Znak obec Mezná.jpg

KRONIKY OBCE 1889-2021

OBÁLKY KRONIK

Kroniky, jimž zatím neuplynula desetiletá zákonná lhůta, jsou uloženy v archivu Obce Mezná. Knihy starších vydání jsou již součástí archivních fondů Státního okresního archivu Tábor a Obec Mezná vlastní jejich kopie (v listinné či elektronické formě). 

Knihy uložené v archivu obce a jejich četné přílohy je možné vidět v kanceláři OÚ Mezná, po předešlé dohodě s kronikářem. Dle ZÁKONA O KRONIKÁCH OBCÍ č.132/2006 Sb. se tak děje vždy pod dohledem kronikáře obce.

V roce 2017 došlo v SOA Třeboň k digitalizaci dvou školních kronik Mezné - Památní knihy (datace 1889-1940) a Monografie Mezné (datace 1929). Obě tyto unikátní kroniky je tedy možné studovat prostřednictvím webové aplikace DIGI-ARCHIV - pro zjednodušení přístupu k digitalizovaným materiálům Mezné byl na stránkách MEZNÁ A LIDÉ 1362-2022 zřízen oddíl Archiválie obce na webu.

 

P1060709.JPG

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ 1925 - 2012

Uložení: originál v SOkA Tábor kopie v archivu obce. 

Založil: Vojtěch Sirový, kronikář obce.

Pamětní kniha má 301 stran.

 

 

P1050780.JPG

PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ 1889 - 1939

Uložení: originál v SOkA Tábor, kopie v archivu obce.

Založil: Vojtěch Sirový, kronikář obce.

 Památní kniha má 96 stran.

Kniha je zpřístupněna v DIGI ARCHIVU TŘEBOŇ !

 

 

  P1050882.JPG

   MONOGRAFIE MEZNÉ - 1929

Uložení: originál v SOkA Tábor, kopie v archivu obce.

Zpracoval: Karel Korous, kronikář obce.

 Monografie má 69 stran.

Kniha je zpřístupněna v DIGI ARCHIVU TŘEBOŇ !

 

 

Kronika obce Mezná 2013

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2013

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2023.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 45 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2014

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2014

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2024.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 78 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2015

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2015

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2025.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 57 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2016

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2016

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2026.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 84 stran

 

 

Kronika obce Mezná 2017

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2017

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2027.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran

 

 

Kronika obce Mezná 2018

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2018

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2028.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran.

 

 

Kronika obce Mezná 2019

 KRONIKA OBCE MEZNÁ 2019

Uložení knihy: originál a kopie v archivu obce.

Předpoklad uložení do SOkA Tábor:  2029.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má 92 stran

 

 

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 1. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ 1915 - 1985

Uložení: originál alba v SOkA Tábor (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2010.

 Fotogalerie má 56 stran.

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 2. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ 1900 - 2012

Uložení: originál alba v SOkA Tábor (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2009.

 Fotogalerie má 120 stran.

 

 

Fotogalerie obce Mezná - 3. díl

FOTOGALERIE OBCE MEZNÁ - 2012

Uložení: originál alba v archivu obce (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce, 2012.

 Fotogalerie má 21 stran.

 

 

Sportovní kronika obce Mezná - 1. díl

SPORTOVNÍ KRONIKA OBCE MEZNÁ 2002-2008

Uložení: originál v archivu obce (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

 Kronika má 187 stran.

 

 

Sportovní kronika obce Mezná - 2. díl

SPORTOVNÍ KRONIKA OBCE MEZNÁ 2009-2020

Uložení: originál v archivu obce (uzavřeno).

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Kronika má zatím 171 stran.

 

 

Fotografie: Jan Kolář, 2013-19.

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Stránka aktualizována: leden 2024.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548