1958

Založení JZD

 

"...Začátkem dubna se rozhodli všichni zdejší zemědělci vstoupit do JZD, to je ku společnému hospodaření. Přihlášky podepsali všichni, až na samotu drnomistra Špingla. Nově vstoupilo do družstva 26 členů se 180 ha zemědělské půdy a ihned začali společně pracovat.  Předsedou zvolili malého zemědělce Josefa Chalupu. Celkem je nyní ve zdejším družstvu 40 zemědělských závodů, bude se společně hospodařit asi na 340 ha zemědělské půdy. K 1.červnu ustájili společně asi přes 100 krav-asi na 60 kusů u Masojídků, ostatní dobytek v č.2, v č.3, v č.7, v č.12, v č.17 a v č.23. Asi 6 párů koní bylo ustájeno u Šímů, v č.20 bylo asi 50 ks prasat a v č.1 asi 10 prasnic.

Každý člen družstva měl k soukrommému hospodaření 0,5 ha půdy, každý si mohl chovat jednu krávu, nejvýš 2 prasata a něco drůbeže. Přibližně dostával každý za odpracovaných 8 hodin 1 pracovní jednotku, plánovanou v letošním roce na 10 Kčs. Každý měsíc se vyplácela záloha na odpracované jednotky ve výši 5 Kčs, ostatní bude až na konci roku po vyúčtování, pak ev.doplatky. Každý člen na odpracovanou jednotku dostává tzv.naturálie, v letošním roce činily na každou jednotku 1 kg pšenice, 0,5 kg žita a 0,5 kg krmného obilí. Následkem neúrody brambor letošní rok žádné rozdělovány nebyly. Probíhala celkem dobře sena, ten rok bylo dost. Následkem pozdního jara se žně dosti opozdily, ale celkem se sklidilo všechno dobře, i povinné dodávky byly splněny. Zato na sklizeň otav přišlo deštivé počasí, že nebylo možno všechny otavy usušit. Následkem deštivého léta byla sklizeň brambor malá a dosti obtížná pro časté deště. Zdejší JZD mělo dodat asi 26 vagonů brambor, ale následkem malé úrody odevzdalo asi 8 vagonů. Brambory se vybíraly ještě v prvních listopadových dnech. Zrovna tak i setí ozimů následkem dešťů se protáhlo až do měsíce listopadu..."
 
 
Zdroj:   PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:   JOSEF ZIMA
Datum zápisu v kronice:   1958
Strana v kronice:   78-81
 
 
Sekci "Založení JZD" jsem zpracoval a vložil až po upozornění zdejšího rodáka Vladislava Kotalíka, žijícího na severu Čech. Uznávám, že zápis Josefa Zimy z roku 1958 jsem nevyhodnotil jako jednu z důležitých událostí historie naší obce. Panu Kotalíkovi děkuji za upozornění a také za spolupráci při tvorbě stránek kroniky obce Mezná.
 
J. Kolář, kronikář.

Menu

130 LET MÍSTNÍ ŠKOLY

Škola v Mezné v 60. letech 20. století

Historie a foto: ZDE...

ŽIVOT V OBCI 2019

Pouť v Mezné 2019

Foto: ZDE a ZDE

MUZEA V REGIONU

Blatské muzeum

Husitské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Starostka obce:

Mgr. Romana Chvojková

724 195 795

obecmezna@seznam.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

009120