBORSKO. Rozprostírá se v mělkém údolí, mírně se sklánějícím od jihovýchodu k severozápadu. Jméno Mezná, kdysi dávno Mezný, vzniklo patrně od slova mez, takže pravděpodobně označovalo ves založenou na hranici, mezi. V nejstarší části obce se nachází obstojně dochované STŘEDOVĚKÉ TVRZIŠTĚ, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout KAPLI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE z 18. století (po rekonstrukci), HASIČSKOU SCHRÁŇ z roku 1925, BUDOVU BÝVALÉ OBECNÉ ŠKOLY, vystavěnou a vysvědcenou v roce 1890 (proběhla I. etapa rekonstrukce) a PAMÁTNÍK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY z roku 1921 (po rekonstrukci). K obci náleží prastarý MLÝN SVITÁK, kde mlynář Mikoláš Sviták s manželkou Annou mleli již před rokem 1698 (poté zde přes 200 let mlel rod Zimů). Další samotou náležející k obci je bývalá POHODNICE U BLAŽKŮ, kde rod Špinglů vykonával živnost pohodnickou již od roku 1732 (první pohodný Blažej Špingl 1704-1779). Obec zhruba v její polovině protíná silnice vedoucí od Soběslavi směrem na Dírnou a dále na Jindřichův Hradec. Od května do září zde potkáte desítky projíždějících cyklistů - nedaleko odtud se totiž nachází jeden z nejznámějších zámků JIŽNÍCH ČECH Červená Lhota. Před 1. světovou válkou a v období první republiky žilo v naší obci přes 250 obyvatel, nyní se počet pobybuje okolo 100 obyvatel s trvalým pobytem. Obrovskou tradici mělo v obci ochotnické DIVADLO, což dokládají zmínky v OBECNÍ KRONICE již z počátku 20. století. Největší úspěchy slavili místní ochotníci po 2. světové válce, kdy se dokonce probojovali do republikového finále Přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Úctyhodným datem založení se pyšní také místní hasiči - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZNÁ byl založen v roce 1925. SDH ale není jediným oficiálním spolkem v obci. V letech 2002-2015 zde několik sportovních nadšenců-nohejbalistů za podpory OÚ postupně vybudovalo útulný sportovní stánek, kde jsou pravidelně pořádány turnaje v nohejbalu, dříve také v malé kopané, florbalová utkání mládeže a dospělých. Do Mezné se tak již léta sjíždějí sportovci z nejrůznějších koutů Táborska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Českobudějovicka, nohejbalisti Mezné léta sklízí velké úspěchy také na hřištích soupeřů. Dvanáct let trvající bohatá sportovní činnost vyvrcholila v roce 2014 založením oficiálního spolku SK RAPID MEZNÁ 02. Díky nově vzniklému klubu Mezná v roce 2014 poprvé v historii vstoupila do oficiální nohejbalové soutěže, okresního přeboru družstev. Na sklonku téhož roku místní spolek vstoupil také do Okresního sdružení České unie sportu. V okresním přeboru družstev reprezentanti SK Rapid Mezná 02 odehráli své dosud tři nejlepší sezóny v letech 2017 , 20182019 (3x druhé místo) a zaznamenali tak své největší dosavadní sportovní úspěchy.

Zdroj: kroniky obce a školy.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Stránka aktualizována: říjen 2019.

Menu

130 LET MÍSTNÍ ŠKOLY

Škola v Mezné v 60. letech 20. století

Historie a foto: ZDE...

ŽIVOT V OBCI 2019

Pouť v Mezné 2019

Foto: ZDE a ZDE

MUZEA V REGIONU

Blatské muzeum

Husitské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Starostka obce:

Mgr. Romana Chvojková

724 195 795

obecmezna@seznam.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

009120