Znak obec Mezná.jpg 

1. SETKÁNÍ RODÁKŮ MEZNÉ

U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH MEZNÁ

1975

Setkání rodáků v roce 1975 bylo spojeno především s oslavami 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mezná. Přípravy akce a její průběh podrobně popsal tehdejší kronikář obce Vladimír Leška - předkládám zde tedy jeho zápis v Pamětní knize obce Mezné v plném znění, bez úprav:
 
"Dne 6. září byl pořádán u příležitosti 50. výročí založení požárního sboru v naší obci sraz rodáků obce Mezné. Byly natištěny pozvánky, obešla se všechna stavení a každý dal adresu na své nejbližší, kteří se v obci narodili. Pozvánky byly rozeslány a rodáci se začali sjíždět už v pátek 5. září. V sobotu byla pořádána taneční zábava, na které hrála místní kapela. Úvodem všechny uvítal předseda MNV s. Lukáš František, který seznámil všechny přítomné s tím, co se v naší obci za uplynulá léta udělalo a změnilo. Potom následovala taneční zábava, která trvala až do rána, při které se všichni výborně bavili. Závěrem poděkoval za všechny přítomné rodáky Ladislav Kotalík, zdejší rodák a předal našim občanům upomínkovou vázu. Tato slavnost byla částečně zfilmována Jaroslavem Klípou a uložena jako součást obecní kroniky.
 
V neděli 7. září byla provedena oslava 50. výročí založení požárního sboru v naší obci. Bylo provedeno velké námětové cvičení za účasti požárních sborů z Dírné, Zářičí, Třebějic, Závsí, Lžína, Chotěmic a Mezné. Všechny sbory se sjely před dům Božkových a odtud pochodovaly za doprovodu hudby před pohostinství, kde jednotlivé sbory podaly hlášení veliteli požárního sboru v Mezné Janu Kundrátovi. Potom následovaly projevy zástupců MNV, pož.sboru, zástupců okresu a kraje. Po projevech byli odměněni a vyznamenáni dlouholetí a zasloužilí členové místního pož.sboru. Potom odešli všichni požárníci a občané před dům Drsových, kde se konalo námětové cvičení. Nejprve naši požárníci předvedli ukázku likvidace požáru první ruční stříkačkou taženou koňmi. Potom následovala ukázka likvidace požáru motorovými stříkačkami za účasti výše uvedených požárních sborů. Dále místní mládež předvedla ukázku první pomoci a ošetření raněných při požáru. Nakonec byla předvedena nejmodernější pož. technika, kterou předvedli požárníci z povolání z Tábora. Na ukončení oslav byla v místním pohostinství taneční zábava, při které byly pozvané požární sbory pohoštěny."
 
Zdroj:  KRONIKA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VLADIMÍR LEŠKA
Datum zápisu v kronice:  1975
Strana v kronice:  140-142
 
 

POZVÁNKA

1975-Oslava 50.let SDH Mezná.jpg
 
 

FOTOGRAFIE ZE SETKÁNÍ RODÁKŮ

1975-50 let SDH Mezná 1.jpg
 
1975-50 let SDH Mezná 2.jpg
 
1975-50 let SDH Mezná 3.jpg
 
1975-50 let SDH Mezná 6.jpg
 
1975-50 let SDH Mezná 7.jpg
 Fotografie: archiv obce.
 
 

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623