Znak obec Mezna[1].jpg

PROPAGACE OBCE

KNIHY SE ZMÍNKOU O OBCI MEZNÁ

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty - August Sedláček    Lexikon nedotknutelných - Jan Vyhlídka    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Karel Tříska    Monografie okresu soběslavského - Emil Smrž (1930)

Kniha, která by mapovala historii naší obce, nebo alespoň některou její část či etapu, zatím vydána nebyla. Několik publikací se zmínkou o Mezné však existuje.

Především je zde kniha Emila Smrže z roku 1930 Monografie okresu soběslavského (obrázek č.4, ukázka str. 127), která na pěti stranách velmi stručně přibližuje historii naší obce, život zdejších obyvatel, připomíná některé statistické a identifikační údaje obce, ale najdeme zde také např. náčrty štítů několika tehdejších mezenských domů.

Zmínku o mezenském středověkém tvrzišti je možné nalézt v knize dr. Karla Třísky a kolektivu z roku 1986 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (obrázek č.3).

V publikaci Jana Vyhlídky z roku 2013 Lexikon nedotknutelných se můžeme dozvědět něco o známém rodu pohodných Špinglů z Mezné č.34 (obrázek č.2).

Další zmínky o naší obci jsou k nalezení v knize historika Augusta Sedláčka Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (obrázek č.1) - zde je zmínek o Mezné hned několik.

 

 

POHLEDNICE A SKLÁDAČKY

Pohlednice Mezné - 60.léta 20.století

Pohlednice Mezná 1995    Pohlednice Mezná 2017    Pohlednice Mezná 2017

Již mnoho let pátrám po starých pohlednicích, případně jiných propagačních materiálech s tématikou naší obce. Bohužel, pohlednice z období 1945-1989 (případně starší) neobsahuje ani archiv kroniky, na existenci jakýchkoliv starých propagačních materiálů mne neupozornili ani dnešní nejstarší pamětníci. Pátral jsem také ve Státním okresním archivu Tábor, v poměrně rozsáhlé sbírce pohlednic Táborska - ani zde jsem, bohužel, nebyl úspěšný.

Až v dubnu 2018 byl učiněn první vzácný objev - jedna z místních obyvatelek ve svém rodinném archivu našla a obci věnovala pohlednici, vydanou pravděpodobně v 50. letech 20. století! Na pohlednici je zachycena budova školy s řadou vzrostlých lip v popředí, na snímek se vešla také část mezenské návsi. Zadní strana pohlednice, bohužel, neobsahuje informaci o přesném datu vydání. Je možné, že další pohlednice z tohoto období existují - zatím však objeveny nebyly.

Reklamní pohlednice obce byla vydána také v roce 1995. Pohlednici vydala Obec Mezná v době, kdy si připomínala pět let od znovunabytí samostatnosti - výročí však tato pohlednice nepřipomíná.

V roce 2017, tedy po dlouhých dvaadvaceti letech, vydala Obec Mezná další dvě pohlednice s tématikou obce, navíc se podařilo vydat "skládačku" s fotografiemi a textem o historii a současnosti Mezné. Všechny tyto propagační materiály byly vydány u příležitosti 655. výročí první dochované písemné zmínky o obci Mezná. Materiál zpracovala a nákladem 900 ks vytiskla soběslavská firma Reklamní ateliér, s.r.o. dle návrhů starostky obce Mgr. Romany Chvojkové. Textem o historii a současnosti obce (skládačka) jsem přispěl stručným výtahem ze zápisů v obecních a školních kronikách a článku PhDr. Jiřího Úlovce Tvrziště v Mezné.

 

 POHLEDNICE

VYDÁNO V 50. LETECH 20. STOLETÍ (PRAVDĚPODOBNĚ)

Pohlednice Mezná - 60. léta 20. století

 

 

POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 1995

Pohlednice Mezná 1995

 

 

POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  Mgr. Romana Chvojková (4), Václav Jelínek (1)

Pohlednice Mezná 2017

 

 

POHLEDNICE

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

FOTOGRAFIE POŘÍDILI:  Mgr. Romana Chvojková (4), Jan Kolář (1)

Pohlednice Mezná 2017

 

 

SKLÁDAČKA

VYDALA OBEC MEZNÁ V ROCE 2017

TEXT ZPRACOVAL:  Jan Kolář, kronikář obce (výtah z kronik a článku PhDr. Úlovce)

FOTO:  Václav Jelínek, Mgr. Romana Chvojková, Věra Hájíčková, Jan Kolář a archiv kroniky obce

CCI0611201l_0002.jpg       Skládačka Mezná 2017 - 2       Skládačka Mezná 2017 - 3

Skládačka Mezná 2017 - 4       Skládačka Mezná 2017 - 5       Skládačka Mezná 2017 - 6

 

 

POHLEDNICE

BUDE VYDÁNA KONCEM ZÁŘÍ 2019

Obec Mezná se rozhodla po dvou letech vydat další sérii pohlednic a to u příležitosti 130. výročí založení školy v Mezné (1889-2019). Nové pohlednice budou slavnostně představeny 28. září 2019, během Setkání rodáků a přátel obce Mezné, které se uskuteční u památníku 1. světové války a v prostorách Hospůdky Ve Škole.

 

Mezná na stránkách regionálních a celostátních novin: ZDE...

Materiál shromáždil:  Jan Kolář, kronikář obce.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář.

Stránka aktualizována: srpen 2019.

Menu

130 LET MÍSTNÍ ŠKOLY

Škola v Mezné v 60. letech 20. století

Škola a kaplička ve 30. letech 20. století

Historie a foto: ZDE...

ŽIVOT V OBCI 2019

Pouť v Mezné 2019

Pouť v Mezné 2019

Každodenní: ZDE 

Společenský: ZDE

MUZEA V REGIONU

Blatské muzeum

Husitské muzeum

Jihočeské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Mezenský nový rybník

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Starostka obce:

Mgr. Romana Chvojková

724 195 795

obecmezna@seznam.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do hospůdky !

Návštěvnost stránek

008707