Po roce 1848

Starostové Mezné

 

"...Později (po roce 1848-pozn.autora) Záříčí stalo se samostatnou obcí a spojeny zůstaly vsi Mezná a Ves Nová. Od těch dob byl volen vždy starosta z obce Mezné ze sedláků. Pokud mi známo, byli to v poslední době Jan Drs, rolník, po něm následoval Jan Ondřej, chalupník, pak nastoupil v úřad ten Matěj Pražma, rolník. Za úřadování jeho koupili sedláci Kalcovinu živnost rolnickou č.10. Polnosti rozprodali a poněvadž již tehdy pomýšleli na zřízení školy zde, ponechali budovu k účelům školním. Do roku 1885 v tříletém období byl starostou obce Vojtěch Kupka, rolník..."
 
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  4

 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017513