OBECNÍ KNIHOVNA MEZNÁ

 

HISTORIE KNIHOVNY

Obecní knihovna v Mezné byla založena 28. 12. 1921, po rozpadu místního spolku Vzdělávací sdružení mládeže. Dle záznamů v místních kronikách spolek po svém zániku věnoval celou knihovnu obci (32 svazků), čímž obecní knihovna fakticky vznikla. Knihovna byla poté doplněna fondem z dalších zdrojů.

Níže předkládám výběr zápisů z obecních a školních kronik Mezné, které dokládají vznik místní knihovny. Předkládám rovněž další zajímavosti, které se v kronikách podařilo dohledat. Zápisy jsou zveřejněny v původním znění, bez úprav.

 

 

VYBRANÉ ZÁPISY Z KRONIK OBCE

Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE MEZNÉ...

DATACE 1925 - 2012

4. 12. 1918 založen byl spolek Vzdělávací sdružení mládeže, jehož účelem bylo stále se vzdělávati přednáškami, zpěvem a čtením. Spolku tomuto věnoval 19 různých knih Albert Štěpánek, mistr kovářský zde, které tvořily počátek knihovny tohoto spolku.

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu v kronice: 1925

Strana v kronice: 10-11

 

 

Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE MEZNÉ...

DATACE 1925 - 2012

Dne 28. prosince 1921 rozešlo se Vzdělávací sdružení mládeže a darovalo knihovnu svou čítající 32 svazky pro obecní veřejnou knihovnu a tak dán základ knihovně této.

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu v kronice: 1925

Strana v kronice: 15

 

 

Z MONOGRAFIE MEZNÉ...

DATACE 1929

Vzdělávací sdružení mládeže, když se 28. prosince 1921 rozešlo, darovalo knihovnu svou, 32 svazky, pro obecní knihovnu. Koupí a darem, též darem ministerstva školství a národní osvěty, získáno více svazků. Bohužel některé byly nevázány a brzy bylo nutno je vyřaditi. Nyní má knihovna 72 svazků. Obec neplatí povinného příspěvku, knihy jsou několikráte přečteny a proto čtenářů v Mezné ubývá. Roku 1927 bylo čtenářů 13, výpůjček 43. Roku 1928 bylo čtenářů 18, výpůjček 68.

Zdroj: MONOGRAFIE MEZNÉ

Autor zápisu: KAREL KOROUS

Datum zápisu: 1929

Strana: 39

 

 

Z PAMÁTNÍ KNIHY ŠKOLY MEZNÁ...

DATACE 1889 - 1940

Pro žáky předplaceny časopisy Naše Praha a Kraj kalicha. Dorost Československého červeného kříže na zdejší škole dostává měsíčníky Lípu a Radost. Okresním školským výborem v Táboře předplacen pro zdejší školu odborný časopis Věcné nauky.

Zdroj: PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ

Autor zápisu: KAREL KOROUS

Datum zápisu: školní rok 1927-28

Strana: 63

 

 

Z MONOGRAFIE MEZNÉ...

DATACE 1929

V Mezné odebírá se dosti časopisů politických. Jsou to noviny: Lidový deník, České Slovo, Národní Politika, Český Jih, Tábor. Odebírají se i časopisy: Pražský zpravodaj, Hvězda, List paní a dívek.

Zdroj:  MONOGRAFIE MEZNÉ

Autor zápisu:  KAREL KOROUS

Datum zápisu:  1929

Strana:  40

 

 

Z PAMÁTNÍ KNIHY ŠKOLY MEZNÁ...

DATACE 1889 - 1940

Státní nakladatelství vydalo pod vedením známého odborníka učitele dr. A. Majera časopis pro školní mládež. Na zdejší škole žáci 3. a 4. oddělení přihlásili se k odebírání tohoto časopisu. Odebíráno 11 čísel „Mladého světa.“ Časopis se velmi líbí. Žáci nemohou se dočkati středy, kdy časopis přinese poštovní posel.

Zdroj: PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ

Autor zápisu: VÁCLAV SYROVÁTKA

Datum zápisu: školní rok 1929-30

Strana: 68

 

 

Zdroj: Pamětní kniha obce Mezné, Památní kniha školy Mezná, Monografie Mezné.

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce.

Aktualizace stránek: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017545