MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

ROD FRUWEIN Z PODOLÍ

dle JAKUBA JOSEFA DOMINIKA MALÉHO

Fruwein z Podolí, rodina erbovní z hořejší Falce, za časů Rudolfa II. do Čech přišlá. Martin a Benjamín Fruwein stali se na začátku XVII. století prokurátory při deskách zemských na hradě Pražském, nabyli v krátkém čase značného jmění a přijati jsou roku 1613 i se syny svými za obyvatele království Českého. Martin Fruwein zvolen v bouřích stavovských za jednoho z třiceti direktorů a jeho bratr Benjamin Fruwein jmenován sekretářem při direkci té.

Po bitvě Bělohorské vzat jest Martin s jinými direktory do vězení a odsouzen hrdla, cti a statku, ale dříve, než-li na popravu došlo, nalezen jest mrtev v příkopě hradu Pražského, kam se s vězení svého v Bílé věži byl spustil. Nicméně mrtvole jeho katem hlava jest sťata a tělo jeho rozčtvrceno, statky pak sebrány ke koruně královské. Mladší bratr Benjamin, obdržev milost, vstoupil do služby císařské, koupil mnoho zboží pozemského a byv roku 1630 povýšen do stavu rytířského, stal se císařským radou a místosudím království Českého. Potomci jeho květli ještě ku konci minulého století v Čechách.

Zdroj: Vlastenský slovník historický. 

Autor textu: Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885), užíval též pseudonymy Budislav a Václav Pravda. Byl český národní buditel a novinář, autor publikací z oboru historie a literatury.

Datum vydání textu: 1877.

 

Poznámka:

názory na Fruweinův původ se různí. Podle starší literatury byl příslušníkem erbovního rodu z Horní Falce, který za vlády Rudolfa II. přišel do Prahy. Naproti tomu historik J. Janáček se klonil k názoru, že Fruwein pocházel ze Slezka a jeho rodištěm bylo městečko Schmiedeberg im Riesengebirle (dnešní Kowary) v polském podhůří Krkonoš (PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph. D.). 

 

Pro potřeby kroniky obce Mezná mírně stilisticky upravil:  Jan Kolář, bývalý kronikář obce, 2020. 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017509