MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

STŘÍPKY Z HISTORIE MEZNÉ

BENJAMIN FRUWEIN Z PODOLÍ

 

FRUWEIN z Podolí, Benjamin (též FRUEWEIN, FRUVEIN, FRUVEJN)

* 2. polovina 16. století, † 1637 Praha, sekretář direktoria, účastník druhého stavovského povstání 1618-20, potlačeného po bitvě na Bílé hoře, císařský rada. V letech 1618-20 byl majitelem naší vsi!

Podle historika J. Janáčka se měl narodit v dolnoslezském městě Goldbergu (dnes polská Złotoryja). Do Čech následoval bratra Martina, který byl staroměstským prokurátorem a purkrabím desk zemských, někdy po roce 1600. Usadil se nejprve na Novém Městě pražském, kde r. 1607 získal domovské právo, roku 1615 se přestěhoval na Staré Město. Vykonával rovněž úřad prokurátora desk zemských. Rychle zbohatl. K jeho majetku náležely tři domy v Praze, statek Mezno na Táborsku (poznámka kronikáře: správně je Mezný) s pivovarem a dvěma mlýny, dva dvory a vinice ve vsi Vysočany u Prahy, několik vinic v Šárce, na Karlově a u Litoměřic. Zapojil se do stavovského povstání, stal se apelačním radou a od roku 1618 vykonával funkci sekretáře direktoria. Roku 1619 byl Fridrichem Falckým povýšen do rytířského stavu s přídomkem z Podolí. Po bitvě na Bílé hoře uprchl ze země a majetek mu byl zkonfiskován. Později dostal od Ferdinanda II. milost, vrátil se  do Čech, přijal katolickou víru a vstoupil  do císařských služeb. Stal se císařským radou, od roku 1626 byl prokurátorem české komory a v letech 1635–37 zastával úřad místosudího Království českého. Roku 1630 byl přijat do rytířského stavu rodů starožitných v Římské říši a Království českém. Zakoupil si statky Liblín a Žíkov na Plzeňsku

Jeho syn Adam založil linii Fruweinů usedlých na Plzeňsku, Klatovsku a Prácheňsku, která kolem roku 1740 vystavěla zámek v Čachrově. Adamův syn Karel byl od r. 1685 pánem na Kolinci a Podolí, roku 1693 přikoupil k oběma statkům ještě Ujčín a zemřel r. 1695. Zůstali po něm tři synové: Oldřich Benjamin Ehrenfried, Václav Vojtěch a František Vojtěch, ze kterých Oldřich držel 1736 Čachrov, Březí, Nemilkov a Tvrdoslav. Václav byl pánem na Vlčkovicích v letech 1696–98, ale již r. 1709 zemřel. Třetí bratr František koupil roku 1695 Kněžice na Klatovsku a později (1736) sídlil v Kladrubech (u Horažďovic), tehdy se též připomínalo jeho sedm synů (Jan, Josef, Oldřich, František, Antonín, Karel a Ferdinand). O Oldřichově synu Maxmiliánovi je známo jen to, že podle závěti Václava Fruweina dostal r. 1709 peníze na studie. Josef, Františkův syn, držel roku 1745 Strunkov (u Sušice) a Ferdinand převzal roku 1764 po svém otci správu statku v Kladrubech. V roce 1788 žilo kromě Jana Fruweina ještě pět bratří: Josef, Oldřich, František, Antonín a Karel Jáchym, snad synové Františka Kladrubského zmiňovaní roku 1736. Poté veškeré zprávy o rodu Fruweinů mizí.

L: RSN 3, s. 257; OSN 9, s. 738–739; MSN 2, s. 890; OSND 2/1, s. 756; M. Churaň, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 1999, s. 109; A. Gindely, Dějiny českého povstání léta 1618 I–IV, 1870–1880, passim; P. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1620 I., 1882, passim; J. A. Komenský, Historie o těžkých protivenstvích církve české, 1902, passim; P. Skála ze Zhoře, Historie česká, J. Janáček (ed.), 1984, passim; J.Petráň, Staroměstská exekuce, 1971, passim; L.Kobrová, M.F., 2006 (bakalář. práce, FF UK, Pra).

Zdeněk Doskočil, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Zdroj:  Biografický slovník českých zemí (BSČZ).

 

Pro potřeby kroniky obce Mezná upravil:  Jan Kolář, kronikář, 2018.

Stránka aktualizována: únor 2019.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010609