1889 

Škola v Mezné

"...Do roku 1885 v tříletém období byl starostou obce Vojtěch Kupka, rolník. Působením jeho začalo se uplatňovati přání všeho občanstva, by zřízena byla zde škola. Nelitoval cest ani peněz. K němu přidali se ostatní rolníci zejména Jan Drs, Šimon Klípa, Bartoloměj Dvořák, Tomáš Klípa a tak za starosty Tomáše Klípy zvoleného r.1885 uskutečněn sen jejich, neboť výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 24.června 1888 čís. 28.112 povoleno bylo zřízení školy zde. Poněvadž budova pro školu určená v čís. 10, jakož i místo samo nebyla komisí uznána za způsobilou, přenechal starosta Tomáš Klípa jednu světnici ve stavení svém pro třídu a začalo se tam vyučovati dne 23. září 1889. Také správce školy měl tam byt. Prvním správcem školy stal jsem se já. V roce 1890 vystavěna nynější školní budova, která slavnostním způsobem, po jejím schválení okrsním školním výborem v Táboře, byla dne 14.září vysvěcena a k účelům školním odevzdána. Dne 15. září 1890 začalo se v ní prvně vyučovati."
 
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  4, 5

 
 
 
BUDOVA ŠKOLY V ZRCADLE ČASU
 
 Škola po roce 1900[1].jpg
 Škola v Mezné v roce 1889.
 
  
Školní budova po roce 1945
Škola v období po druhé světové válce.
 
 
Školní budova po roce 1970
 Školní budova v 70. letech 20. století - v této době se zde již neučilo.
 
 
Budova školy dnes.
Budova školy dnes - vlevo Hospůdka Ve Škole, vpravo OÚ a knihovna.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548