MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

STŘÍPKY Z HISTORIE MEZNÉ

ROD FRUWEIN Z PODOLÍ

 

Fruvein z Podolí, rodina erbovní z Hořejší Falce, za časů Rudolfa II. do Čech přišlá. Martin a Benjamin Fruwein stali se na začátku XVII. století prokurátory při deskách zemských na hradě Pražském, nabyli v krátkém čase značného jmění a přijati jsou roku 1613 i se syny svými za obyvatele království Českého. Martin Fruwein zvolen v bouřích stavovských za jednoho z třiceti direktorů, jeho bratr Benjamin Fruwein jmenován sekretářem při direkci té. Po bitvě Bělohorské vzat jest Martin s jinými direktory do vězení a odsouzen hrdla, cti a statku, ale dříve nežli na popravu došlo, nalezen jest mrtev v příkopě hradu Pražského, kam se s vězení svého v Bílé věži byl spustil. Nicméně mrtvole jeho katem hlava jest sťata a tělo jeho rozčtvrceno, statky pak sebrány ke koruně královské. Mladší bratr Benjamin, obdržev milost, vstoupil do služby císařské, koupil mnoho zboží pozemského, a byv roku 1630 povýšen do stavu rytířského stal se císařským radou a místosudím království Českého. Potomci jeho květli ještě ku konci minulého století v Čechách.

 

Zdroj:  Vlastenský slovník historický.

Autor:  Jakub Josef Dominik Malý (1811-1885), užíval též pseudonymy Budislav a Václav Pravda. Byl český národní buditel a novinář, autor publikací z oboru historie a literatury.

Datum vydání textu:  1877.

 

Poznámka:  Názory na Fruweinův původ se různí. Podle starší literatury byl příslušníkem erbovního rodu  z Horní Falce, který za vlády Rudolfa II. přišel do Prahy. Naproti tomu historik J. Janáček se klonil k názoru, že Fruwein pocházel ze Slezska a jeho rodištěm bylo městečko Schmiedeberg im Riesengebirge (dnešní Kowary) v polském podhůří Krkonoš…

 

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce. 2018.

Aktualizace stránky: únor 2019.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010654