MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

BENJAMIN FRUWEIN Z PODOLÍ

dle knihy PAMÁTKY FARY TUČAPSKÉ II.

(Benjamin Fruwein z Podolí byl majitelem naší vsi)

 

...Ladislav Víta nebyl dobrým pánem svým poddaným. Utlačoval je velice. Zato přilnul více k lichometným a hejřivým cizincům, jež tehdy ze všech stran do Čech se drali, obzvláště pak k ničemnému Benjaminovi Fruweinovi z Podolí, Němci z Hořejšího Falcka a svou lásku mu osvědčil, když mu roku 1619 statek Mezenský odkázal „za jeho věrné služby“.

Fruwein ujal se daru bezpochyby teprve po smrti Ladislavově (zemřel ve vzpouře 1620), ale sotva asi kdy tvrz Mezenskou osobou svou poctil, poněvadž se činně povstání účastnil a hned po bitvě bělohorské úprkem ze země utekl. Ostatně byla tvrz tenkráte již pustá. Fruwein byl 5. dubna 1621 odsouzen hrdla, cti i statku a statek Mezenský, odhadnutý na 5 265 Kop 10 gr. míš. prodán roku 1623 se Dvorci a Kvasejovicemi Janu Řepickému ze Sudoměře. Statek Mezný obsahoval: tvrz pustou, dvůr poplužní, pivovár, dva mlýny a ves. 22. dubna 1650 koupil Mezné Václav hrabě Wratislav z Mitrovic na Dírném a spojil je s Dírným…

Zdroj:  Památky fary Tučapské II. 1890-1945, 2019 (vybraná část).

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce Mezná, 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017601