Znak obec Mezná.jpg

LÍPA ŠKOLY

VYSAZENA U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 Lípa školy v Mezné

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LÍPĚ ŠKOLY

 DRUH STROMU  Lípa srdčitá (Tilia cordata)
 NÁZEV STROMU  Lípa školy
 INFORMAČNÍ TABULKA
 ANO (info tabulku vyrobil místní občan Jiří Černý)
 MAJITEL POZEMKU  Obec Mezná
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  Mezná u Soběslavi
 PARCELNÍ ČÍSLO  694/1
 LOKALITA, v níž strom roste  Náves (u kapličky, boblíž bývalé školní budovy)
 POLOHA stromu (přibližná)  49.2587464N, 14.8000933E
 DATUM VÝSADBY  28. září 2019
 DATUM POSLEDNÍHO MĚŘENÍ  28. září 2019
 KDO STROM VYSADIL  Místní občané u příležitosti 130. výročí založení školy
 OBVOD KMENE ve výšce 130 cm
 0,21 metru
 VÝŠKA STROMU  3,10 metru
 ŠÍŘKA KORUNY  0,55 metru

 

 

OD VIZE K VÝSADBĚ LÍPY ŠKOLY

9. SRPNA - 28. ZÁŘÍ 2019

NEJPRVE VIZE A PAK SCHVÁLENÍ KONKRÉTNÍHO NÁVRHU

Iniciátory výsadby Lípy školy byli obecní zastupitelka za kulturu Mgr. Jana Drsová a kronikář obce Jan Kolář. Záměrem bylo zachovat pro budoucí generace nějakou trvalou památku na slavnostní den připomínky 130. výročí založení místní obecné školy. Konkrétní návrh vysadit lípu, tento český národní strom, přednesl na zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2019 dne 14. 8. 2019 místní občan Ondřej Váňa. Zastupitelstvo návrh jednomyslně schválilo a dohodlo se, že lípa bude vysazena 28. 9., během oslav 130. výročí založení obecné školy, v závěru oficiálního programu, jako vyvrcholení jeho poslední části.

 

VÝBĚR LOKALITY

Zbývalo vybrat lokalitu pro výsadbu a zajistit vše potřebné. Přípravný výbor, který se ustavil, aby oslavy 130. výročí založení školy koordinoval (obecní zastupitelé, kronikář obce a další místní občané), vybral během měsíce září tři lokality, přičemž shoda panovala na tom, že Lípa školy by měla být vysazena na návsi, pokud možno co nejblíže bývalé školní budově. Přípravný výbor se tedy rozhodoval mezi místem u bývalé školní zahrádky (dnes zahrádka Hospůdky Ve Škole), dále místem poblíž památníku 1. světové války a lokalitou "Ve Švehláku" (před domem čp. 27). Vylučovací metodou se dospělo k závěru, že Lípu školy bude nejvhodnější vysadit v místech vedle Kaple Navštívení Panny Marie, zhruba šest metrů od její severovýchodní stěny. Přizvaný specialista v oboru zahradnictví během procesu výběru místa obecní zastupitele a další zainteresované ujistil, že vzdálenost od kapličky i betonové podezdívky oplocení zahrádky je dostatečná a místo výsadby označil za velmi vhodné. Od výsadby v lokalitě u památníku bylo upuštěno především z důvodu předpokládané realizace pokládky elektrických kabelů blízko plánovaného místa výsadby. Záměr vysadit Lípu školy v lokalitě "Ve Švehláku" padl z důvodu již značné vzdálenosti od bývalé školní budovy, čímž by celý záměr tak trochu ztratil smysl.

