Znak obec Mezná.jpg 

VÍTEJTE V MEZNÉ

Vítám Vás na stránkách malé obce, nacházející se na jihu Čech, v jižní části Táborska. Jejich hlavním cílem je představit a co nejvíce přiblížit naši historii a současnost. V minulosti naši předkové založili a svědomitě vedli několik pamětních knih; naše nejstarší kronika byla založena již v roce 1889, můžeme tedy říci, že známe vlastní dějiny. A to je velmi důležité. Snažíme se na práci našich předků navazovat a co nejvěrohodněji mapovat a do současných kronik zaznamenávat nynější život obyvatel obce. Proč to považujeme za důležité? Aby naši potomci dostali možnost nahlédnout do současného života a mohli se tak, budou-li chtít, poučit z našich chyb a inspirovat se tím, co nám se podařilo.

Uvnitř stránek však také NAJDETE nejrůznější zajímavosti a statistiky, další materiály a fotografie ze současnosti i historie obce jsou samozřejmě průběžně doplňovány. Stěžejním tématem je jakési vypíchnutí důležitých historických událostí - tak, jak je postupně přinášela doba a jak je zaznamenávali jednotliví kronikáři (Z kronik 1810 - 2021 v horní části menu).

Na stránkách NENAJDETE obsah novodobých obecních kronik. Knihy zatím, dle zákona, nelze zveřejnit, protože neuplynula zákonná lhůta. Zveřejnit tedy prozatím nemůžeme ani Pamětní knihu obce Mezné, založenou v roce 1925; poslední zápis je zde z roku 2012 a také v tomto případě se musíme držet dikce zákona. Všechny kroniky a jejich četné přílohy je však možné kdykoli vidět v kanceláři OÚ Mezná, po předešlé dohodě s kronikářem. Dle ZÁKONA O KRONIKÁCH OBCÍ č. 132/2006 Sb. se tak děje vždy pod dohledem kronikáře obce.

V roce 2017 došlo v SOA Třeboň k digitalizaci dvou školních kronik Mezné - Památní knihy (datace 1889-1940) a Monografie Mezné (datace 1929). Obě tyto unikátní kroniky je tedy možné studovat prostřednictvím webové aplikace DIGI-ARCHIV - pro zjednodušení přístupu k digitalizovaným materiálům Mezné byl na těchto stránkách zřízen oddíl Digitální archiv SOA Třeboň.

 

 

NĚCO O NÁS

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Mezné pochází z roku 1362, obec ležící východně od sedmitisícového města Soběslav tak patří k těm starším na Táborsku. Rozprostírá se v mělkém údolí, mírně se sklánějícím od jihovýchodu k severozápadu, obklopená lesy a množstvím rybníků. Jméno Mezná (kdysi Mezný) vzniklo patrně od slova mez, takže pravděpodobně označovalo ves založenou na hranici, mezi.

V nejstarší části obce, poblíž prastarého ZLATÉHO DVORA, se nachází velmi dobře dochované STŘEDOVĚKÉ TVRZIŠTĚ, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout objekt KAPLIČKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, budovu HASIČSKÉ SCHRÁNĚ z roku 1925, budovu bývalé OBECNÉ ŠKOLY, vystavěnou a vysvěcenou v roce 1890 a PAMÁTNÍK 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, vybudovaný roku 1921. K obci náleží též prastarý MLÝN SVITÁK, kde je mlynářský rod Zimů doložen již koncem 18. století. Další samotou náležející k obci je bývalá POHODNICE U BLAŽKŮ, kde rod Špinglů vykonával živnost pohodnickou již od roku 1732 (první pohodný Blažej Špingl) a bývalá MEZENSKÁ HÁJOVNA, kde místní již v polovině 18. století říkali „u Kadlece v lese neb hajnýho“.

V centru obce dále nelze přehlédnout řadu kdysi lokálně významných hospodářských celků - prastarých SELSKÝCH STATKŮ a CHALUP, jejichž historie je velmi dobře zmapována již od roku 1651; v tomto roce je v obci písemně doloženo 10 gruntů a 6 chalup, dále Zlatý Dvůr č. 1 a mlýn Sviták č. 32 u rybníka Starosty. Velmi pravděpodobně zde v této době fungovala také KOVÁRNA na návsi č. 31 a PASTOUŠKA č. 25. Zcela prokazatelně písemně doložena je naopak PANSKÁ KRČMA č. 6 - zdejší rody krčmářů a hostinských jsou písemně doloženy od roku 1691 až do konce 20. století!

Zajímavým a nepřehlédnutelným momentem místních dějin je založení jednotřídní OBECNÉ ŠKOLY v roce 1889 a výstavba ŠKOLNÍ BUDOVY v roce 1890. Škola zde pak úspěšně fungovala plných osmašedesát let; v období 1889-1949 a 1957-1965. Od té doby již svému původnímu účelu neslouží, základní vzdělání však dala mnoha mezenským generacím.

Obec Meznou zhruba v její polovině protíná silnice vedoucí od Soběslavi směrem na Dírnou a dále na Jindřichův Hradec. Od května do září zde potkáte mnoho projíždějících cyklistů, nedaleko odtud se totiž nachází jeden z nejznámějších jihočeských zámků Červená Lhota. Ve 2. polovině 19. století, v období před 1. světovou válkou a také v době první republiky žilo v naší obci přes 250 obyvatel, nyní se počet trvale hlášených pohybuje okolo 100 obyvatel.

Stejně jako dnes, obec i v minulosti žila čilým společenským a sportovním životem. Obrovskou tradici zde mělo AMATÉRSKÉ DIVADLO, což dokládají zmínky v pamětní knize obce již z počátku 20. století. Největší úspěchy slavili místní ochotníci po 2. světové válce, kdy se dokonce probojovali do republikového finále Přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Úctyhodným datem založení se pyšní také místní dobrovolní hasiči, SDH MEZNÁ byl založen již v roce 1925.

Ze sportovního života Mezné stojí za zmínku obdivuhodné úspěchy místních nohejbalistů, kteří ve východní části obce, za podpory vedení obce, postupně vybudovali útulný víceúčelový sportovní stánek, kde jsou již přes dvacet let pravidelně pořádány turnaje v nohejbalu (dříve také v malé kopané a ve florbalu). Do Mezné se tak již léta sjíždějí sportovci z nejrůznějších koutů Táborska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Českobudějovicka. Mezenští nohejbaloví reprezentanti však v nedávné minulosti sklízeli velké úspěchy také na hřištích soupeřů. Dvanáct let trvající bohatá sportovní činnost vyvrcholila v roce 2014 založením oficiálního spolku SK RAPID MEZNÁ 02, v roce 2014 se pak místní nohejbalisté poprvé v historii zúčastnili oficiální soutěže, okresního přeboru družstev Jindřichohradecka. Zde reprezentanti SK Rapid Mezná 02 odehráli celkem 7 sezón, v nichž v letech 2017, 2018 a 2019 obsadili 2. místo, v roce 2020 pak 3. místo a zaznamenali tak své dosud největší sportovní úspěchy.

 

Zdroj: kroniky obce a školy.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, říjen 2022. 

Stránka aktualizována: listopad 2022.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017602