Znak obec Mezna[1].jpg

PROPAGACE OBCE

KNIHY O OBCI - POHLEDNICE - REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

 

KNIHA O HISTORII OBCE MEZNÁ

Mezná v zrcadle časuKniha, která by mapovala historii naší obce, nebo alespoň některou její část či etapu, zatím nikdy v minulosti vydána nebyla. Dobrou zprávou pro všechny Mezeňany (ale i rodáky žijící dnes v okolních obcích) je to, že od srpna roku 2022 je v prodeji publikace Mezná v zrcadle času. Kniha Jana Koláře vyšla u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky; na 400 stranách mapuje historii místních spolků, rodů a stavení, jsou zde shromážděny popisy památek, památných míst a pamětihodných událostí, čtenáři zde naleznou medailony významných rodáků, starostů, učitelů, dalších důležitých postav místní minulosti a mnoho a mnoho jiných zajímavostí...

Při přípravě knihy s autorem úspěšně spolupracovala badatelka Ing. Jaroslava Novotná, které se ve starých pozemkových knihách, matrikách, urbářích a soupisech poddaných podařilo vypátrat mnoho zajímavostí o místních gruntech, chalupách a starých rodech - v knize je tak mimo jiné zmapována dávná minulost většiny mezenských domů a rodů od roku 1651...

 

 

KNIHY SE ZMÍNKOU O OBCI MEZNÁ

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty - August Sedláček    Lexikon nedotknutelných - Jan Vyhlídka    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Karel Tříska    Soběslavsko, Emil Smrž, 1930

Existuje také několik knih se zmínkou o Mezné. Především je zde publikace Emila Smrže z roku 1930 Soběslavsko (obrázek č. 4), která na pěti stranách velmi stručně přibližuje historii naší obce, život zdejších obyvatel, připomíná některé statistické a identifikační údaje obce, ale najdeme zde také např. náčrty štítů několika tehdejších mezenských domů.

Zmínku o mezenském středověkém tvrzišti je možné nalézt v knize dr. Karla Třísky a kolektivu z roku 1986 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (obrázek č. 3).

V publikaci Jana Vyhlídky z roku 2013 Lexikon nedotknutelných se můžeme dozvědět něco o známém rodu pohodných Špinglů z Mezné č. 34 (obrázek č. 2).

Další zmínky o naší obci jsou k nalezení v knize historika Augusta Sedláčka Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (obrázek č. 1) - zde je zmínek o Mezné hned několik.

V publikaci Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I. (P. Hájek, Z. Paloušová, 2021) se čtenáři mohou dozvědět něco o mezenské návesní kapličce Navštívení Panny Marie...

 

 

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OBCE

Pohlednice Mezné - 60.léta 20.století

Pohlednice Mezná 1995    Pohlednice Mezná 2017    Pohlednice Mezná 2017

Již mnoho let pátrám po starých pohlednicích, případně jiných propagačních materiálech s tématikou naší obce. Bohužel, pohlednice z období 1945-1989 (případně starší) neobsahuje ani archiv kroniky, na existenci jakýchkoliv starých propagačních materiálů mne neupozornili ani dnešní nejstarší pamětníci. Pátral jsem také ve Státním okresním archivu Tábor, v poměrně rozsáhlé sbírce pohlednic Táborska - ani zde jsem, bohužel, nebyl úspěšný.

Až v dubnu 2018 byl učiněn první vzácný objev - jedna z místních obyvatelek ve svém rodinném archivu našla a obci věnovala pohlednici, vydanou pravděpodobně v 50. letech 20. století! Na pohlednici je zachycena budova školy s řadou vzrostlých lip v popředí, na snímek se vešla také část mezenské návsi. Zadní strana pohlednice, bohužel, neobsahuje informaci o přesném datu vydání. Je možné, že další pohlednice z tohoto období existují - zatím však objeveny nebyly.

Reklamní pohlednice obce byla vydána také v roce 1995. Pohlednici vydala Obec Mezná v době, kdy si připomínala pět let od znovunabytí samostatnosti - výročí však tato pohlednice nepřipomíná.

