Znak Hospůdka ve škole.png

 

 HISTORIE

HOSPŮDKY VE ŠKOLE

 2004  V zastupitelstvu obce zaznívá první návrh přeměnit obecní klubovnu na restauraci
 2005  Vybudovány základy pro přístavbu sociálního zařízení
 2006  Vybudována přístavba sociálního zařízení (WC personál, WC OÚ, úklidová komora)
 2007  Odebrány vzorky vody (studna), zpracována nová dokumentace budovy čp. 43
 2008  Bývalá učebna zkolaudována na restauraci - J. Kolář navrhuje název Hospůdka Ve Škole
 2010  Probourán vchod z hospody na zahrádku u kapličky - montáž zárubně a dveří
 2011  Výměna oken v celé budově - okna vyrobena dle fotografií školní budovy z r. 1900
 2013  Komín pro Hospůdku Ve Škole vyvložkován keramickou vložkou o průměru 300 mm
 2015  Vybudována betonová základová deska pro budoucí pergolu v zahrádce u kapličky
 2016  Vybudována dřevěná pergola v zahrádce u kapličky
 2018  U pergoly v zahrádce u kapličky vybudován betonový taneční parket
 2019  Rekonstrukce vnitřních prostor (nová elektroinstalace, omítky, zateplení stropu)
 2019  Stěny interiéru hospůdky vyzdobeny dobovými obrazy obce
 2019  Rekonstrukce výčepního koutu (montáž palubek, oprava výčepního stolu a dalšího vybavení)
 2019  Vysekána dlažba pod kamny, prostor vybetonován a osazen ocelovou podložkou (3 mm)
 2019  Vyřazena ocelová kamna KORA a instalována ocelová krbová kamna Masterflamme 12,5 kW.
 2020  Rekonstrukce vnějšího pláště budovy a zdi přilehlého dvora, výměna okapového systému.
 2021  Interiér hospůdky vybaven novým nábytkem (pořízeno 6 stolů a 36 židlí)

 

 

REKONSTRUKCE BUDOVY V LETECH 2019 - 2020

BUDOVA BÝVALÉ OBECNÉ ŠKOLY čp. 43

V prvních měsících roku 2019 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor víceúčelové budovy čp. 43 (budova bývalé školy z roku 1890). Rozsáhlými úpravami prošly prostory kanceláří a skladu obecního úřadu, interiér obecní knihovny, Hospůdky Ve Škole a společné prostory - vstupní chodba a WC.

V knihovně, kancelářích a skladu OÚ došlo ke kompletní výměně a rozšíření elektroinstalace, montáži nového úsporného osvětlení a přípravě na elektrické vytápění - instalaci topných těles. Předmětem rekonstrukce bylo také snížení a zateplení stropů, aplikace nových omítek a položení nových podlahových krytin. Knihovna se navíc dočkala nových vstupních dveří, do interiéru byla přivedena voda a instalováno keramické umývadlo.

Druhou etapou byla rekonstrukce vnitřních prostor Hospůdky Ve Škole. Také zde došlo k výměně a výraznému rozšíření elektroinstalace, k montáži elektrických topných těles, nového úsporného osvětlení, dále k zateplení stropu a aplikaci nových omítek. Postupně bylo opraveno a vyčištěno zařízení výčepního pultu - pult byl částečně rekonstruován a ošetřen nátěry.

Ve společných prostorách budovy (chodba a WC) byla kompletně vyměněna elektroinstalace, došlo zde k montáži nového úsporného osvětlení a elektrických topných těles. Společné prostory byly poté vymalovány.

Již v průběhu této rekonstrukce započaly přípravy na zmapování neutěšeného stavu vnějšku víceúčelové budovy čp. 43. K této opravě došlo během druhé poloviny roku 2020. Budova dostala nové omítky, došlo k výměně okapového systému, střešního plechování (nad okapovými žlaby) a také k výměně dvojích vnějších dveří. Rekonstruována byla také část technického zázemí - zde byla opravena zeď dvora, instalována byla také nová vjezdová vrata.

V polovině roku 2021 byl interiér Hospůdky Ve Škole vybaven novým nábytkem; obec pořídila 6 nových stolů a 36 pevných dřevěných židlí.

 

 

HOSPŮDKA VE ŠKOLE V ROCE 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

Hospůdka Ve Škole Mezná v roce 2009

 

 

HOSPŮDKA VE ŠKOLE 2019 - 2021

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospúdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole 2019

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Budova Hospůdky Ve Škole po rekonstrukci

Zeď dvora Hospůdky Ve Škole po rekonstrukci

Kaplička a víceúčelová budova č. 43

Kontaktní údaje Hospůdky Ve Škole

Hospůdka Ve Škole v médiích

Naše akce 2019 (plán a foto)

Naše akce 2020 (plán a foto)

 

Zpracoval: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Fotografie: Jan Kolář, 2019 - 2020.

Stránka aktualizována: červenec 2021.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623