Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obec v knihách

Naše obec v knihách

Mezná v zrcadle času 1362-2022

Autor: Jan Kolář, 2022 

Kniha, která by mapovala historii Mezné, nebo alespoň některou její etapu, zatím nikdy v minulosti vydána nebyla. Dobrou zprávou pro všechny Mezeňany, ale i rodáky žijící dnes v okolních obcích a městech, je to, že od října roku 2022 je v prodeji publikace bývalého mezenského kronikáře Jana Koláře Mezná v zrcadle času 1362-2022. K jejímu slavnostnímu představení došlo 26. listopadu 2022 v mezenské Hospůdce Ve Škole. 

Mezná v zrcadle časuKniha byla vydána u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky. Vznikala přes dva roky, přičemž podklady pro její zpracování autor shromažďoval a třídil 12 let. Na více než 400 stranách kniha mapuje velmi dlouhou historii obce; je zde popsána minulost místních starých rodů a stavení, jsou zde shromážděny popisy památek, památných míst a pamětihodných událostí, nepřehlédnete medailony významných rodáků, starostů, učitelů a dalších důležitých postav místní minulosti. V knize objevíte mnoho zajímavostí z osmašedesátileté činnosti místní obecné školy, z fungování zdejších spolků, dočtete se zde ale například také o místních pověstech, které si zdejší lidé vypráví a předávají již stovky let. Publikace rovněž přináší četná poutavá vyprávění místních pamětníků! Zaujme však celou řadou dalších zajímavostí.

Kniha přináší také četná vyprávění o historii obcí okolních. Dočíst se zde můžete něco málo o historii školy v sousedních Kvasejovicích (mezenské děti v minulosti tamní školu navštěvovaly), dozvíte se něco o obci Přehořov (Mezná byla několik let její místní částí), o nedaleké obci Tučapy (také tamní školu mezenské děti v minulosti navštěvovaly), dočtete se o historii starobylé obce Dírná, o významných rodech zde vládnoucích, včetně starého šlechtického rodu Wratislavů, ale také například o minulosti vesniček Zářičí a Nová Ves, které kdysi bývaly místními částmi obce Mezná.

Během přípravy nové publikace autor spolupracoval s badatelkou Ing. Jaroslavou Novotnou, která ve starých urbářích, matrikách, pozemkových knihách a soupisech poddaných vyhledala mnoho zajímavostí o starobylých mezenských gruntech a chalupách; v úvodní kapitole je tak mimo jiné zmapována dávná minulost mnoha mezenských domů a rodů od konce třicetileté války až dodnes!

 

Knize Mezná v zrcadle času pomohla na svět také nezištná finanční pomoc řady místních a přespolních obyvatel a spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí.

Knihu podpořili: Evžen Wratislav, spolek Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, Mgr. Jana Drsová, Jana Drsová, Luboš Novotný, Eliška Novotná, Jiří Mann, Marcela Mannová, Libor Majer, Iveta Majerová, Soňa Kukačková, Jaroslav Klípa, Jindřiška Klípová, Josef Míka, Věra Hájíčková, Ing. Dušan Švarc, Helena Švarcová, Božena Chalupová, František Špingl, Ing. Petr Švarc, Iveta Švarcová, Kamil Beran, Monika Beranová, Mgr. Kamil Dřevikovský a Mgr. Pavla Dřevikovská. 

 

Představení knihy

Kniha byla slavnostně představena v mezenské Hospůdce Ve Škole během Setkání u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky o obci - v sobotu 26. listopadu 2022. O akci mimo jiné informovala redaktorka týdeníku Táborsko Eva Výborná: https://www.jcted.cz/69784-mezna-na-sobeslavsku-slavi-660-let-od-prvni-pisemne-zminky-o-obci/

Web spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí o účasti na mezenském slavnostním setkání: https://www.veselipratelehistorie.cz/l/mezna-v-zrcadle-casu-1362-2022-uvedeni-knihy-do-zivota/

Fotografie ze Setkání u příležitosti první písemné zmínky a představení knihy Mezná v zrcadle časuZDE...

 

Kde si knihu "Mezná v zrcadle času" můžete koupit:

  • v knihkupectví Kanzelsberger Soběslav, nám. Republiky 149/4 - denně kromě neděle a státem uznaných svátků (737 499 903)
  • v Infocentru města Soběslav, nám. Republiky 1 - budova staré radnice (381 508 195,  601 339 095)
  • cena publikace:  429 Kč

Mezná v zrcadle času 1362-2022

Mezná v zrcadle času 1362-2022

Mezná v zrcadle času 1362-2022

 

 

Soběslavsko

Autor: Emil Smrž, 1930

Existuje také několik knih se zmínkou o Mezné. Především je zde publikace Emila Smrže z roku 1930 Soběslavsko, která na pěti stranách velmi stručně přibližuje historii naší obce, život zdejších obyvatel, připomíná některé statistické a identifikační údaje obce, ale najdeme zde také např. náčrty štítů několika tehdejších mezenských domů.

 

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

Autoři: Karel Tříska a kolektiv

Zmínku o mezenském středověkém tvrzišti je možné nalézt v knize dr. Karla Třísky a kolektivu z roku 1986 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

 

Lexikon nedotknutelných

Autor: Jan Vyhlídka

V publikaci Jana Vyhlídky z roku 2013 Lexikon nedotknutelných se dozvíte něco o známém mezenském rodu pohodných Špinglů.

 

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty

Autor: August Sedláček

Další zmínky o naší obci jsou k nalezení v knize historika Augusta Sedláčka Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Zde je zmínek o Mezné hned několik.

 

Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy

Autoři: Pavel Hájek, Zdenka Paloušová

V publikaci Pavla Hájka a Zdenky Paloušové z roku 2021 Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I. se čtenáři mohou dozvědět něco o mezenské návesní kapli Navštívení Panny Marie.

 

Na východ od Soběslavi

Autor: Jaroslav Pražma

Zatím poslední kniha, která spatřila světlo světa a v níž lze nalézt mnoho zmínek o životě naší obce, je publikace známého soběslavského historika a badatele Jaroslava Pražmy Na východ od Soběslavi. Jak napovídá samotný název, autor zde zprostředkovává vyprávění lidí, žijících ve vesnicích ležících východně od Soběslavi. Mimo jiné se zde dozvíte něco o historii mezenské hájovny "u Černého Kuby", o minulosti hostince č. 6, o místních starých rodech Pražmů, Lešků a dalších...