Znak Hospůdka ve škole.png

 

 HISTORIE

HOSPŮDKY VE ŠKOLE

 2004  V zastupitelstvu obce zaznívá první návrh přeměnit obecní klubovnu na restauraci
 2005  Vybudovány základy pro přístavbu sociálního zařízení
 2006  Vybudována přístavba sociálního zařízení (WC personál, WC OÚ, úklidová komora)
 2007  Odebrány vzorky vody (studna), zpracována nová dokumentace budovy čp. 43
 2008  Bývalá učebna zkolaudována na restauraci - J. Kolář navrhuje název Hospůdka Ve Škole
 2010  Probourán vchod z hospody na zahrádku u kapličky - montáž zárubně a dveří
 2011  Výměna oken v celé budově - okna vyrobena dle fotografií školní budovy z r. 1900
 2013  Komín pro Hospůdku Ve Škole vyvložkován keramickou vložkou o průměru 300 mm
 2015  Vybudována betonová základová deska pro budoucí pergolu v zahrádce u kapličky
 2016  Vybudována dřevěná pergola v zahrádce u kapličky
 2018  U pergoly v zahrádce u kapličky vybudován betonový taneční parket
 2019  Rekonstrukce vnitřních prostor (nová elektroinstalace, omítky, zateplení stropu)
 2019  Stěny interiéru hospůdky vyzdobeny dobovými obrazy obce
 2019  Rekonstrukce výčepního koutu (montáž palubek, oprava výčepního stolu a dalšího vybavení)
 2019  Vysekána dlažba pod kamny, prostor vybetonován a osazen ocelovou podložkou (3 mm)
 2019  Vyřazena ocelová kamna KORA a instalována ocelová krbová kamna Masterflamme 12,5 kW.
 2020  Rekonstrukce vnějšího pláště víceúčelové budovy čp. 43, výměna okapového systému.

 

 

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR V ROCE 2019

BUDOVA BÝVALÉ OBECNÉ ŠKOLY čp. 43

V prvních měsících roku 2019 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor víceúčelové budovy čp. 43 (budova bývalé školy z roku 1890). Rozsáhlými úpravami prošly prostory kanceláří a skladu obecního úřadu, interiér obecní knihovny, Hospůdky Ve Škole a společné prostory - vstupní chodba a WC.

V knihovně, kancelářích a skladu OÚ došlo ke kompletní výměně a rozšíření elektroinstalace, montáži nového úsporného osvětlení a přípravě na elektrické vytápění - instalaci topných těles. Předmětem rekonstrukce bylo také snížení a zateplení stropů, aplikace nových omítek a položení nových podlahových krytin. Knihovna se navíc dočkala nových vstupních dveří, do interiéru byla přivedena voda a instalováno keramické umývadlo.

Druhou etapou byla rekonstrukce vnitřních prostor Hospůdky Ve Škole. Také zde došlo k výměně a výraznému rozšíření elektroinstalace, k montáži elektrických topných těles, nového úsporného osvětlení, dále k zateplení stropu a aplikaci nových omítek. Postupně bylo opraveno a vyčištěno zařízení výčepního pultu - pult byl částečně rekonstruován a ošetřen nátěry.

Ve společných prostorách budovy (chodba a WC) byla kompletně vyměněna elektroinstalace, došlo zde k montáži nového úsporného osvětlení a elektrických topných těles. Společné prostory byly poté vymalovány.

Předmětem rekonstrukce bylo zároveň rozdělení odběrných míst elektrické energie na část "OÚ a knihovna" a část "Hospůdka Ve Škole."

Již v průběhu této rekonstrukce započaly přípravy na zmapování neutěšeného stavu vnějšku víceúčelové budovy čp. 43 - včetně stavu krovu, střešní krytiny a technického zázemí. Snad se tedy v blízkém budoucnu můžeme těšit také na podstatné vylepšení  vnějšího vzhledu a stavu budovy, kterou zde před sto třiceti lety vystavěli naši předci. Po nedávné rekonstrukci Návesního rybníka a opravě kapličky by se tak celý prostor mezenské návsi oblékl do zcela nového nádherného kabátu.

 

 

HOSPŮDKA VE ŠKOLE V ROCE 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

 

 

HOSPŮDKA VE ŠKOLE V ROCE 2019 - 2020

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospúdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Kontaktní údaje a provoz Hospůdky Ve Škole

Nápojový lístek Hospůdky Ve Škole

Otevírací doba Hospůdky Ve Škole

Hospůdka Ve Škole v médiích

Naše akce 2019 (plán a foto)

Naše akce 2020 (plán a foto)

 

Zpracoval: J. Kolář, 2019.

Fotografie: J. Kolář, 2019.

Stránka aktualizována: listopad 2020.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010654