2016

ŽIVOT V OBCI

 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE

Společenský život obce v roce 2016 se omezil na akce, pořádané obecním zastupitelstvem, sami občané ani místní spolky, až na výjimky, žádné společenské akce nepořádaly. Jen SK Rapid Mezná 02 zorganizoval 9. července 15. ročník nohejbalového turnaje trojic O pohár starostky Mezné - akce se pořádá nepřetržitě od roku 2002.

V sobotu 13. února tedy obecní zastupitelstvo pro místní děti uspořádalo maškarní karneval, 7. května posezení žen u příležitosti Dne matek a 4. června zájezd do Děbolína. To ale nebylo vše.

Vcelku bohatý program, byť s nevelkou účastí místních občanů, nabídly pouťové oslavy, které se uskutečnily během druhého červencového víkendu (9.-10. července): nejpestřejší program nabídla tradičně sobota - kronikář ve spolupráci se starostkou obce Mgr. Chvojkovou připravil v kanceláři OÚ výstavu archivu kroniky, správce Farnosti Soběslav Mgr. Jan Hamberger v sobotních odpoledních hodinách sloužil poutní mši před místní kapličkou a večer byla na parketu u kapličky uspořádána tradiční předpouťová zábava. Na té se, proti zvyklostem z podobných akcí roku 2016, sešlo mnoho lidí – téměř stovka! V sobotu i v neděli pak místní děti i dospělí zřídka navštěvovali pouťové atrakce rodiny Jungových ze Soběslavi. Ti do Mezné jezdí již hezkou řádku let, tentokrát k nám se střelnicí, dvěma kolotoči a houpačkami zavítal kromě Františka Junga staršího i František Jung mladší – ten již před několika lety navázal na rodinnou tradici. Pouť se opět odbývala na prostranství u kapličky a Návesního rybníka.

29. října proběhl Halloween, 18.listopadu tradiční setkání seniorů, 3. prosince mikulášská nadílka (vše v Hospůdce Ve Škole), 23. prosince předávání Betlémského světla v kapličce a vánoční posezení s kapelou DIXIE STRET BAND Tábor, opět v místní hospůdce. Také všechny tyto akce připravilo zastupitelstvo, především starostka obce. S přípravou nejednou vypomohla Jana Sochorová, místní obyvatelka. Bohužel, účast občanů byla vesměs slabá.

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT A UDÁLOSTI V OBCI

Práceschopných obyvatel, tedy obyvatel ve věku 15-64 let, bylo v roce 2016 přes padesát (počet se v průběhu roku měnil, ve 4. čtvrtletí např. 58). Z tohoto počtu bylo kolem 14% obyvatel zařazených v evidenci Úřadu práce Soběslav (k 31. 12. 2016 - 13,79%), což Meznou opět řadilo mezi obce s největším procentem nezaměstnanosti v mikroregionu Soběslavsko.

Za prací místní lidé cestovali do okolních obcí a měst. Nejvíce místních občanů zaměstnávaly soukromé firmy v nedaleké Soběslavi – společnost České houby a.s. (pěstírna a prodej žampionů a hlívy ústřičné), GZ Media a.s. (výroba plastových obalů), Banes Soběslav s.r.o. (strojírenství, přesné obrábění), Motor Jikov Strojírenská a.s. (strojírenství, přesné obrábění), Střední škola řemeslná - ZŠ Soběslav a např. Comett Plus s.r.o. - pobočka Soběslav (autobusová doprava). Několik místních je zaměstnáno ve Veselí n/L – Teufelberger s.r.o. (výroba lan) a Propesko-Partner in Pet Food CZ s.r.o. (krmiva pro psy a kočky) a Plané n/L – PTM s.r.o. (automobilový průmysl) a Madeta a.s. (mlékárenství). Další lidé za prací dojíždí např. do firem Kovosvit MAS Sezimovo Ústí a.s. (strojírenství), Kamenolom Deštná a Intersnack Choustník a.s. (výroba smažených bramborových lupínků). Několik místních obyvatel také soukromě podniká, v obci např. již řadu let funguje firma Jiří Švarc–Autobusová doprava, či Ing.Jan Kocmich–Stavprojekt (projekční inženýrská činnost). Osobou samostatně výdělečně činnou je také starostka obce Mgr. Chvojková, která podniká v zemědělství, další firmou v obci je Hospůdka Ve Škole – zde má otevřenou živnost jedna z místních obyvatelek.

Asi většina místních obyvatel vlastní v menší či větší míře zemědělskou půdu, zděděnou po svých předcích. Několik rodin půdu obdělává svépomocí, při zaměstnání, většina však své hektary pronajímá Zemědělskému družstvu Pluhův Žďár a firmě Beta Agro Soběslav – tyto firmy za pronájem pozemků vyplácejí cca 1 600,-Kč/ha.

V roce 2016 také někteří občané pokračovali v rekonstrukci svých obydlí. K tomu bych rád dodal, že dům čp. 20 na severozápadním okraji obce, který po staletí patřil rodu Kupků, poté v průběhu 20. století rodu Špinglů  a Žítů, v tomto roce změnil majitele – v listopadu dům s veškerým příslušenstvím a přilehlými pozemky koupila paní Soňa Kukačková z Veselí nad Lužnicí. Obytný dům nemá dokončenou rekonstrukci – ta byla zahájena před několika lety, bývalý majitel ji však z důvodu insolvence nedokončil a o dům přišel. Nová majitelka v prosinci letošního roku začala s jejím dokončováním – nechala instalovat domovní čistírnu odpadních vod, první v obci.

A ještě jedna poznámka: v horní části obce se několik rodin potýkalo s nedostatkem vody ve studních. V domě čp. 53 voda v září dokonce došla. Faktem je, že zatímco v jihozápadní části obce je vody dost a to kvalitní, v severovýchodní části („nahoře“) je spodní voda nekvalitní (dusičnany) a ještě k tomu ve velké hloubce (dle odborníků v hloubce 12 m).

 
Zdroj:  KRONIKA OBCE MEZNÁ 2016
Autor zápisu:  JAN KOLÁŘ
Strana v kronice: 6 (celkem 84 stran).

 

 

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2016

 Kronika obce Mezná 2016

Fotografie: kronikář, 2016.
 
 
Poznámka k textu:
Z důvodu kolize se zákonem na ochranu osobních údajů jsou některé pasáže výše uvedeného textu začerněny - osoby, kterých se toto týká, podepsaly souhlas se zveřejněním osobních údajů jen pro potřeby kroniky obce, na internetových stránkách tedy tyto citlivé údaje zveřejnit nelze.
Děkuji za pochopení.
 
Jan Kolář, kronikář obce.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017513