V roce 2017, tedy po dlouhých dvaadvaceti letech, vydala Obec Mezná další dvě pohlednice s tématikou obce, navíc se podařilo vydat "skládačku" s fotografiemi a textem o historii a současnosti Mezné. Všechny tyto propagační materiály byly vydány u příležitosti 655. výročí první dochované písemné zmínky o obci Mezná. Materiál zpracovala a nákladem 900 ks vytiskla soběslavská firma Reklamní ateliér, s.r.o. dle návrhů starostky obce Mgr. Romany Chvojkové. Textem o historii a současnosti obce (skládačka) jsem přispěl stručným výtahem ze zápisů v obecních a školních kronikách a článku PhDr. Jiřího Úlovce Tvrziště v Mezné.

Po dvou letech, v roce 2019, se obec rozhodla vydat další sérii pohlednic a to u příležitosti 130. výročí založení obecné školy (1889-2019). Nové pohlednice byly slavnostně představeny 28. září 2019, během Setkání rodáků a přátel obce Mezné, které se uskutečnilo u památníku 1. světové války a v prostorách Hospůdky Ve Škole. Tyto dva typy pohlednic byly vydány nákladem 600 ks a zpracovala a vyrobila je soběslavská firma Reklamní ateliér, s.r.o.

 

 

 POHLEDNICE

VYDÁNO V 50. LETECH 20. STOLETÍ (PRAVDĚPODOBNĚ)

Pohlednice Mezná - 60. léta 20. století

 

 

POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 1995

Pohlednice Mezná 1995

 

 

VÝROČNÍ POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

PODKLADY PRO POHLEDNICE DODALA: Mgr. ROMANA CHVOJKOVÁ

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  Mgr. Romana Chvojková (8), Václav Jelínek (1), Jan Kolář (1)

Pohlednice Mezná 2017

Pohlednice Mezná 2017

 Výroba pohlednic: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2017. 

 

 

VÝROČNÍ SKLÁDAČKA

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

TEXT ZPRACOVAL:  JAN KOLÁŘ (dle kronik a článku PhDr. Úlovce)

PODKLADY PRO SKLÁDAČKU DODAL:  JAN KOLÁŘ, KRONIKÁŘ OBCE

FOTO:  Václav Jelínek, Mgr. Romana Chvojková, Věra Hájíčková, Jan Kolář a archiv kroniky obce

CCI0611201l_0002.jpg       Skládačka Mezná 2017 - 2       Skládačka Mezná 2017 - 3

Skládačka Mezná 2017 - 4       Skládačka Mezná 2017 - 5       Skládačka Mezná 2017 - 6

 Skládačku vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2017.

 

 

PROPAGAČNÍ KERAMICKÉ HRNKY

Propagační keramické hrnky s fotografiemi památných, či jinak zajímavých míst obce, nechal vyrobit obecní kronikář Jan Kolář v roce 2019, u příležitosti 130. výročí založení obecné školy.

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Propagační hrnečky s motivy obce

Hrnky vyrobil: společnost Repro-Grafie Tábor, 2019. 

 

 

VÝROČNÍ POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2019

PODKLADY PRO POHLEDNICE DODAL:  JAN KOLÁŘ

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  ARCHIV KRONIKY OBCE (13)  a  J. KOLÁŘ, KRONIKÁŘ OBCE (2)

Pohlednice obce Mezná

Pohlednice obce

Pohlednice vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2019.

 

 

POHLEDNICE PF

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2020

PODKLADY DODALA: Mgr. JANA DRSOVÁ

FOTOGRAFII PRO POHLEDNICI POŘÍDILA: VĚRA HÁJÍČKOVÁ

PF Mezná 2021

Pohlednici vyrobil: Luboš Tíkal, Reklamní ateliér Soběslav, 2020.

 

Mezná na stránkách regionálních a celostátních novin: ZDE...

Materiál shromáždil a stránku připravil:  Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Stránka aktualizována: březen 2022.

Menu

Hospůdka Ve Škole

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Web hospůdky: ZDE...

Fulltextové vyhledávání

Mezenské rybníky

Rybník Krotějov

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště

Středověké tvrziště v Mezné

Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné

Skola v 60. letech 20. století

Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

016642