MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

BENJAMIN FRUWEIN Z PODOLÍ

dle historika a archiváře PhDr. JIŘÍHO  ÚLOVCE

(Benjamin Fruwein z Podolí byl majitelem naší vsi)

 

...Anastazie Vítová držela s manželem oba statky společně až do počátku devadesátých let. Po Adamově (pozn. kronikáře: manželově) smrti roku 1596 převzala dubské zboží a společně s Meznou je spravovala další dlouhá léta. Roku 1616 dokonce zvětšila majetek, když od Mikuláše Španovského z Lisova koupila pacovské zboží; tehdy se psala s predikátem "na Dubu a Mezným" po obou majetcích, které jí tehdy patřily. Zanedlouho poté předala všechna tři zboží synovi Ladislavu Vítovi ze Rzavého. Ladislav pak roku 1618 odkázal "statek vůj dědičnej Meznej se vším a všelijakým k témuž statku Meznému příslušenstvím" za věrné služby Benjaminu Fruweinovi z Podolí. 

Dalším držitelem mezenského statku se tímto odkazem stal Benjamin Fruwein. Jeho držba však byla velmi krátká. Benjamin se totiž zúčastnil aktivně povstání české šlechty, za něhož byl členem direktoria. Po porážce povstání proto ihned ujel ze země. Jeho majetek byl vítěznou stranou neprodleně zabrán a "dvůr Meznej s pivovarem, mlejnem jedním nájemným a druhým poplatným, pilou" a další příslušenství koupil roku 1623 jako konfiskát Jan Řepický ze Sudoměře. Tomu poté patřil dlouhá léta. Když před rokem 1650 zemřel, zůstal po něm nejen majetek, ale také řada dluhů. Úředně stanovení komisaři proto prodali 22. dubna 1650 Václavu Vratislavu z Mitrovic "dvůr shnilej, rozbořený, luka zbahněná a zarostlá, rolí neoseté, rybníky hrubě zapuštěné a větším dílem nenasazené, neméně i mlejn spuštěný, mnoho gruntů prázdných a některých dokonce zbořených, krčmou spálenou, lesy vysekaný" za sumu 5 500 kop míšeňských grošů...

Zdroj: Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech XXXVIII, Jihočeské muzeum ČB, 2001 (vybraná část). 

Text: PhDr. Jiří Úlovec, 2001.

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce, 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017601