1918 

Vznik ČSR

 

"...V roce 1918 vedla se válka dále, ale již bylo pozorovati ochabování vojenských operací ze strany trojspolku. Z vojenských zajatců a uprchlíků našich utvořily se v Rusku, ve Francii, Italii sbory vojínů, k nim přidali se tamější čeští usedlíci a tak povstaly slavné ony "Legie", které s udatností obdivuhodnou porážely vojska německá a rakouská na všech bojištích a doma naši nejlepší politikové pracovali pro samostatnost zemí českých.
 
Tak dne 13.července 1918 ustavil se v Praze "Národní výbor československý", jehož předsedou byl dr.Karel Kramář, který měl za úkol dosáhnouti práva sebeurčení v samostatném státě pod vlastní správou. V Americe ustavila se "Národní rada", která pak v Paříži prohlášena byla všemi vládami "Dohody" za prozatímní vládu českou a tak přiblížil se den 28.října 1918, ve kterémž Národní výbor prohlásil samostatnost zemí koruny české a hned ujal se vlády ve všech věcech. A dne 30.října 1918 přihlásilo se Slovensko k našemu novému státu a tak povstal jednotný Československý stát. Převrat ten udál se zcela klidně bez prolití jediné krůpěje krve.
Radost z toho byla nesmírná, lid jásal i v nejmenší vísce a tak i naše vesnička projevila radost svou tím, že hudba domácích hochů zahrála před budovou školní vlastenecké písně, při čemž přítomní občané hudbu zpěvem doprovázeli. Pak procházela mládež při zpěvu a jásotu vesnicí, při čemž očistili ves od jediného rakouského orlíčku, který z trafiky Voráčkovy strhli a do bláta zašlapali..."
 
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  10

 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548