1975 

Setkání rodáků a 50 let SDH

"...Dne 6.září byl pořádán u příležitosti 50.výročí založení požárního sboru v naší obci sraz rodáků obce Mezné. Byly natištěny pozvánky, obešla se všechna stavení a každý dal adresu na své nejbližší, kteří se v obci narodili. Pozvánky byly rozeslány a rodáci se začali sjíždět už v pátek 5.září. V sobotu byla pořádána taneční zábava, na které hrála místní kapela. Úvodem všechny uvítal předseda MNV s.Lukáš František, který seznámil všechny přítomné s tím, co se v naší obci za uplynulá léta udělalo a změnilo. Potom následovala taneční zábava, která trvala až do rána, při které se všichni výborně bavili. Závěrem poděkoval za všechny přítomné rodáky Ladislav Kotalík, zdejší rodák a předal našim občanům upomínkovou vázu. Tato slavnost byla částečně zfilmována Jaroslavem Klípou a uložena jako součást obecní kroniky.
 
V neděli 7.září byla provedena oslava 50.výročí založení požárního sboru v naší obci. Bylo provedeno velké námětové cvičení za účasti požárních sborů z Dírné, Zářičí, Třebějic, Závsí, Lžína, Chotěmic a Mezné. Všechny sbory se sjely před dům Božkových a odtud pochodovaly za doprovodu hudby před pohostinství, kde jednotlivé sbory podaly hlášení veliteli požárního sboru v Mezné Janu Kundrátovi. Potom následovaly projevy zástupců MNV, pož.sboru, zástupců okresu a kraje. Po projevech byli odměněni a vyznamenáni dlouholetí a zasloužilí členové místního pož.sboru. Potom odešli všichni požárníci a občané před dům Drsových, kde se konalo námětové cvičení. Nejprve naši požárníci předvedli ukázku likvidace požáru první ruční stříkačkou taženou koňmi. Potom následovala ukázka likvidace požáru motorovými stříkačkami za účasti výše uvedených požárních sborů. Dále místní mládež předvedla ukázku první pomoci a ošetření raněných při požáru. Nakonec byla předvedena nejmodernější pož. technika, kterou předvedli požárníci z povolání z Tábora. Na ukončení oslav byla v místním pohostinství taneční zábava, při které byly pozvané požární sbory pohoštěny..."
 
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VLADIMÍR LEŠKA
Datum zápisu v kronice:  1975
Strana v kronice:  140-142
 
 
1975-Oslava 50.let SDH Mezná[1].jpg
Pozvánka: archiv obce, 1975.
 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548