Znak obec Mezná[2].jpg

3. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE

U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBECNÉ ŠKOLY V MEZNÉ

2019

V naší obci se během posledního zářijového víkendu 2019 slavilo 130. výročí založení obecné školy. Oslavy jsme pojali jako Setkání rodáků a přátel obce; uvědomili jsme si totiž, že rodáci se v Mezné nesešli dlouhých čtyřiatřicet let. Malebná mezenská náves se tak po letech nebývale zaplnila, před budovou někdejší obecné školy se postupně sešlo více než sto dvacet místních obyvatel, rodáků a zástupců obcí a měst z našeho okolí. Minulost mezenské školy zajímala i kronikáře a spolky přátel historie - oficiálního programu oslav se zúčastnil např. Spolek přátel historie obce Košice v čele s kronikářkou Košic Alenou Procházkovou, bývalý kronikář obce Řípec Mgr. Jaroslav Fišer a kronikář SDH Přehořov Ing. Michal Paleček. Ve večerních hodinách naše setkání navštívil také kronikář města České Budějovice Mgr. Kamil Dřevikovský.

Oficiální program jsme pojali velmi slavnostně, s vědomím toho, jak významné výročí si naše obec připomíná. Přítomným se nejprve dostalo vřelého přivítání z úst Mgr. Jany Drsové, obecní zastupitelky za kulturu, která celým odpoledním programem provázela. Poté krátkou báseň národního buditele Boleslava Jablonského, rodáka z nedaleké Kardašovy Řečice, zarecitovala místní dívka Magdaléna Chvojková.

V sérii projevů nejprve starostka obce Mgr. Romana Chvojková pohovořila o situaci v obci během 19. století, kdy místní děti docházely do škol v Kvasejovicích a Tučapech (1810-1889), poté se o vlastním založení školy a také o stavbě školní budovy rozpovídala Jana Drsová (1889-1890). Zajímavosti o působení místních řídících učitelů a industriálních učitelek publikum načerpalo od místostarosty Mezné Jiřího Černého, v závěrečném bloku pak kronikář obce Jan Kolář pohovořil o životě a práci prvního řídícího učitele Vojtěcha Sirového, jenž v místní jednotřídce působil pětatřicet let. Ten poté obdržel Čestné občanství in memoriam. Stalo se tak poprvé v dějinách obce. Pamětní list, jako upomínku na tuto významnou událost, převzaly před zraky všech přítomných paní Miloslava Vaštová, manželka nedávno zesnulého Vladimíra Vašty, který byl vnukem Vojtěcha Sirového a paní Helena Abelová, vnučka V. Sirového. Oficiální program poté vyvrcholil pietou u památníku první světové války – za dojemného hudebního doprovodu Miloše Vránka a Josefa Trse místní dívky Natalie Drsová a Markéta Chvojková uctily památku devíti padlých místních mužů položením věnce se stuhou v národních barvách.

Jako trvalou památku na tento významný den pak místní občané a rodáci společně vysadili Lípu školy. Možnosti přihodit si svou lopatu země využilo mnoho z nich.

Během slavnostního odpoledne se také děkovalo – především přítomným potomkům Vojtěcha Sirového za darování dokumentů a fotografií z období počátků mezenské školy, Státnímu okresnímu archivu Tábor za spolupráci při odhalování střípků historie obce a také místním pamětníkům za ochotu a pomoc při identifikaci starých fotografií. Děkovalo se i všem místním, kteří pomohli s přípravou tak náročné akce. Poděkování se dostalo také panu Jaroslavu Pražmovi ze Soběslavi, který nejen že pozvání na oslavu výročí naší školy přijal, ale mezenské knihovně u příležitosti této návštěvy daroval tři vlastní knihy s připojeným věnováním...

V Hospůdce Ve Škole byly poté během dalšího, již volnějšího programu, představeny dvě nové výroční pohlednice, návštěvníci si se zájmem prohlédli výstavku dobových dokumentů a fotografií, kterou připravili Jana Drsová a Jan Kolář, dále stálou výstavu dobových fotografií obce, upravených Vlastou Nýdlovou. V prostorách bývalé školní zahrádky proběhla také vernisáž výstavy fotografií Jiřiny Prágrové z Klenovic, mezenské rodačky. O této nově nainstalované výstavě si s autorkou popovídala Věra Hanzalová ze Soběslavi.

130. výročí založení školy se v maličké obci na Soběslavsku slavilo až do pozdních nočních hodin. O pohodu a dobrou náladu se během slavnostní akce vzorně starala kapela Rondo.

A jaké to setkání bylo? Jak se líbilo? Fotografie z akce dokládají, že bylo mnoho těch, kteří se nestyděli za slzy dojetí, ať už z radosti ze shledání s bývalými sousedy a kamarády, či kvůli vzpomínce na ty, kteří tady kdysi žili a dnes již nejsou mezi námi. Těžko lze zapomenout např. na dojetí mnohých přítomných v okamžiku, kdy mezenská rodačka Martina Ježková, rozená Švarcová, tomuto setkání darovala nádherný Dort školy. Tenhle moment patřil k jednomu z vrcholů setkání...

Ať tak či onak, pozorovat ta úžasná potkávání dávných přátel a jiskry štěstí v jejich očích, to byla ta nejlepší odměna pro nás, kteří jsme do přípravy a organizace této, na naše poměry nebývalé sešlosti, investovali mnoho trpělivosti, energie a volného času. Udělali jsme to rádi a děkujeme, že jste přišli.

A ještě něco: PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří jakkoli pomohli...

