Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Mezná

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Mezná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Mezná
  Mezná 43
  Soběslav 392 01

 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Mezná
  Mezná 43
  Soběslav 392 01

 

 

 

 

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Mezná
  Mezná 43
  Soběslav 392 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 

 

 • 4.8 ID datové schránky

  djhatfj

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 21829301/0100

 

6. IČO

00667030

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty

 

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

 

 

12. Úhrady za poskytování informací

 

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.