3. SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ ČR - 2017

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA V PRAZE

CYKLUS  "DESETILETÍ KOSMASE 2015 - 2025"

Dvěma kronikářům regionu Táborsko Mgr. J.Fišerovi z obce Řípec a J.Kolářovi z obce Mezná se dostalo cti zúčastnit se pietního aktu, konaného k uctění památky prvního českého kronikáře Kosmase v prostorách pražské Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Oba kronikáři tak reprezentovali nejen své obce a mikroregiony Veselsko a Soběslavsko, ale neoficiálně vlastně celou oblast Jižních Čech. Pozvánku do Mezné na Soběslavsko zaslal zakladatel projektu a organizátor akce PhDr. Jiří Bartoň, dlouholetý kronikář MČ Praha 11, regionální historik, spisovatel a lektor.

Kronikáři, jejich spolupracovníci a podporovatelé z pěti krajů České republiky se v polovině října 2017 sešli na Pražském hradě, v Katedrále svatého Víta, aby zde položením věnce s nápisovými stuhami v národních barvách uctili památku prvního českého kronikáře, kapitulního děkana Kosmase (asi 1045-21.10. 1125). Pietní akt několika letopisců měst a obcí ČR se uskutečnil ve Staré arcibiskupské kapli gotické katedrály - v místech nad podzemními vykopávkami, kde KOSMAS, tato mimořádná osobnost českého dějepisectví a české kulturní historie i jeho manželka a podporovatelka Božetěcha (+23.1. 1117) na počátku 12.století pravděpodobně vícekrát pobývali. Také do těchto podzemních prostor poté účastníci aktu sešli. Letošní výroční vzpomínkové setkání bylo již třetí v řadě - úvodní pietní akt plánovaného desetiletého cyklu DESETILETÍ KOSMASE (2015-2025) uskutečnila spontánně skupinka českých kronikářů a jejich spolupracovníků v roce 2015. Projekt předpokládá, že po DESETILETÍ KOSMASE v roce 2025, v čase 900.výročí úmrtí nejproslulejšího českého kronikáře, který svým dílem položil základy českému písemnictví a ovlivnil generace dalších předních letopisců a historiků, budou jeho osobnost a dílo jistě vzpomenuty šířeji.

Letošní vzpomínání na osobnost Kosmase v prostorách gotické katedrály (stejně jako dvě předešlá), se uskutečnilo také díky podpoře Správy Pražského hradu - skupinku kronikářů a členů Kruhu přátel historie opět doprovázel a odborným výkladem obdařil přední znalec katedrály a Pražského hradu, kastelolog a spisovatel Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc, z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta České republiky, trpělivým průvodcem byl p. Damián Faber, koordinátor provozu katerdály, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze.

Pietního aktu KOSMAS 2017 se zúčastnili:

 • PhDr. Jiří Bartoň, kronikář ve správním obvodu Praha 11
 • Mgr. Marta Bartoňová, kronikářka MČ Praha Šeberov
 • Mgr. Antonín Ederer, kronikář MČ Praha 1 - Staré Město
 • Mgr. Jaroslav Fišer, kronikář obce Řípec - Jihočeský kraj
 • Jan Kolář, kronikář obce Mezná - Jihočeský kraj
 • Eva Sáňková, kronikářka obce Doubravice nad Svitavou - Jihomoravský kraj
 • Jan Prudík, kronikář města Karlovy Vary - Karlovarský kraj
 • Mgr. Jiří Plecháček, kronikář obce Tuhaň - Liberecký kraj
 • Bc. Jiří Zelenka - Kruh přátel historie, Praha 8-Bohnice
 • Ing. Jiří Jelínek - Kruh přátel historie
 • Jana Jelínková - Kruh přátel historie
 • PhDr. Lenka Linhartová z Prahy - Přední Kopaniny
 • Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc z Kanceláře prezidenta ČR
 • Damián Faber - koordinátor provozu katedrály, Metropolitní kapitula u sv.Víta v Praze.

 

REGIONÁLNÍ TISK

TÝDENÍK TÁBORSKO

Týdeník Táborsko

 

 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Soběslavská hláskA

 

KOSMAS 2017

FOTOGRAFIE

 P108098á.JPG

III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

zakladatel a organizátor pietního cyklu DESETILETÍ KOSMASE PhDr. Jiří Bartoň

 

P1080981.JPG

III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

kronikář obce Řípec Mgr. Jaroslav Fišer před Katedrálou svatého Víta

 

P1080990č (2).JPG

SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

kronikáři obcí Mezná a Doubravice nad Svitavou Jan Kolář a Eva Sáňková

 

 P1080984č.JPG

 SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

Mgr.Jaroslav Fišer, Mgr.Marta Bartoňová, Bc.Jiří Zelenka

 

P1080985.JPG

SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

uprostřed kronikář MČ Praha 11 PhDr. Jiří Bartoň, vpravo Mgr. Jiří Plecháček (Tuhaň)

 

P1080984.JPG

SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

zleva Mgr.Jaroslav Fišer z obce Řípec, Mgr.Marta Bartoňová z MČ Praha Šeberov, Bc.Jiří Zelenka z MČ Praha 8 - Bohnice, Mgr. Antonín Ederer z MČ Praha 1 - Staré Město

 

san 1-2.jpg

SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

Zakladatel projektu Desetiletí Kosmase PhDr. Jiří Bartoň a Eva Sáňková z Doubravice n/S

 

san 1-3.jpg

SETKÁNÍ LETOPISCŮ NA III.NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU:

společná fotografie kronikářů pěti krajů ČR a členů Kruhu přátel historie Prahy 11

 

P1090004.JPG

STARÁ ARCIBISKUPSKÁ KAPLE KATEDRÁLY:

věnec k uctění památky prvního českého kronikáře Kosmase a jeho manželky Božetěchy

 

P1090008.JPG

STARÁ ARCIBISKUPSKÁ KAPLE KATEDRÁLY:

Mgr. Marta Bartoňová (vlevo) a PhDr. Lenka Linhartová po položení věnce

 

P1090009.JPG

STARÁ ARCIBISKUPSKÁ KAPLE KATEDRÁLY:

uctění památky prvního českého kronikáře Kosmase a jeho manželky Božetěchy

 

P1090005.JPG

STARÁ ARCIBISKUPSKÁ KAPLE KATEDRÁLY:

kronikáři a jejich podporovatelé z pěti krajů ČR před aktem uctění památky Kosmase

 

P1090039.JPG

 KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA KATERDÁLY:

uprostřed Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc při výkladu historie kaple

 

P1090037.JPG

KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA KATEDRÁLY:

hrob svatého Václava, českého knížete (kolem 924-935)

 

Katedrála sv.Víta

HROBKA ČESKÝCH KRÁLŮ KATEDRÁLY:

uprostřed Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc, při výkladu historie hrobky

 

 

Další fotografie v sekci FOTO MEZNÁ A TÁBORSKO...

Fotografie: kronikář, Jaroslav Fišer, Eva Sáňková, Damián Faber, 2017.

Text: Jan Kolář, spolupráce na textu PhDr. Jiří Bartoň, 2017.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010531