4. SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ ČR - 2018

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA V PRAZE

CYKLUS  "DESETILETÍ KOSMASE 2015 - 2025"

Již počtvrté v řadě se sešla skupinka kronikářů a přátel české historie z různých míst naší vlasti, aby položením věnce s nápisovými stuhami v národních barvách v prostorách Staré arcibiskupské kaple pražské Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha uctili památku nejproslulejšího českého kronikáře Kosmase, kapitulního děkana (asi 1045-1125). Přítomní si zároveň připomněli památku kronikářovy manželky a podporovatelky Božetěchy (+ 1117). Výročního pietního aktu, který je tradičně součástí projektu Desetiletí Kosmase (2015-2025) se na Pražském hradě podruhé v řadě zúčastnili také dva zástupci jihočeského Táborska a to kronikář města Veselí nad Lužnicí Václav Jelínek (mikroregion Veselsko) a kronikář malé obce Mezná na Soběslavsku Jan Kolář. Projekt Desetiletí Kosmase se v roce 2015 narodil v hlavě dlouholetého kronikáře Prahy 11 PhDr. Jiřího Bartoně, regionálního historika, spisovatele a lektora, který k účasti na akci každoročně vyzývá jen několik málo ze zkušených a vytrvalých kronikářů obcí ČR a pražských městských částí (některé opakovaně). Vyvrcholením projektu bude rok 2025, kdy si připomeneme 900. výročí Kosmova úmrtí.

Praotec českého kronikářství Kosmas a jeho dílo jsou základními pilíři českého dějepisectví, Kosmova kronika ovlivnila řadu jeho následovníků a historiků. Skupinka letopisců a přátel české historie při průchodu gotickou katedrálou tedy nejprve uctila památku Kosmase ve Staré arcibiskupské kapli, v místech nad podzemními vykopávkami, kde autor jednoho z nejvýznamnějších středověkých děl i s manželkou Božetěchou na počátku 12. století pravděpodobně pobývali. Přítomní dále navštívili podzemní prostory, běžně nepřístupná torza staveb, která jsou s působením kapitulního děkana Kosmase úzce spjata a také překrásnou kapli sv. Václava, která je po léta jakýmsi ústředním prostorem chrámu.

Také letošní v pořadí již čtvrtý vzpomínkový akt cyklu Desetiletí Kosmase byl umožněn díky vstřícnosti Správy Pražského hradu a Metropolitní kapituly, velké podpory se účastníkům akce opět dostalo také z Kanceláře prezidenta republiky. Fundovanými komentáři během dvouapůlhodinového aktu přispěli PhDr. Jiří Bartoň a také Mgr. Lenka Kluková s Mgr. Petrou Ponzerovou z Archivu Pražského hradu.

 

Pietního aktu Kosmas 2018 se zúčastnili:

 • ·  PhDr. Jiří Bartoň, kronikář ve správním obvodu Praha 11
 • ·  Mgr. Marta Bartoňová, kronikářka MČ Praha Šeberov
 • ·  Václav Jelínek, kronikář města Veselí nad Lužnicí – Jihočeský kraj
 • ·  Jan Kolář, Soběslav, kronikář obce Mezná - Jihočeský kraj
 • ·  Zorka Kolářová, Soběslav - Jihočeský kraj
 • ·  Eva Sáňková, kronikářka obce Doubravice nad Svitavou - Jihomoravský kraj
 • ·  Mgr. Jiří Plecháček, kronikář obce Tuhaň - Liberecký kraj
 • ·  Květoslava Hýsková, Praha 8
 • ·  Josef Kadleček, Praha 4
 • ·  Jana Kadlečková, Praha 4
 • ·  JUDr. Jitka Machová, Praha 4
 • ·  Mgr. Lenka Kluková, Archiv Pražského hradu
 • ·  Mgr. Petra Ponzerová, Archiv Pražského hradu

 

 

PRAŽSKÝ HRAD - KOSMAS 2018

Kosmas 2018

 

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Soběslavská hláska

 

Fotografie:  Eva Sáňková, kronikářka obce Doubravice nad Svitavou, 2018.

Článek: Soběslavská hláska, 2018.

Text:  Jan Kolář, kronikář obce, 2018 - s využitím materiálů PhDr. Jiřího Bartoně (pozvánka).

Fotografie z akce: FOTO Velká galerie...

Stránka aktualizována: prosinec 2018.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017509