Znak obec Mezná[1].jpg

SAMOTA

POHODNICE - U BLAŽKŮ

 POHODNICE MEZNÁ NA INTERNETU

 

ROD POHODNÝCH ŠPINGLŮ SE V MEZNÉ USADIL JIŽ V ROCE 1732

Stavení původně patřilo dírenskému velkostatku hraběte Wratislava, jenž od roku 1650 vlastnil celou ves. Tu koupil za sumu 5 500 kop míšeňských grošů po smrti dosavadního majitele Jana Řepického a připojil ji tak k svému dírenskému panství.

Později velmi známý rod Špinglů se v Mezné usadil v roce 1732 - prvním z rodu byl Blažej Špingl, který žil v letech 1704-1779. Zemřel ve věku 75 let a právě od jeho křestního jména je odvozen název U Blažků. Říká se zde tak dodnes.

Chalupu poté v roce 1779 převzal Josef Špingl a po něm Matěj Špingl, narozený 10.2. 1794 - ten stavení v roce 1886, ve stáří dvaadevadesáti let, předal Janu Špinglovi, narozenému 21.5. 1831.

Jan Špingl předal chalupu v roce 1905, ve věku 74 let, Josefu Špinglovi, narozenému 6.3. 1872. Josef Špingl poté chalupu ve svých jedenasedmdesáti letech, v roce 1943, předal Josefu Špinglovi mladšímu, narozenému 26.7. 1912. Tento Josef Špingl byl posledním z rodu, který stavení č.xx vlastnil. Zemřel v roce 1997, ve věku nedožitých 85 let.

Zdroj:  PhDr. Jiří Úlovec-Tvrziště v Mezné a rodokmen rodu Špinglů z Mezné.

Poznámka:  rodokmen rodu Špinglů darovala paní Vladimíra Rendlová z Mezné.

 

 

1. RASOVNA,  2. STAVENÍ "U BLAŽKŮ"

Mapa obce

 

 

1. RASOVNA,  2. "U BLAŽKŮ",  3. BÝVALÁ HÁJOVNA (nahoře)

Mapa obce

Fotografie: www.mapy.cz

 

 

JOSEF ŠPINGL

Poslední z rodu Špinglů na mezenské pohodnici - Josef Špingl se svou kobylkou Žandou

CCI14012060.jpg

CCI14012050.jpg

Fotografie: archiv kroniky obce, 80. léta 20. století.

 

 

POHODNICE U BLAŽKŮ

Obytné stavení před přestavbou, stodoly před zbořením

 2. Duben 1992.jpg

3. Duben 1992.jpg

Fotografie: archiv Vladimíry Rendlové, 1992.

 

 

RASOVNA

 P1070121.JPG

 Fotografie: kronikář, 2017.

 

 

STAVENÍ "U BLAŽKŮ" DNES

Rod Špinglů zde žil 250 let, přes 200 let zde provozoval živnost pohodnickou...

U Blažků

U Blažků

17. Říjen 2017.JPG

V roce 1991 stavení koupili manželé Rendlovi z Kladna - za několik let zde vybudovali toto nádherné sídlo.

Fotografie: kronikář, leden a říjen 2017.

 

 

 

Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE MEZNÉ

DATACE 1925-2012

"Mezi starousedlé náleží také Špinglové z č.xx, neboť podle smlouvy ze dne 20.prosince 1779 postupuje Josef Špingl dům s pozemky jakož i živnost pohodnickou svému synu Matyaši Špinglovi. Rod ten vynikal povždy znalostí v léčení dobytčat i lidí a jest proto daleko široko znám."
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  3

 

 

 

Z MONOGRAFIE MEZNÉ

DATACE 1929

"Katastrem zdejší obce teče potok Deštenský (vzniká u Deštné), také jej nazývají Dírenský (teče Dírnou). Teče od východu k západu as 1 km jižně od Mezné a as 1 km jižně od Soběslavě vlévá se do Lužnice. Rybolov v něm, pokud teče mezenským katastrem, patří dírenskému velkostatku. Ale ryb v něm mnoho není, více raků. Sotva dotkne se mezenské půdy, protéká velikým rybníkem Starostou. Pod ním je samota, mlýn Sviták, patřící k Mezné. Mlýn ten patříval dříve panství dírenskému. Panství tomu dosud náleží samoty cihelna (as 1 km k západu) a hájovna, též k západu, as 1,2 km. Poblíže cihelny a hájovny jest o samotě pohodnice. U Blažků tam říkají. V ní jest od pradávna rod Špinglů, který vynikával v léčení zvířat. I mazání proti rheumatismu připravovali."

Zdroj:  MONOGRAFIE MEZNÉ
Autor zápisu:  KAREL KOROUS
Datum zápisu:  1928-29
Strana:  5
 
 
 
 

Z WEBU "JIHOČESKÉ RODY"

SSPINDL, Dorota – dítě Blažeje Špindla, pohodného z Mezné
(*1743, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

SSPINDLOVÁ, Alžběta – pohodná ze samoty blíž Mezné, z bolesti porodu, maje věku svého 32 léta
(†1745, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

SSPINDL, Václav – syn Blažeje Špindla, pohodnýho, maje okolo 17 let, umříc náhle
(†1749, Mezná. URI:digi.ceskearchivy.cz)

pohodnice-mezna-750x331.jpgPohodnice Mezná. Františkovo vojenské mapování, 1836–1852, list O-14-IV

 


Zdroj: http://jihoceske-rody.eu/rody/kategorie/index/snizene-rody/rasove/#ixzz4VeSGykrZ

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.
Stránka aktualizována: prosinec 2020. .
 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548