Znak obec Mezná.jpg

LÍPY SVOBODY

VYSAZENY U PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Lípy svobody v Mezné

  Lípy svobody v lokalitě Obce  (foto Jan Kolář, 2022)

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 DRUH
 Lípy malolisté (Tilia cordata)
 POČET STROMŮ  Tři v jedné linii
 POMÍSTNÍ JMÉNO
 Lípy svobody
 INFORMAČNÍ TABULKA  Ano
 MAJITEL POZEMKU  Obec Mezná
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  Mezná u Soběslavi
 PARCELNÍ ČÍSLO  406
 LOKALITA (pomístní název)
 Obce
 POLOHA STROMU (přibližná)  49°15´30.630"N, 14°47´34.603"E
 DATUM VÝSADBY  6. dubna 1919
 DATUM POSLEDNÍHO MĚŘENÍ  6. dubna 2019
 KDO STROM VYSADIL  Místní občané u příležitosti založení Československa
 OBVOD KMENE 130 cm nad zemí  2,8 metru
 VÝŠKA STROMU  Zatím nezjištěno
 ŠÍŘKA KORUNY  16 metrů

 

 

Z PŮVODNÍCH TŘÍ STROMŮ DNES JEN JEDINÝ

LÍPY PŮVODNĚ TŘI

Lípy, nacházející se v katastru obce Mezná, na osamoceném místě nedaleko zástavby, byly vysazeny místními občany u příležitosti vzniku Československé rebubliky. Stromy byly původně tři (v jedné linii), jeden bohužel do dnešních časů nepřežil vůbec, druhý byl silně poškozen vichřicí 19. 8. 2017 (strom zlomen ve spodní části koruny).

 

POSLEDNÍ LÍPA SVOBODY OSLAVILA STO LET

Díky zápisu v obecní kronice známe přesné datum výsadby všech tří stromů; víme tedy, že 6. 4. 2019 naše poslední žijící LÍPA SVOBODY oslavila STÉ NAROZENINY.

 

POKUS O ZÁCHRANU POSLEDNÍ LÍPY SVOBODY

Na sklonku roku 2017 byla podána žádost o zapsání Lípy svobody do seznamu památných stromů. Po projednání žádosti a schůzkách žadatele a zástupců dotčených úřadů (MěÚ OŽP Soběslav a Obec Mezná) bylo dohodnuto toto: předmětná lípa se jako památná vyhlašovat nebude a to především proto, že je situována v pásovém porostu, skládajícího se z různých druhů keřovitých a dalších vzrostlých dřevin, čímž je výrazně snížena její dominantní, estetická a krajinotvorná hodnota. Po zvážení všech skutečností bylo dohodnuto, že vlastník pozemku (Obec Mezná), na kterém se strom nachází, provede postupné zkulturnění této lokality a předmětná lípa se zařadí jako významný strom obce - místo bude osazeno informační tabulí s popisem významu této lokality a lavičkou, která bude sloužit jako příležitostné odpočinkové místo. Po těchto úpravách by se předmětná lokalita měla postupně stát estetickou dominantou krajiny s místním významem.

Jan Kolář, kronikář obce, 2018.

V textu použity formulace ze Zápisu z prohlášení stromu za památný MěÚ OŽP Soběslav.

www.lipyrepubliky.cz

www.stromysvobody.cz

 

 

SOUVISEJÍCÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI

"Dne 30. března 1919 konala se v obci naší slavnost stromková. Pro velmi nepříznivé počasí odbývala se v hostinci Karla Voráčka. Stromky sázely se teprvé dne 6. dubna t.r. při příznivějším počasí a sice na "Obcích" tři lípy Svobody, na návsí jedna bříza Masarykova, jedna bříza Vilsonova, jeden jeřáb Legií. Bohužel, bříza Vilsonova uschla a více se neobnovila, ačkoliv pod ochranu byly dány obci."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu: 1925

Strana v kronice: 11

 

"Dne 6. července 1919 oslavena byla památka upálení mistra Jana Husa zapálením ohně na Obcích, zapěním národních písní a přednáškou, jíž proslovil Jaroslav Sirový, syn správce školy."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: VOJTĚCH SIROVÝ

Datum zápisu: 1925

Strana v kronice: 11

 

"Jako jiná léta, i letos konána ve zdejší obci oslava Husova. 5. července večer na obcích zapálena hranice, potom měl jsem přiměřenou řeč a zapěním státních hymen slavnost skončena. Účast obecenstva byla hojná. Svátek Husův i 28. říjen oslaven ve zdejší obci klidem práce a vyvěšením praporů."

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ

Autor zápisu: KAREL KOROUS

Datum zápisu: 1926

Strana v kronice: 20

Poznámka: zápisy z kronik jsou zveřejněny v původním znění, bez oprav.

 

 

ZDROJ INFORMACÍ

  • Důležitým zdrojem informací je Pamětní kniha obce Mezné (1925-2012). Autoři zápisů: Vojtěch Sirový, Karel Korous. Autoři byli zdejšími řídícími učiteli a zároveň školními a obecními kronikáři.
  • Dalším zdrojem informací je vyprávění pamětníků.

 

 

DVĚ LÍPY SVOBODY V ROCE 2016

Lípy svobody od severozápadu

 Lípy svobody od jihovýchodu

Lípy svobody od severu

 

 

VÝCHODNÍ LÍPA SVOBODY V ROCE 2016

Obvod kmene ve výšce 130 cm - 2,8 metru

Lípa svobody východní

Lípa svobody východní

 

 

ZÁPADNÍ LÍPA SVOBODY V ROCE 2016

Obvod kmene ve výšce 130 cm - 2,52 metru

Lípa svobody západní

Lípa svobody západní

 

 

LÍPY SVOBODY V LEDNU 2018

Západní LÍPA SVOBODY je na snímcích z roku 2016 zachycena ještě nepoškozená. Fotografie z roku 2018 však tuto památnou lípu zachytily již zdevastovanou po vichřici, která se prohnala Meznou 19. 8. 2017. Ze tří Lip svobody tedy zbyla jediná, východní.

Lípy svobody od severu

Lípy svobody od severu

Východní Lípa svobody

Lípy svobody od severovýchodu

Zlomená západní Lípa svobody

Zlomená západní Lípa svobody

 

LÍPY SVOBODY V SRPNU 2022

Lípy svobody v Mezné

Lípy svobody v Mezné

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Fotografie: Věra Hájíčková a Jan Kolář, 2016 - 2022. 

Stránka aktualizována: září 2022.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017623