Znak obec Mezna[1].jpg

OBEC V KNIHÁCH

KNIHY O OBCI - POHLEDNICE - REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

 

MEZNÁ V ZRCADLE ČASU

JEDINÁ PUBLIKACE SAMOSTATNĚ MAPUJÍCÍ DĚJINY MEZNÉ

Mezná v zrcadle času 1362-2022

Mezná v zrcadle času 1362-2022   Mezná v zrcadle času 1362-2022   Mezná v zrcadle času 1362-2022

 

 

O KNIZE  "MEZNÁ V ZRCADLE ČASU"...

Kniha, která by mapovala historii Mezné na Soběslavsku, nebo alespoň některou její etapu, zatím nikdy v minulosti vydána nebyla. Dobrou zprávou pro všechny Mezeňany, ale i rodáky žijící dnes v okolních obcích, je to, že od října roku 2022 je v prodeji publikace Mezná v zrcadle času 1362-2022. K jejímu slavnostnímu představení došlo 26. listopadu 2022 v mezenské Hospůdce Ve Škole. 

Kniha byla vydána u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky. Vznikala přes dva roky, přičemž podklady pro její zpracování byly shromažďovány a tříděny více než deset let. Na více než 400 stranách mapuje velmi dlouhou historii obce; je zde popsána minulost místních starých rodů a stavení, jsou zde shromážděny popisy památek, památných míst a pamětihodných událostí, nepřehlédnete medailony významných rodáků, starostů, učitelů a dalších důležitých postav místní minulosti. V knize objevíte mnoho zajímavostí z osmašedesátileté činnosti místní obecné školy, z fungování zdejších spolků, dočtete se zde ale např. také o místních pověstech, které si zdejší lidé vypráví a předávají již stovky let. Publikace rovněž přináší četná poutavá vyprávění místních pamětníků! Pevně doufám, že Vás zaujme řadou dalších zajímavostí.

Kniha přináší také četná vyprávění o historii obcí okolních. Dočíst se zde můžete něco málo o historii školy v sousedních Kvasejovicích (mezenské děti v minulosti tamní školu navštěvovaly), dozvíte se něco o obci Přehořov (Mezná byla několik let její místní částí), o nedaleké obci Tučapy (mezenské děti v minulosti navštěvovaly tamní školu), dočtete se o historii starobylé obce Dírná, o významných rodech zde vládnoucích, včetně starého šlechtického rodu Wratislavů, ale také například o minulosti vesniček Zářičí a Nová Ves, které kdysi bývaly místními částmi obce Mezná.

Během přípravy nové publikace jsem měl to štěstí spolupracovat se skvělou badatelkou Ing. Jaroslavou Novotnou, která ve starých urbářích, matrikách, pozemkových knihách a soupisech poddaných vyhledala mnoho zajímavostí o starobylých mezenských gruntech a chalupách; v úvodní kapitole je tak mimo jiné zmapována dávná minulost mnoha mezenských domů a rodů od konce třicetileté války až dodnes!

Knize Mezná v zrcadle času pomohla na svět také nezištná finanční pomoc řady místních a přespolních obyvatel a spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí. Všem moje velké poděkování!

Knihu podpořili: Evžen Wratislav, spolek Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, Mgr. Jana Drsová, Jana Drsová, Luboš Novotný, Eliška Novotná, Jiří Mann, Marcela Mannová, Libor Majer, Iveta Majerová, Soňa Kukačková, Jaroslav Klípa, Jindřiška Klípová, Josef Míka, Věra Hájíčková, Ing. Dušan Švarc, Helena Švarcová, Božena Chalupová, František Špingl, Ing. Petr Švarc, Iveta Švarcová, Kamil Beran, Monika Beranová, Mgr. Kamil Dřevikovský a Mgr. Pavla Dřevikovská. 

Novou publikaci si můžete zakoupit:

  • v knihkupectví Kanzelsberger Soběslav, nám. Republiky 149/4 - denně kromě neděle;
  • v Infocentru města Soběslav, nám. Republiky 1 - budova staré radnice (381 508 195); 
  • cena - 429 Kč.

