Znak obec Mezná[1].jpg

2011

PRVNÍ VELKÁ VÝSTAVA

KRONIKY MEZNÉ

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Historicky první výstava kroniky Mezné se konala ve dnech 27. a 28. února 2011 v budově OÚ a těšila se značnému zájmu místních občanů, ale i rodáků, žijících dnes mimo obec. Pozvání neodmítli ani starostové a kronikáři obcí a měst našeho regionu, zástupci Husitského muzea Tábor, Blatského muzea Soběslav a Veselí nad Lužnicí a další hosté. Z opačného konce republiky navíc přicestovala kronikářka a knihovnice obce Mokré pod Orlickými horami Dagmar Honsnejmanová, která dlouhodobě spolupracuje s kronikářem Mezné a člen místního zastupitelstva obce Roman Honsnejman. Srdečného přijetí se dostalo také manželům Vaštovým ze Soběslavi, s kterými kronikář obce bezmála dva roky úzce spolupracuje- RNDr.Vladimír Vašta je vnukem zakladatele kroniky Mezné Vojtěcha Sirového.
 
Hodinový zahajovací program výstavy zahájil úvodním proslovem kronikář obce Jan Kolář. Krátce pohovořil o historii kroniky, o jejím zakladateli a seznámil přítomné s devíti dosavadními kronikáři Mezné. Poté si vzal slovo tajemník MěÚ Soběslav Ing. Radek Bryll. Ve svém vystoupení vyzdvihl význam kroniky, zdůraznil potřebnost konání podobných akcí a v závěru pořadatelům poděkoval za pozvání. S dalším příspěvkem vystoupila Dagmar Honsnejmanová z obce Mokré ve Východních Čechách. Stručně představila obec, její historii, pohovořila o kulturních aktivitách místní knihovny U Mokřinky a o všem podstatném, co se v obci v posledních letech vybudovalo. Posledním bodem zahajovacího programu bylo poděkování starosty obce Vlastislava Štefana nejdéle sloužícímu kronikáři Mezné Vladimíru Leškovi, který zdejší kroniku vedl dvaatřicet let. V závěru programu starosta obce a místní kronikář Vl. Leškovi předali dar, věnovaný zastupitelstvem obce.
 
Pozvání na První výstavu kroniky obce Mezné přijali:
 
RNDr. Vladimír Vašta, vnuk zakladatele kroniky Mezné,
paní Miloslava Vaštová, manželka p.Vašty,
pan Vladimír Leška, nejdéle sloužící kronikář Mezné (1971-2003),
PhDr. Stanislav Zita, metodik pro kronikářství Husitského muzea,
Mgr. Petr Šťovíček, kurátor historických sbírek Husitského muzea,
pan Ondřej Pavlín, restaurátor Husitského muzea v Táboře,
paní Marta Kratochvílová, dokumentátorka Husitského muzea,
Mgr. Jaromír Novák, starosta města Veselí nad Ližnicí,
pan Jan Novotný, starosta obce Dírné,
pan Petr Mašek, starosta obce Přehořov,
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav,
Ing. Michal Paleček, místostarosta obce Přehořov,
pan Roman Honsnejman, zastupitel obce Mokré,
paní Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré,
paní Věra Novotná, kronikářka obce Dírná,
paní Jiřina Vichrová, kronikářka města Deštná,
pan Václav Jelínek, kronikář města Veselí nad Lužnicí,
paní Marie Klimešová, kronikářka města Soběslav,
pan Karel Charvát, kronikář města Tábor,
paní Jitka Šváchová, matrikářka města Deštná,
paní Olga Křiklánová, účetní obce Přehořov.
 
Ještě krátce k vystavovaným exponátům. K vidění byla samozřejmě kronika obce, založená v roce 1925, dále dvě její nejdůležitější přílohy - alba fotografií z období 1900-2010, dva svazky Sportovní kroniky obce, desítky dokumentů, které darovali či zapůjčili mezenští rodáci a pamětníci a také ohlédnutí za devíti ročníky nohejbalového turnaje O pohár starosty Mezné.
 
Výstavu kroniky Mezné a jejích příloh za dva dny navštívilo 110 lidí - z toho 50 z obce samotné. Pořadatelé se dokonce dočkali poděkování a uznání odborníků ze SOkA Tábor, Husitského muzea v Táboře a Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - PhDr. Stanislava Zity, Mgr. Petra Šťovíčka, pana Ondřeje Pavlína, paní Marty Kratochvílové a dalších hostů.
 
Výstava byla jednou z největších a nejúspěšnějších akcí naší obce posledních několika desítek let.
 
Na přípravách výstavy kroniky 2011 se podíleli:
Jan Kolář - kronikář,
Vlastislav Štefan - starosta obce,
Věra Hájíčková - knihovnice obce,
Božena Chalupová,
Radek Kolář a Klárka Oubramová - mládež.
 
S organizací výstavy pomohli:
Ing. Miloslav Chvojka - zastupitel,
Věra Hájíčková - knihovnice.
 
 

TÁBORSKÝ DENÍK

Clanek[1].jpg

 

 TÁBORSKÝ DENÍK

iii_0005[2].jpg
 

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

IMG[2].jpg
 
 

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY

92[1].JPG 
 
90[1].JPG
 
9[3].JPG
 
56.JPG[1][1].jpg
Další fotografie z výstavy v GALERII...
 
 
Fotografie: Jan Kolář, kronikář obce, 2011.
Stránku připravil: Jan Kolář, 2011.
Stránka aktualizována: prosinec 2011.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623