Znak obec Mezná[1].jpg

9. SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ VESELSKA

A SPŘÁTELENÝCH OBCÍ

SVINY 2018

Podeváté v řadě se sešli letopisci mikroregionu Veselsko a dvou spřátelených obcí Soběslavska, aby si opět po roce vyměnili zkušenosti a podebatovali o problematice vedení obecní a městské kroniky. Krásnou tradici setkávání letopisců tohoto regionu přivedl v roce 2010 na svět kronikář města Veselí nad Lužnicí Václav Jelínek. Zájem kronikářů a kronikářek z této části Táborska dává tušit, že pravidelná setkávání budou pokračovat i v dalších letech.

Hostitelské role se tentokrát ujala obec Sviny, pomyslná brána Borkovických blat, obec s množstvím pečlivě opravených památek, prostornou kruhovou návsí a venkovskými staveními v tradičním stylu selského baroka. Jednání zahájil dlouholetý starosta obce Ing. František David, který pohovořil o historii i současnosti Svinů, poté místostarostka Ing. Pavla Studnařová hosty formou fotoprezentace seznámila s místními památnými místy a také bohatým kulturním a spolkovým životem obce. Po tradičním „kolečku“, kdy každý ze zúčastněných pohovořil o zkušenostech ze své kronikářské práce a novinkách v mateřské obci, přišel na řadu slavnostní okamžik - kronikář obce Řípec Mgr. Jaroslav Fišer se po bezmála devíti letech oficiálně rozloučil s dosavadní aktivní činností. Václav Jelínek panu Fišerovi poděkoval za dlouholetou vzornou kronikářskou činnost a předal zbrusu novou knihu Veselské století 1918-2018.

Závěrečný blok již patřil neformálním vzájemným debatám všech zúčastněných, došlo i na ukázky kronik a kronikářských zápisů jednotlivých kronikářů a kronikářek z předešlých let. Přítomní si měli možnost prohlédnout také velkoformátovou kroniku obce Sviny, založenou v roce 1925 (do knihy se stále zapisuje) i s četnými přílohami, které připravila místní dlouholetá kronikářka Marie Davidová.

Setkání kronikářů Veselska 2018 se zúčastnili:

Veselsko – Václav Jelínek, kronikář města Veselí nad Lužnicí, Marie Davidová (Sviny), Mgr. Jana Havránková (Val), Milan Rauš (Újezdec), Zdeněk Palkoska (Dynín), Monika Malechová (Bošilec), p. Kotrbová (Žíšov), Mgr. Jaroslav Fišer (Řípec) a jeho nástupkyně Monika Jedlinská.

Soběslavsko - Vlasta Hrošková (Dráchov) a Jan Kolář (Mezná).

 

Kronikáři Veselska a spřátelených obcí (Dráchov, Mezná) v obci Sviny

 Setkání kronikářů Veselska - Sviny 2018

Více fotografií ze setkání najdete v GALERII...

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK

TD 2018

Fotografie:  Zdeněk Palkoska, kronikář obce Dynín, 2018.

Článek: Táborský deník, 2018.

Text: Jan Kolář, kronikář obce, 2018.

Stránka aktualizována: prosinec 2018.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623