Znak obec Mezná.jpg

KRONIKY OBCE 1889-2019

OBÁLKY KRONIK

Kroniky, jimž zatím neuplynula desetiletá zákonná lhůta, jsou uloženy v archivu Obce Mezná, resp. v archivu kroniky. Knihy starších vydání jsou již součástí archivních fondů Státního okresního archivu Tábor a Obec Mezná vlastní jejich kopie (v listinné či elektronické formě).

Knihy uložené v archivu kroniky a jejich četné přílohy je možné vidět v kanceláři OÚ Mezná, po předešlé dohodě s kronikářem. Dle ZÁKONA O KRONIKÁCH OBCÍ č.132/2006 Sb. se tak děje vždy pod dohledem kronikáře obce.

V roce 2017 došlo v SOA Třeboň k digitalizaci dvou školních kronik Mezné - Památní knihy (datace 1889-1940) a Monografie Mezné (datace 1929). Obě tyto unikátní kroniky je tedy možné studovat prostřednictvím webové aplikace DIGI-ARCHIV - pro zjednodušení přístupu k digitalizovaným materiálům Mezné byl na stránkách KRONIKA OBCE MEZNÁ zřízen oddíl Archiválie obce na webu.

 

P1060709.JPG

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ 1925 - 2012

Uložení: originál a kopie uloženy v archivu kroniky.

Založil: Vojtěch Sirový, kronikář obce.

Pamětní kniha má 301 stran.

 

 

P1050780.JPG

PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ 1889 - 1939

Uložení: originál v SOkA Tábor, kopie v archivu kroniky.

Založil: Vojtěch Sirový, kronikář obce.

 Památní kniha má 96 stran.

Kniha je zpřístupněna v DIGI ARCHIVU TŘEBOŇ !

 

 

  P1050882.JPG

   MONOGRAFIE MEZNÉ - 1929

Uložení: originál v SOkA Tábor, kopie v archivu kroniky.

Zpracoval: Karel Korous, kronikář obce.

 Monografie má 69 stran.

Kniha je zpřístupněna v DIGI ARCHIVU TŘEBOŇ !

 

 

Kronika obce Mezná 2013

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2013

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2023.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 45 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2014

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2014

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2024.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 78 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2015

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2015

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2025.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 57 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2016

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2016

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2026.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 84 stran

 

 

Kronika obce Mezná 2017

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2017

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2027.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran

 

 

Kronika obce Mezná 2018

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2018

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2028.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2019

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2019

Uložení knihy: originál a kopie v archivu kroniky.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2029.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran

 

 

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 1. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ 1915 - 1985

Uložení: originál v archivu kroniky (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2010.

 Fotogalerie má 56 stran.

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 2. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ 1900 - 2012

Uložení: originál v archivu kroniky (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2009.

 Fotogalerie má 120 stran.

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 3. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ - 2012

Uložení: originál v archivu kroniky (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2012.

 Fotogalerie má 21 stran.

 

 

Sportovní kronika obce Mezná - 1. díl

SPORTOVNÍ KRONIKA OBCE MEZNÁ 2002-2008

Uložení: originál v archivu kroniky (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 187 stran.

 

 

Sportovní kronika obce Mezná - 2. díl

SPORTOVNÍ KRONIKA OBCE MEZNÁ 2009-2017

Uložení: originál v archivu kroniky (neuzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má zatím 171 stran.

 

Fotografie: J. Kolář, kronikář, 2013-19.

Stránku připravil: J. Kolář, kronikář.

Stránka aktualizována: listopad 2020.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010651