Jan Kolář, autor.

 

 

DALŠÍ KNIHY SE ZMÍNKOU O OBCI MEZNÁ

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty - August Sedláček    Lexikon nedotknutelných - Jan Vyhlídka    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Karel Tříska    Soběslavsko, Emil Smrž, 1930    Na východ od Soběslavi, Jaroslav Pražma, 2022    Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy, 2021

               1.                        2.                          3.                           4.                       5.                        6.

 

SOBĚSLAVSKO

Emil Smrž, 1930

Existuje také několik knih se zmínkou o Mezné. Především je zde publikace Emila Smrže z roku 1930 Soběslavsko (obrázek č. 4), která na pěti stranách velmi stručně přibližuje historii naší obce, život zdejších obyvatel, připomíná některé statistické a identifikační údaje obce, ale najdeme zde také např. náčrty štítů několika tehdejších mezenských domů.

 

HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Karel Tříska a kolektiv

Zmínku o mezenském středověkém tvrzišti je možné nalézt v knize dr. Karla Třísky a kolektivu z roku 1986 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (obrázek č. 3).

 

LEXIKON NEDOTKNUTELNÝCH

Jan Vyhlídka

V publikaci Jana Vyhlídky z roku 2013 Lexikon nedotknutelných se můžeme dozvědět něco o známém rodu pohodných Špinglů z Mezné č. 34 (obrázek č. 2).

 

ATLASY ERBŮ A PEČETÍ ČESKÉ A MORAVSKÉ STŘEDOVĚKÉ ŠLECHTY

August Sedláček

Další zmínky o naší obci jsou k nalezení v knize historika Augusta Sedláčka Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (obrázek č. 1) - zde je zmínek o Mezné hned několik.

 

NÁVESNÍ KAPLE JIŽNÍCH ČECH A PŘILEHLÉ MORAVY

Pavel Hájek, Zdenka Paloušová

V publikaci P. Hájka a Z. Paloušové z roku 2021 Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I. (obrázek č. 6) se čtenáři mohou dozvědět něco o mezenské návesní kapličce Navštívení Panny Marie.

 

NA VÝCHOD OD SOBĚSLAVI

Jaroslav Pražma

Zatím poslední kniha, která spatřila světlo světa a v níž lze nalézt mnoho zmínek o životě naší obce, je publikace známého soběslavského historika a badatele Jaroslava Pražmy Na východ od Soběslavi (obrázek č. 5). Jak napovídá samotný název, autor zde zprostředkovává vyprávění lidí, žijících ve vesnicích ležících východně od Soběslavi. Mimo jiné se zde dozvíte něco o historii mezenské hájovny "u Černého Kuby", o minulosti hostince č. 6, o místních starých rodech Pražmů, Lešků a dalších...

 

 

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OBCE

Pohlednice Mezné - 60.léta 20.století

Pohlednice Mezná 1995    Pohlednice Mezná 2017    Pohlednice Mezná 2017

Již mnoho let pátrám po starých pohlednicích, případně jiných propagačních materiálech s tématikou naší obce. Bohužel, pohlednice z období 1945-1989 (případně starší) neobsahuje ani archiv kroniky, na existenci jakýchkoliv starých propagačních materiálů mne neupozornili ani dnešní nejstarší pamětníci. Pátral jsem také ve Státním okresním archivu Tábor, v poměrně rozsáhlé sbírce pohlednic Táborska - ani zde jsem, bohužel, nebyl úspěšný.

Až v dubnu 2018 byl učiněn první vzácný objev - jedna z místních obyvatelek ve svém rodinném archivu našla a obci věnovala pohlednici, vydanou pravděpodobně v 50. letech 20. století! Na pohlednici je zachycena budova školy s řadou vzrostlých lip v popředí, na snímek se vešla také část mezenské návsi. Zadní strana pohlednice, bohužel, neobsahuje informaci o přesném datu vydání. Je možné, že další pohlednice z tohoto období existují - zatím však objeveny nebyly.

