1968

Vstup vojsk očima kronikářky

 

"...Nemohu si odpustit, abych nenapsala několik slov o tak historickém dni našeho národa, kdy jsme byli napadeni našimi spojenci, ruskými bratry Slovany. Po nepříznivé situaci v komunistické straně, musel se vzdát dne 22. března své funkce president Antonín Novotný a celá vláda. 30.března byl svobodně zvolen presidentem generál Ludvík Svoboda ve stáří 73 roků. Byla obnovena svoboda slova a tisku a veřejnost se dovídala věci a činy, o kterých se nesmělo mluvit.
 
A pak přišel 21. srpen. Jako blesk z čistého nebe působila zpráva z rozhlasu, že ve dvě hodiny ráno překročilo hranice našeho nic netušícího státu vojsko varšavského paktu s celou silou a vojenskou technikou. Přes půl milionu vojska, vybaveni spousty děl, tanků, letadel, jak na nepřítele, obsadili do večera celou Československou republiku.
Byli jsme zdrceni, nevědouce proč přišli. Prý je tu 40 000 kontrarevolucionářů a tak nás přišli, ovšem že nezvaní, osvobodit. Nikdo ale o kontrarevolucionářích nic nevěděl. Od ranních hod. ve dne v noci, po čtyři dny, vyzýval rozhlas i televize ke klidu a rozvaze. Co jiného zbývalo, neb to byla jediná záchrana a zbraň. Byl zachován klid, kterému se obdivoval celý svět a který tento čin Ruska celý svět odsoudil..."
 
"...Na žádost pres. L. Svobody museli býti přivedeni naši představitelé vlády, ve zbědovaném stavu. Po čtyřdenním vyjednávání museli podepsat smlouvu, která ovlivnila celou naši státní suverenitu a celý náš budoucí život. Vojsko asi 70 000, snad i více, zůstanou u nás stabilně, ostatní se až do vánoc odsunulo. Nejlepší naše inteligence, prý asi 40 000, odešla za hranice, bojíce se persekuce. Ve všech zemích cizích států je přijali a poskytli jim všestrannou pomoc. Někteří se vracejí, neb jim vláda zaručila pokojný život, ale je jich málo.
U nás se do práce nastoupilo, ale bez zájmu. Každý hořel zvědavostí, neb celý národ byl jeden celek, ať byl jakéhokoliv smýšlení. Trancistor měli s sebou i při práci. Vojáci zde nebyli, jen v blízkém okolí. Vojsko projíždělo Soběslaví, kde bylo nařízeno, že všechny nápisy, které byly na domech, musí ihned zmizet, neb s toho byly hrozné následky..."
 
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  ROSÁLIE LUKÁŠOVÁ
Datum zápisu v kronice:  1968
Strana v kronice:  103-106

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548