MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

VOJTĚCH SIROVÝ

ČESTNÝ OBČAN OBCE MEZNÁ

 

VOJTĚCH SIROVÝ

První Čestné občanství v dějinách obce Mezná bylo uděleno panu Vojtěchu Sirovému (1859-1935) in memoriam, prvnímu řídícímu učiteli obecné školy a zakladateli dvou místních kronik. Stalo se tak u příležitosti připomínky 130. výročí založení mezenské obecné školy - 16. 9. 2019.

 

Usnesení zastupitelstva o udělení Čestného občanství in memoriam:

"Zastupitelstvo obce Mezná schvaluje návrh Mgr. Jany Drsové, obecní zastupitelky za kulturu, podaný dne 16. 9. 2019 u příležitosti 130. výročí založení obecné školy v Mezné, udělit Čestné občanství in memoriam panu Vojtěchu Sirovému, prvnímu řídícímu učiteli obecné školy v Mezné v období 1889–1924, zakladateli Památní knihy školy Mezná (datace 1889–1939), Pamětní  knihy obce Mezné (datace 1925–2012) a podporovateli kulturního a společenského života obce." 

LISTINA

 Čestné občanství Vojtěch Sirový, in memoriam

 Listinu vyhotovila: Mgr. Jana Drsová, obecní zastupitelka za kulturu, 2019.

 

PŘEDÁNÍ LISTINY

Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

STAROSTKA OBCE MGR. ROMANA CHVOJKOVÁ PŘEDÁVÁ LISTINU O UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ IN MEMORIAM DO RUKOU MILOSLAVY VAŠTOVÉ, MANŽELKY PHDR. VLADIMÍRA VAŠTY (vnuk Vojtěcha Sirového) A TAKÉ DO RUKOU VNUČKY VOJTĚCHA SIROVÉHO HELENY ABELOVÉ...

 

 

ŽIVOTOPIS VOJTĚCHA SIROVÉHO

Vojtěch Sirový se narodil 5. 2. 1859 v Dalovicích, obec Čejkovy, která je místní částí obce Hrádek u Sušice, dnes okres Klatovy v Plzeňském kraji. Chodil do dvoutřídní obecné školy ve Stříbrných Horách (dnes Nalžovské Hory), poté do tří ročníků měšťanské školy v Sušici. V roce 1875 byl po vykonané zkoušce přijat do "c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelů" v Soběslavi (dnes okres Tábor). Zde absolvoval čtyři ročníky, vykonal maturitní zkoušku a v roce 1879 obdržel vysvědčení, na jehož základě byl ustanoven definitivním podučitelem na škole v obci Radenín (dnes okres Tábor). Do naší obce přišel Vojtěch Sirový z Radenína ve svých třiceti letech 22.9. 1889, jako dočasný zástupce učitele. Bylo to v době, kdy zde pražská Zemská školní rada konečně povolila zřízení školy. První rok své učitelské praxe prožil v části stavení tehdejšího starosty obce Tomáše Klípy čp.17, rok nato se, již společně se svými žáky, stěhoval do nově vystavěné školní budovy. 23. 1. 1890 byl ustanoven definitivním učitelem a správcem školy. Do pronajatého školního bytu přivedl v roce 1891 manželku Marii, rozenou Drsovou, z Mezné čp. 18. Manželům Sirovým se postupně narodilo deset dětí. Do důchodu Vojtěch Sirový odešel po pětatřiceti letech služby a to se do roku 1965, kdy byla mezenská škola podruhé a definitivně uzavřena, žádnému jinému učiteli nepodařilo. V roce 1935, jedenáct let po odchodu do výslužby, Vojtěch Sirový zemřel. Na pohřbu v Soběslavi se tehdy sešlo mnoho jeho žáků, kteří upřímně zaplakali nad ztrátou oblíbeného učitele a s lítostí vzpomněli na jeho vzácný charakter a velkou lásku k působišti.
 
Zdroj: Pamětní kniha obce Mezné (datace 1925-2012) a Kronika školy Mezná (datace 1889-1939).
 
 
 

ROK 1915

Vojtěch Sirový se svými žáky před školní budovou v Mezné 1915
 
PRVNÍ ŘÍDÍCÍ UČITEL A KRONIKÁŘ VOJTĚCH SIROVÝ (muž s knírkem) SE SVÝMI ŽÁKY PŘED ŠKOLNÍ BUDOVOU V ROCE 1915. V MEZNÉ PŮSOBIL, JAKO SPRÁVCE ŠKOLY, ÚCTYHODNÝCH 35 LET (1889-1924).

Fotografie: archiv kroniky obce.

 

Text: Jan Kolář, kronikář obce, 2019.

Fotografie: Jana Vejdová a Petra Štefanová, 2019.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017513