Provoz knihovny 2011

 

 Název knihovny  Obecní knihovna Mezná
 Adresa  Mezná 43, 392 01 Soběslav
 Vedoucí knihovny  Věra Hájíčková
 Provozní hodiny  Pátek 17:00 - 19:00

 

 Počet čtenářů    21  Z toho dvanáct čtenářů do patnácti let
 Počet výpůjček  533  Knihy a periodika celkem
 Počet obyvatel v obci  109  K 31. 12. 2011 (údaj ČSÚ)

 

 

STŮL KNIHOVNICE A STANOVIŠTĚ VEŘEJNÉHO INTERNETU

Obecní knihovna v roce 2011

 

 DAGMAR HONSNEJMANOVÁ A VĚRA HÁJÍČKOVÁ

Obecní knihovna v roce 2011

Fotografie: kronikář (1) a Roman Honsnejman (1), 2011.

 

Poznámka

Fotografie nahoře pochází z období těsně před zahájením První výstavy kroniky Mezné, která proběhla ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2011 v Hospůdce Ve Škole. Výstava byla vhodnou příležitostí k částečné obměně nábytku a dalšího zařízení knihovny (viz. snímek).

Fotografie dole zachytila vzácný okamžik, kdy naši knihovnu navštívila známá knihovnice a kronikářka obce Mokré na Královéhradecku Dagmar Honsnejmanová (na snímku vlevo). Návštěva se uskutečnila u příležitosti První výstavy kroniky Mezné. Vpravo Věra Hájíčková, knihovnice naší obce.

Po velmi úspěšné výstavě, kterou během dvou dnů postupně navštívilo přes sto hostů, došlo k výměně oken v celé budově čp. 43 a následnému vymalování všech vnitřních prostor (březen 2011). Nový vnitřní kabát tak samozřejmě dostala také knihovna. Oba snímky zachytily stav před těmito úpravami...

 

Zdroj: Věra Hájíčková, vedoucí knihovny, 2011.

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce, 2011.

Stránka aktualizována: prosinec 2011.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017601