2009 

Nový kronikář Jan Kolář

"...Choval jsem vždy k této knize úctu a velmi si vážím toho, že mi bylo svěřeno pokračovat v zápisech o dění v naší obci. Tím spíš, že nejsem mezenským rodákem.

Děkuji členům obecního zastupitelstva a bývalé kronikářce Věře Hájíčkové, velké mezenské patriotce, že další osud této památné knihy navždy spojili s mým jménem. Budu se snažit vést kroniku tak, aby budoucím generacím poskytla věrný obraz o životě, zvycích a mravech nás, nyní žijících.

Chci říci, že si velmi vážím všech, kteří se na psaní a vedení kroniky dosud podíleli. Každý jistě psal, jak nejlépe dovedl a jaksi samozřejmě vtiskl této, dnes vzácné knize, svůj styl. A to je na tom to krásné. Také já rád přispěji svým dílem, vědom si toho, že hodnotu následujících řádků docení až budoucí generace..."

 


Zdroj:   PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu:   JAN KOLÁŘ

Datum zápisu v kronice:   2009

Strana v kronice:   227

 

 

FOTOGRAFIE Z ROKU 2010

Kronikáři Mezné

Tři kronikáři Mezné - Vladimír Leška, Věra Hájíčková a Jan Kolář.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623