Znak obec Mezná.jpg

NEJSTARŠÍ KRONIKY OBCE

 

 P1050780.JPG     P1060709.JPG     P1050882.JPG

 Památní kniha školy Mezná - Pamětní kniha obce Mezné - Monografie Mezné

 

 

PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ

DATACE: 1889 - 1940

Památní knihu založil tehdy ještě dočasný zástupce učitele zdejší školy Vojtěch Sirový v roce 1889. Pan Sirový přišel do Mezné v roce 1889 ze školy v Radeníně, kde působil jako podučitel. V roce 1890 byl ustanoven definitivním učitelem, v naší obci pak velice úspěšně kantorsky působil až do roku 1924. Po panu Sirovém do knihy zapisovali další učitelé - Karel Korous, Václav Syrovátka a Františel Vrhel - jeho zápisy končí rokem 1940.

 

 

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
 
DATACE: 1925 - 2012
 
Také Pamětní knihu obce Mezné založil první řídící učitel zdejší školy Vojtěch Sirový. Stalo se tak v roce 1925, poté, co odešel do výslužby a ze školního bytu se odstěhoval do Soběslavi. Do pamětní knihy později zapisovali další kronikáři - poslední zápisy pochází z pera Jana Koláře, současného kronikáře a končí rokem 2012. Od roku 2013 se obecní kronika zpracovává elektronicky, roční zápisy jsou vytištěny na trvanlivý papír a jsou zajištěny vazbou (každý jednotlivý rok zvlášť).
 
 
 
 MONOGRAFIE MEZNÉ
 
DATACE: 1929
 
Monografii Mezné zpracoval s největší pravděpodobností místní řídící učitel Karel Korous (není podepsán) v průběhu školního roku 1928-29, (rok založení prozrazuje štítek, vlepený na obálce knihy uvnitř). Monografie je skutečným unikátem, velmi podrobně popisuje tehdejší dění v obci, zvyky místních obyvatel, činnost spolků, místní školy, obecního úřadu, popisuje také kulturu a společenský život, podobu obce a okolí...
 
První učitel V.Sirový
 Řídící učitel Vojtěch Sirový, zakladatel dvou kronik obce Mezná.
 
 
 
V roce 1889 se začala PSÁT historie naší obce

Historie naší obce jako taková se samozřejmě začala psát již mnohem dříve, než v roce 1889. Víme, že první doložená zmínka o naší obci pochází z 4. dubna 1362. Právě před více než 130 léty ale mezenský učitel Vojtěch Sirový zasedl ke stolu a vepsal první řádky do nově založené Památní knihy školy Mezná – teprve tehdy se historie naší vísky začala skutečně PSÁT.

Kroniku místní školy tedy pan Sirový založil v roce 1889. O šestatřicet let později, v roce 1925, ale pan Sirový přivedl na svět ještě jednu kroniku - Pamětní knihu obce Mezné. Proč zrovna v této době? Kronikářství má v Čechách dlouholetou tradici – víme že úplně první legislativní nařízení přikazující obcím a farnostem vést pamětní knihy pochází již z roku 1835 (tyto pokusy se celkově nezdařily). Víme také, že 30. ledna 1920, dva roky po vzniku Československé republiky, spatřil světlo světa zákon o pamětních knihách obecních a že teprve právě v této době kroniky v malých i velkých obcích (a městech) masově vznikaly. Počet založených kronik podle průzkumů tehdejšího Ministerstva vnitra ČSR byl ohromující – např. v roce 1935 byla kronika vedena v 87 procentech obcí Čech a Moravy. Pro kronikáře se pořádaly speciální školící kurzy, vycházela řada metodických příruček a fungovaly např. různé kronikářské poradny.

 Takže kroniku obecní pan Sirový přivedl na svět v červenci roku 1925, ovšem neopomněl ji obohatit o velmi podrobné zápisy z dob svého působení v mezenské škole (1889-1924). O toto více než čtvrtstoletí je tedy naše obecní kronika cennější. Mapuje život, zvyky a mravy našich předků již od devadesátých let 19. století, přestože byla založena až v roce 1925. A nejen to. Během svého zdejšího působení Vojtěch Sirový prostudoval množství spisů a knih, týkajících se historie naší obce, psal si poznámky, shromažďoval dokumenty. Proto se dnes v kronice můžeme dočíst např. že: "...Ves Mezný se v knihách připomíná již roku 1362, že hlavním stavením byl dům s tvrzí majitelů obce (Zlatý Dvůr), že tvrz byla dřevěná, pevně stavěná, okrouhlého tvaru s otvory pro střílení, obehnaná vodním příkopem..." Najdeme zde ucelený přehled mnoha majitelů obce - od Gotfrieda a Bohunky (1362), přes např. Burjana Mezenského z Mezného (před rokem 1537) až po slavný rod Wratislavů z Dírné (od roku 1650). Zakladatel kroniky se na prvních stranách zmiňuje také o nejstarších mezenských rodech, připomíná jména luk, polí a rybníků, která se dodnes nezměnila a vše doplňuje údaji o poloze, tvaru a rozloze vsi. Zde např. píše: "...Obec tato rozkládá se v mělkém, dosti širokém údolí, sklánějícím se od jihovýchodu k severozápadu v podobě obloukovité s prostrannou návsí..."

 

Zdroj: Pamětní kniha obce Mezná a ČSÚ.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2016.

Stránka aktualizována: prosinec 2020. 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548