2009 

Přívalový liják

"...Zima byla spíš mírná, vyjímkou byl závěr ledna a počátek února, kdy přišla vlna patnáctistupňových mrazů. Louky a pole v té době pokrývala patnácticentimetrová vrstva sněhu. Radost měly děti, celý měsíc bruslily na Návesním rybníku. Sníh se udržel do konce února, počátkem března přišlo prudké tání a na několika řekách v republice byl dokonce vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Řeka Lužnice a Černovický potok v Soběslavi naštěstí zůstaly ve svých korytech. V naší obci měla starosti s velkou vodou rodina Štefanova v bývalém mlýně, po několika dnech se ale voda z Dírenského potoka začala vracet do svého koryta. 21. března napadl nový sníh, ten den teploměr ukazoval -5 stupňů. Vypadalo to, že začala nová zima - déšť, sníh, silný nárazový vítr... Psí počasí vydrželo do konce března, oteplení přinesly až první dubnové dny. 10. dubna padl 130 let starý teplotní rekord, v pražském Klementinu meteorologové naměřili 23,3 stupňů.

Nestabilní počasí přetrvávalo také v květnu a červnu. Během června např. meteorologové naměřili během dne 10 stupňů a zaznamenali několik frontálních systémů - ty většinou přinesly prudké ochlazení o deset a více stupňů. Také hodně srážek a studený nárazový vítr. Moravu a část Jižních Čech navíc zasáhly lokální povodně, které si vyžádaly několik lidských životů, velké ztráty na majetku a evakuaci stovek lidí.

Velká voda se nevyhnula ani naší obci. 1. července přišla bouře a přívalový liják, po němž se hlavní silnice proměnila v potok a většina rybníků v Mezné a okolí přetekla přes hráze. Během necelé hodiny hotová spoušť. Bejkovec přetékal přes cestu do Drsovce, ten přes hráz do starosty. Hráz mezi Drsovcem a Starostou povodeň notně poničila. Ještě větší škody povodeň nadělala v samotné obci. Voda, valící se z polí, vytopila dům manželů Drsových čp. 53, rozvodněný Návesní rybník vytopil domy Schonových čp. 27 (chalupáři), Haveldových čp. 29 a paní Míkové čp.30 (chalupářka). S odčerpáním vody ze sklepů přijeli pomoci přehořovští dobrovolní hasiči. Z Návesního rybníku teklo přes silnici cca 20 cm vody. V prostoru mezi domem čp. 9 a autobusovou zastávkou voda podemlela a poškodila kanalizační řad.

Po této události jsem se od pamětníků snažil zjistit, zda intenzita bouřky, množství vody a škody na majetku obecním i soukromém překonaly spoušť, kterou v roce 1989 popisuje tehdejší obecní kronikář Vladimír Leška. Dle slov Věry Hájíčkové, rovněž bývalé kronikářky, byla bouře z roku 1989 mnohem ničivější, s daleko většími následky, než tato.

Jedna zajímavost: v letních měsících se hladina naší studny pohybovala okolo 5,5 m. Za sedmnáct let, co jsem v Mezné, toto nepamatuji. Normální stav bývá tak 2,5 - 3 metry. Některé mělčí studny v obci dokonce přetékaly.

Nestabilní počasí s velkým množstvím srážek pokračovalo i v červenci a v srpnu. Zemědělci nemohli do polí, všude stála voda. 23. července byl v Českých Budějovicích překonán teplotní rekord z roku 1929 (35,3 stupňů), další den se ochladilo o patnáct stupňů - to jen pro dokreslení, podobných výkyvů bylo několik. 21. srpna přišlo krupobití, během pěti minut byla na zahrádkách v naší obci z velké části zničena úroda.

Až v září konečně přiško stálé počasí s minimem srážek, slunečnou oblohou a teplotami kolem dvaceti stupňů. Teplý byl i počátek října (7. 10. 25 stupňů), od 13. 10 se ale prudce ochladilo a následující den napadl první poprašek sněhu.

Vývoj počasí jsem záměrně popsal podrobněji, považuji za důležité čtenáře upozornit na výraznější a častější výkyvy. Což je jev, vyskytující se v několika posledních letech, společně s extrémy typu povodní, sucha, vichřic, či přívalových lijáků. Příště budu stručnější..."

 


Zdroj:   PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu:   JAN KOLÁŘ

Datum zápisu v kronice:   2009

Strana v kronice:   228 - 231

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017650