 

Setkání rodáků a přátel obce 2019 připravili a zorganizovali:

Mgr. Romana Chvojková (starostka obce), Jiří Černý (místostarosta), Mgr. Jana Drsová (obecní zastupitelka za kulturu), Jiří Švarc (obecní zastupitel), Bc. Radek Petržilka (obecní zastupitel) a Jan Kolář (kronikář obce).

 

Pomohli s přípravami, propagací a organizačně:

Jaroslav Klípa, Radek Petržilka st., Natálka Drsová, Markétka Chvojková, Magdaléna Chvojková, Jana Drsová st., Božena Chalupová, Lidmila Vaňková, Věra Hájíčková, Václav Pražma (obecní zastupitel).

 

Koordinátoři během akce (příprava a organizace parkování vozidel a další pomoc před a během akce):

Ondřej Váňa, Zdeněk Ondřej, Vladislav Petržilka. 

 

Fotografování během akce - pro potřeby kroniky obce:

Petra Štefanová, Miroslava Štefanová, Jana Vejdová.

 

Čestná stráž během piety u památníku 1. světové války:

Jiří Švarc (starosta SDH Mezná), Tomáš Bronec a Lukáš Švarc (členové SDH Mezná).

 

Občerstvení - poděkování místním a "přespolním" za skvělou přípravu velkého množství pochutin:

Stanislava Petržilková, Lidmila Vaňková, Mária Klípová, Romana Chvojková, Jarmila Švarcová, Martina Ježková, Jana Drsová ml., Jana Drsová st., Jarmila Fialová, Pavlína Klečacká, Iveta Vondrášková, Jana Havlíčková, Božena Chalupová, Veronika Hájková, Anna Drsová, Věra Hájíčková, Miroslava Štefanová, Petra Štefanová, Jana Sochorová, Zorka Kolářová, Drahuše Pergerová, Marie Trepková a Tomáš Košner.

 

Kopečková zmrzlina - poděkování za přípravu a darování sedmi druhů skvělé zmrzliny:

Soňa Kukačková, Marcela Manová.

 

Propagace akce (pozvánky, plakáty, výroční pohlednice...):

Pan Luboš Tíkal - Reklamní ateliér Soběslav

 

Důležitá pomoc finanční:

manželé  Romana a Peter Chvojkovi, Petr Vejda, Roman Pauš. 

 

Text: Jan Kolář, 2019.

Spolupráce na textu: Mgr. Jana Drsová.

 

 

POZVÁNKA

Pozvánka na Setkání rodáků a přátel obce Mezné 2019

 

 

REGIONÁLNÍ MÉDIA PŘED SETKÁNÍM RODÁKŮ

TÁBORSKÝ DENÍK - SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Táborský deník 2019   Soběslavská hláska 2019

 

 

REGIONÁLNÍ MÉDIA PŘED SETKÁNÍM RODÁKŮ

TÁBORSKÝ TÝDEN

Táborský týden 2019 - 1. část   Táborský týden 2019 - 2. část

 

 

 OSOBNÍ ÚDAJE

Upozornění na fotografování během akce

 

 

 REGIONÁLNÍ MÉDIA PO SETKÁNÍ RODÁKŮ

TÁBORSKÝ TÝDEN

Článek Taborský týden 2019

 

 

FOTOGRAFIE ZE SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE MEZNÉ

FOTO:  JANA VEJDOVÁ, PETRA ŠTEFANOVÁ, MIROSLAVA ŠTEFANOVÁ

OFICIÁLNÍ PROGRAM U PAMÁTNÍKU

 130. výročí založení obecné školy v Mezné - oficiální program

130. výročí založení obecné školy v Mezné - oficiální program

130. výročí založení obecné školy v Mezné - oficiální program

130. výročí založení obecné školy v Mezné - oficiální program

130. výročí založení obecné školy v Mezné

Pamětní list - Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

Pamětní list - Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

Pamětní list - Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

Pamětní list - Čestné občanství Vojtěchu Sirovému in memoriam

 

 

RODÁCI A PŘÁTELÉ OBCE BĚHEM OFICIÁLNÍHO PROGRAMU

 Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

130. výročí založení školy v Mezné

130. výročí založení školy v Mezné

130. výročí založení školy v Mezné

130. výročí založení školy v Mezné

130. výročí založení školy v Mezné

130. výročí založení školy v Mezné

 

 

DORT ŠKOLY

Dort školy - věnovala místní rodačka Martina Ježková (Švarcová)

Mgr. Jana Drsová s Dortem školy

Mgr. Jana Drsová s Dortem školy

 

 

VÝSTAVY V HOSPŮDCE VE ŠKOLE A VERNISÁŽ

Výstavy fotografií Jiřiny Prágrové a Vlasty Nýdlové

Výstavy fotografií Jiřiny Prágrové a Vlasty Nýdlové

Setkání rodáků - 130. výročí založení školy

Vernisáž výstavy "Toulky přírodou" - Jiřina Prágrová, Věra Hanzalová, Romana Chvojková

 

 

RODÁCI A PŘÁTELÉ OBCE V HOSPŮDCE VE ŠKOLE

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

Setkání rodáků a přátel obce Mezné - 130. výročí založení školy

 

 

LÍPA ŠKOLY

Lípa školy

Lípa školy

Lípa školy

Lípa školy

Lípa školy

Fotografie: Jana Vejdová, Petra Štefanová, Miroslava Štefanová, Jan Kolář, 2019.

 

Více fotografií a informací v sekci: FOTO Velká galerie.

 

 

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce, 2019.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623