Znak obec Mezná[1].jpg

ARCHIVÁLIE OBCE MEZNÁ

V DIGI ARCHIVU SOA TŘEBOŇ

CO JE DIGITÁLNÍ ARCHIV
Digitální archiv Státního oblastního archivu Třeboň je webová aplikace sloužící k zpřístupnění digitalizovaných materiálů; je součástí Digitálního archivu SOA v Třeboni - systému pro bezpečné uchování, správu a zpřístupnění digitalizovaných materiálů.
 
PODMÍNKY POUŽITÍ
Všechny digitalizované materiály jsou chráněny platným autorským zákonem! Veškerá práva na zveřejnění a rozmnožení reprodukcí náleží jednotlivým vlastníkům archiválií, jejichž souhlas je nutný k případnému dalšímu využití snímků.
Snímky jsou poskytnuty pouze za účelem on-line prohlížení v DigiArchivu SOA v Třeboni, jejich kopírování, distribuování, prodávání, využití v jiných projektech a na jiných stránkách je zakázáno.
 
Zdroj: DIGI-ARCHIV SOA Třeboň.
 
 
 

DIGITALIZOVANÉ KRONIKY ŠKOLNÍ OBCE MEZNÁ

 KRONIKA  DATACE  PŘÍMÝ ODKAZ

 Památní kniha

 1889-1940

 Zde...

 Monografie Mezné

 1929

 Zde...

 

DIGITALIZOVANÉ SČÍTÁNÍ LIDU V MEZNÉ

 OBEC  DATACE  SOUDNÍ OKRES  PŘÍMÝ ODKAZ
 Mezná  1869  Soběslav  Zde...
 Mezná  1880  Soběslav  Zde...
 Mezná  1900  Soběslav  Zde...
 Mezná  1910  Soběslav  Zde...
 Mezná  1921  Soběslav  Zde...

 

ARCHIVNÍ FONDY OBCE MEZNÁ V SOkA TÁBOR

 NÁZEV FONDU  DATACE  PŘÍSTUPNOST
 Archiv obce Mezná  1838-1945  Přístupný
 Archiv školy Mezná  1889-1949  Nepřístupný
 JZD Mezná  1957-1964  Nepřístupný
 Místní národní výbor Mezná  1945-1976  Částečně přístupný
 Místní školní rada Mezná  1920-1949  Nepřístupný
 Obecní úřad Mezná  1990-2006  Nepřístupný
 Sbor dobrovolných hasičů Mezná  1925-1956  Nepřístupný

 

Zdroj: SOA Třeboň a SOkA Tábor.

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář,

ve spolupráci s Ing. Alenou Daňkovou ze SOkA Tábor a Ing. Martinem Hankovcem ze SOkA Strakonice.

Stránka aktualizována: srpen 2017.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010546