Reklamní pohlednice obce byla vydána také v roce 1995. Pohlednici vydala Obec Mezná v době, kdy si připomínala pět let od znovunabytí samostatnosti - výročí však tato pohlednice nepřipomíná.

V roce 2017, tedy po dlouhých dvaadvaceti letech, vydala Obec Mezná další dvě pohlednice s tématikou obce, navíc se podařilo vydat "skládačku" s fotografiemi a textem o historii a současnosti Mezné. Všechny tyto propagační materiály byly vydány u příležitosti 655. výročí první dochované písemné zmínky o obci Mezná. Materiál zpracovala a nákladem 900 ks vytiskla soběslavská firma Reklamní ateliér, s.r.o. dle návrhů starostky obce Mgr. Romany Chvojkové. Textem o historii a současnosti obce (skládačka) jsem přispěl stručným výtahem ze zápisů v obecních a školních kronikách a článku PhDr. Jiřího Úlovce Tvrziště v Mezné.

Po dvou letech, v roce 2019, se obec rozhodla vydat další sérii pohlednic a to u příležitosti 130. výročí založení obecné školy (1889-2019). Nové pohlednice byly slavnostně představeny 28. září 2019, během Setkání rodáků a přátel obce Mezné, které se uskutečnilo u památníku 1. světové války a v prostorách Hospůdky Ve Škole. Tyto dva typy pohlednic byly vydány nákladem 600 ks a zpracovala a vyrobila je soběslavská firma Reklamní ateliér, s.r.o.

 

 

 POHLEDNICE

VYDÁNO V 50. LETECH 20. STOLETÍ (PRAVDĚPODOBNĚ)

Pohlednice Mezná - 60. léta 20. století

 

 

POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 1995

Pohlednice Mezná 1995

 

 

VÝROČNÍ POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

PODKLADY PRO POHLEDNICE DODALA: Mgr. ROMANA CHVOJKOVÁ

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  Mgr. Romana Chvojková (8), Václav Jelínek (1), Jan Kolář (1)

Pohlednice Mezná 2017

Pohlednice Mezná 2017

 Výroba pohlednic: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2017. 

 

 

VÝROČNÍ SKLÁDAČKA

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

TEXT ZPRACOVAL:  JAN KOLÁŘ (dle kronik a článku PhDr. Úlovce)

PODKLADY PRO SKLÁDAČKU DODAL:  JAN KOLÁŘ, KRONIKÁŘ OBCE

FOTO:  Václav Jelínek, Mgr. Romana Chvojková, Věra Hájíčková, Jan Kolář a archiv kroniky obce

CCI0611201l_0002.jpg       Skládačka Mezná 2017 - 2       Skládačka Mezná 2017 - 3

Skládačka Mezná 2017 - 4       Skládačka Mezná 2017 - 5       Skládačka Mezná 2017 - 6

 Skládačku vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2017.

 

 

PROPAGAČNÍ KERAMICKÉ HRNKY

Propagační keramické hrnky s fotografiemi památných, či jinak zajímavých míst obce, nechal vyrobit obecní kronikář Jan Kolář v roce 2019, u příležitosti 130. výročí založení obecné školy.

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Hrnky vyrobil: společnost Repro-Grafie Tábor, 2019. 

 

 

VÝROČNÍ POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2019

PODKLADY PRO POHLEDNICE DODAL:  JAN KOLÁŘ

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  ARCHIV KRONIKY OBCE (13)  a  J. KOLÁŘ, KRONIKÁŘ OBCE (2)

Pohlednice obce Mezná

Pohlednice obce

Pohlednice vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2019.

 

 

POHLEDNICE PF

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2020

PODKLADY DODALA: Mgr. JANA DRSOVÁ

FOTOGRAFII PRO POHLEDNICI POŘÍDILA: VĚRA HÁJÍČKOVÁ

PF Mezná 2021

Pohlednici vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2020.

 

Mezná na stránkách regionálních a celostátních novin: ZDE...

Materiál shromáždil a stránku připravil:  Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Stránka aktualizována: září 2022.

 

 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623