MEZNA_znak_BARVA[2].jpg 

KŘÍŽE V MEZNÉ

 KŘÍŽE V MEZNÉ NA INTERNETU

 

V MEZNÉ JE DNES OSM KŘÍŽKŮ

Křížů a křížků je dnes v obci osm. K některým známe příběh, díky zápisům v dochovaných starých obecních a školních kronikách. Křížků, o kterých nemáme žádné informace, je bohužel většina. To ale neznamená, že po jejich historii nepátráme, naopak...

 

NEJSTARŠÍ NALEZENÁ ZMÍNKA O KŘÍŽÍCH V OBCI

"V mezenských polích stojí 4 kříže, v Mezné též 4. Všechny jsou postaveny jen ze zbožnosti, k žádnému nevztahuje se žádná pověst, jedině u kříže před Slípkovými objeven zvláštní hrob. Když r. 1907 stavěli okresní silnici od školní budovy dále k Nové Vsi, stál kříž onen na malé vyvýšenině. Byl v cestě, proto vyvýšeninu sebrali a přišli na 7 lidských koster. Kostry ležely hlavami k jihu, obloženy byly prostředně velikými kameny. Lidé ti pochováni byli bez rakví. Zuby v lebkách byly zdravé. Kosti sebrány do čistého plátna a do vyzděné schránky uloženy pod kamenný kříž, kterýž postaven as dva kroky stranou. Tak vyprávěl očitý svědek Josef Drunecký."

Zdroj:  MONOGRAFIE MEZNÉ (datace 1929)
Autor zápisu:  KAREL KOROUS
Datum zápisu:  1929
Strana:  37-38
 

 Mapa obce - vyznačení míst s kříži

Kříže se nachází zde (červené body) - na mapce chybí jen křížek u rybníka Těšín.

Zdroj: www mapy.cz

 

 

             KŘÍŽEK U DOMU čp. 7

 Křížek u domů čp. 7 a čp. 41     Křížek u domů čp. 7 a čp. 41

"U kříže před Slípkovými objeven zvláštní hrob. Když r. 1907 stavěli okresní silnici od školní budovy dále do Nové Vsi, stál kříž onen na malé vyvýšenině. Byl v cestě, proto vyvýšeninu sebrali a přišli na sedm lidských koster. Kostry ležely hlavami k jihu, obloženy byly prostředně velikými kameny. Lidé ti pochováni byli bez rakví. Zuby v lebkách byly zdravé. Kosti sebrány do čistého plátna a do vyzděné schránky uloženy pod kamenný kříž, kterýž postaven as dva kroky stranou. Tak vyprávěl očitý svědek Josef Drunecký"

Zdroj: Monografie Mezné (datace 1929).

GPS SOUŘADNICE: 49.2576108N, 14.8016219E

 

 

 

         KŘÍŽEK U KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Křížek u kapličky     Křížek u kapličky

V roce 2014 byl silně poškozený původní kříž (na snímku vpravo) odstraněn. K jeho poškození došlo následkem kontaktu s motorovým vozidlem, po němž byl křížek několikrát neúspěšně opravován. Na stejné místo byl v létě roku 2014 namontován litinový kříž (snímek vlevo), pocházející ze hřbitova v obci Nedvědice (likvidace hrobového místa). Křížek obstaral místní občan Jan Sochor, odbornou montáž (zasazení do původního kamenného podstavce) provedl další místní občan Vladimír Bouška.

GPS SOUŘADNICE: 49.2576108N, 14.8016219E

 

 

 

             KŘÍŽEK U DOMU čp. 3

 Křížek u čp. 3     Křížek u čp. 3

 GPS SOUŘADNICE: 49.2572678N, 14.7999322E

 

 

 

             KŘÍŽEK NA OKRAJI OBCE U SILNICE - SMĚR SOBĚSLAV

 Křížek u silnice     Křížek u silnice

 GPS SOUŘADNICE: 49.2602225N, 14.7963878E

 

 

 

             KŘÍŽEK NA OKRAJI OBCE U SILNICE - SMĚR SOBĚSLAV

 Křížek u silnice     Křížek u silnice

 GPS SOUŘADNICE: 49.2598733N, 14.7971617E

 

 

 

             KŘÍŽEK NA OKRAJI OBCE U SILNICE - SMĚR SOBĚSLAV

 Křížek u silnice     Křížek u silnice

Tento dřevěný kříž v roce 2010 nahradil původní litinový, který byl odcizen. Nový dřevěný nechal vyrobit místní občan Jan Sochor. Z původního kříže se dochovala alespoň jmenovka (na snímcích). Kříž byl kdysi v těchto místech postaven na památku Jakuba Pražmy, který zde v roce 1951 zemřel na cestě z pole.

GPS SOUŘADNICE: 49.2597250N, 14.7972433E

 

 

 

             KŘÍŽEK NA OKRAJI OBCE U SILNICE - SMĚR NOVÁ VES

 Křížek u silnice     Křížek u silnice

Za křížem bývala kdysi cesta, vedoucí přes pole a louky do lesa, dávno je již ale zaoraná. Možná tady kdysi byla křižovatka čtyř cest - k obcím Tučapy, Nová Ves, Zářičí a Mezná. Kdoví... Říká se zde U Křížku.

GPS SOUŘADNICE: 49.2590111N, 14.8064714E

 

 

 

             KŘÍŽEK U MEZNÉ

 Křížek u silnice     Křížek u silnice

Další křížek v mezenském katastru - nachází se u rybníka Těšín (u silnice).

GPS SOUŘADNICE: 49.2616983N, 14.7863214E

 

Zdroj: Monografie Mezné a postřehy kronikáře.

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce, 2016.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548