Znak obec Mezná.jpg

LÍPA SVOBODY

VYSAZENA U PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LÍPĚ SVOBODY

 DRUH STROMU  Lípa srdčitá (Tilia cordata)
 POČET STROMŮ  1 (původně však tři v jedné linii)
 NÁZEV STROMU  Lípa svobody
 INFORMAČNÍ TABULKA  Ne
 MAJITEL POZEMKU  Obec Mezná
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  Mezná u Soběslavi
 PARCELNÍ ČÍSLO  406
 LOKALITA  Obce (lokalita mezi rybníkem Těšín a Zlatým Dvorem)
 POLOHA STROMU (přibližná)  49°15´30.630"N, 14°47´34.603"E
 DATUM VÝSADBY  6.dubna 1919
 DATUM POSLEDNÍHO MĚŘENÍ  6.dubna 2019
 KDO STROM VYSADIL  Místní občané u příležitosti založení Československa
 OBVOD KMENE 130 cm nad zemí  2,80 metru
 VÝŠKA STROMU  Zatím nezjištěno
 ŠÍŘKA KORUNY  16 metrů

 

 

Z PŮVODNÍCH TŘÍ STROMŮ DNES JEN JEDINÝ

LÍPY PŮVODNĚ TŘI

Lípy, nacházející se v katastru obce Mezná, na osamoceném místě nedaleko od zástavby, byly vysazeny místními občany u příležitosti vzniku Československé rebubliky. Stromy byly původně tři (v jedné linii), jeden bohužel do dnešních časů nepřežil vůbec, druhý byl silně poškozen vichřicí 19. 8. 2017 (strom zlomen ve spodní části koruny).

 

POSLEDNÍ LÍPA SVOBODY OSLAVILA STO LET

Díky zápisu v obecní kronice známe přesné datum výsadby všech tří stromů; víme tedy, že 6. 4. 2019 naše poslední žijící LÍPA SVOBODY oslavila STÉ NAROZENINY.

 

NEUTĚŠENÝ SOUČASNÝ STAV

Podíváme-li se na náš posledení žijící strom republiky zblízka a především uvědomíme-li si kdy a z jakého důvodu byl vysazen, člověku musí být z toho stavu úzko. Je zapomenut ve vysokém náletovém porostu, bez známek alespoň základního ošetření, chybí informační tabulka s popisem jeho příběhu.

 

POKUS O ZÁCHRANU POSLEDNÍ LÍPY SVOBODY

Přesto, nebo právě proto, jsem na sklonku roku 2017 podal žádost o zapsání naší Lípy svobody do seznamu památných stromů (po konzultaci s vedením obce). Po projednání žádosti a schůzkách žadatele a zástupců dotčených úřadů (MěÚ OŽP Soběslav a Obec Mezná) bylo dohodnuto toto: předmětná lípa se jako památná vyhlašovat nebude a to především proto, že je situována v pásovém porostu, skládajícího se z různých druhů keřovitých a dalších vzrostlých dřevin, čímž je výrazně snížena její dominantní, estetická a krajinotvorná hodnota. Po zvážení všech skutečností bylo dohodnuto, že vlastník pozemku (Obec Mezná), na kterém se strom nachází, provede postupné zkulturnění této lokality a předmětná lípa se zařadí jako významný strom obce - místo bude osazano informační tabulí s popisem o významu této lokality a lavičkou, která bude sloužit jako příležitostně odpočinkové místo. Po těchto úpravách by se předmětná lokalita měla postupně stát estetickou dominantou krajiny s místním významem.

Zachraňme naši Lípu svobody, je starší, než nejstarší z nás, její příběh je příběhem naším a také našich předků.

Text: kronikář, 2018.

V textu použity formulace ze Zápisu z prohlášení stromu za památný MěÚ OŽP  Soběslav.

www.lipyrepubliky.cz

www.stromysvobody.cz

 

 

SOUVISEJÍCÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI

"Dne 30. března 1919 konala se v obci naší slavnost stromková. Pro velmi nepříznivé počasí odbývala se v hostinci Karla Voráčka. Stromky sázely se teprvé dne 6.dubna t.r. při příznivějším počasí a sice na "Obcích" 3 lípy Svobody, na návsí 1 bříza Masarykova, 1 bříza Vilsonova, 1 jeřáb Legií. Bohužel, bříza Vilsonova uschla a více se neobnovila, ačkoliv pod ochranu byly dány obci."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu: 1925

Strana v kronice: 11

 

"Dne 6.července 1919 oslavena byla památka upálení mistra Jana Husa zapálením ohně na Obcích, zapěním národních písní a přednáškou, jíž proslovil Jaroslav Sirový, syn správce školy."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu: 1925

Strana v kronice: 11

 

"Jako jiná léta, i letos konána ve zdejší obci oslava Husova. 5.července večer na obcích zapálena hranice, potom měl jsem přiměřenou řeč a zapěním státních hymen slavnost skončena. Účast obecenstva byla hojná. Svátek Husův i 28.říjen oslaven ve zdejší obci klidem práce a vyvěšením praporů."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: KAREL KOROUS

Datum zápisu: 1926

Strana v kronice: 20

Poznámka: zápisy z kronik jsou zveřejněny v původním znění, bez oprav.

 

 

ZDROJ INFORMACÍ

  • Důležitým zdrojem informací je Pamětní kniha obce Mezné s datací 1925-2012. Autoři zápisů: Vojtěch Sirový, Karel Korous. Autoři byli zdejšími řídícími učiteli a zároveň školními a obecními kronikáři.
  • Dalším zdrojem informací je vyprávění pamětníků.

 

 

DVĚ LÍPY SVOBODY V ROCE 2016

Lípy svobody od severozápadu

 Lípy svobody od jihovýchodu

Lípy svobody od severu

 

 

VÝCHODNÍ LÍPA SVOBODY V ROCE 2016

Obvod kmene ve výšce 130 cm - 2,8 metru

Lípa svobody východní

Lípa svobody východní

 

 

ZÁPADNÍ LÍPA SVOBODY V ROCE 2016

Obvod kmene ve výšce 130 cm - 2,52 metru

Lípa svobody západní

Lípa svobody západní

 

 

LÍPY SVOBODY V LEDNU 2018

Západní LÍPA SVOBODY je na snímcích z roku 2016 zachycena ještě nepoškozená. Fotografie z roku 2018 však tuto památnou lípu zachytily již zdevastovanou po vichřici, která se prohnala Meznou 19. 8. 2017. Ze tří Lip svobody tedy zbyla jediná, východní.

Lípy svobody od severu

Lípy svobody od severu

Východní Lípa svobody

Lípy svobody od severovýchodu

Zlomená západní Lípa svobody

Zlomená západní Lípa svobody

Text: Jan Kolář, kronikář, 2019.

Fotografie: Věra Hájíčková a J. Kolář, 2016 - 2018. 

Stránka aktualizována: listopad 2019.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010532