 

PŘÍPRAVA MÍSTA VÝSADBY

Již v době, kdy ještě nebylo jasné, na kterém místě bude lípa vysazena, započaly práce na zhotovení informační tabulky, která bude veřejnosti a především budoucím generacím trvale připomínat KDY, KÝM a PROČ byl strom vysazen. Samotné výroby informační tabulky se ujal Jiří Černý, místostarosta obce - tabulku vlastnoručně vyrobil a 20. září 2019 namontoval na připravený kámen. Ten vybrali a z lokality Obce, přímo od památné (stoleté) Lípy svobody, na místo dopravili starosta SDH Mezná Jiří Švarc, Mgr. Jana Drsová (použila k tomuto účelu svoji techniku) a Jan Kolář. Při hledání vhodného kamene velmi pomohla další místní obyvatelka Jana Drsová st., která lokalitu, kde se kámen nakonec našel, vytipovala.

 

POŘÍZENÍ A VÝSADBA LÍPY ŠKOLY

Oslovením odborníka, který strom vybere a přiveze, byl pověřen obecní zastupitel Bc. Radek Petržilka. Lípu (kultivar Tilia cordata) nakonec dodal pan Polák ze Soběslavi, který se postaral nejen o přípravu místa výsadby, ale také o výsadbu samotnou dne 28. 9. 2019 v 16 hodin. Mnoho místních i přespolních občanů, kteří se toho dne oslav 130. výročí založení obecné školy zúčastnili, si během slavnosti symbolicky přihodilo "svoji" lopatu země...

 

PALISÁDA A KAČÍREK

Poslední úpravu provedli dva měsíce po výsadbě místní občané Ondřej Váňa a Jana Drsová - Lípa školy dostala do vínku dřevěnou palisádu a kačírek (věnovala Jana Drsová, foto níže).

Více o oslavách 130. výročí založení obecné školy: ZDE...

 

Text: Jan Kolář. 

 

 

PŘÍPRAVA NA VÝSADBU LÍPY ŠKOLY

15. - 25. ZÁŘÍ 2019

Příprava na výsadbu Lípy školy 20. září 2019

MÍSTOSTAROSTA OBCE JIŘÍ ČERNÝ PŘI MONTÁŽI ONFORMAČNÍ TABULKY

 

Informační tabulka k Lípě školy - zatím bez znaku obce

PO INSTALACI INFORMAČNÍ TABULKY - ZATÍM BEZ ZNAKU OBCE

 

Označení místa výsadby Lípy školy - 25. září 2019

 OZNAČENÍ MÍSTA VÝSADBY LÍPY ŠKOLY (DŘEVĚNÝ KOLÍK)

 

 

VÝSADBA LÍPY ŠKOLY

28. ZÁŘÍ 2019

Výsadba Lípy školy 28. září 2019

MGR. ROMANA CHVOJKOVÁ, STAROSTKA OBCE - 28. ZÁŘÍ 20919

 

Výsadba Lípy školy 28. září 2019

JIŘÍ ČERNÝ, MÍSTOSTAROSTA OBCE - 28. ZÁŘÍ 2019


Výsadba Lípy školy 28. 9. 2019

 BC. RADEK PETRŽILKA, OBECNÍ ZASTUPITEL - 28. ZÁŘÍ 2019

 

Výsadba Lípy školy - 28. 9. 2019

VLASTISLAV ŠTEFAN, BÝVALÝ STAROSTA OBCE - 28. ZÁŘÍ 2019

 

Výsadba Lípy školy - 28. 9. 2019

VLADIMÍR LEŠKA, BÝVALÝ KRONIKÁŘ OBCE - 28. ZÁŘÍ 2019

 

Výsadba Lípy školy - 28. 9. 2019

VĚRA HÁJÍČKOVÁ, KNIHOVNICE OBCE A BÝVALÁ KRONIKÁŘKA - 28. ZÁŘÍ 2019

 

 

LÍPA ŠKOLY V MEZNÉ

ŘÍJEN 2019

Lípa školy v roce 2019

Lípa školy v roce 2019

Označení Lípy školy - vyrobil místní občan Jiří Černý

 

 

LÍPA ŠKOLY V MEZNÉ

ZÁŘÍ 2020

Lípa školy rok po výsadbě  

Text: Jan Kolář, kronikář, 2019.

Spolupráce na textu: Mgr. Jana Drsová, obecní zastupitelka za kulturu.

Fotografie: Petra Štefanová a Jan Kolář, 2019 a 2020.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548