Drobečková navigace

VÍTEJTE V NAŠÍ OBCI > Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN

 ZNAK OBCE MEZNÁ

Zastupitelstvo obce Mezná,

příslušné podle § 6 odst. 5 pism. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon") za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen "vyhláška 500") formou opatření obecné povahy

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN MEZNÁ

Vydávající správní orgán:     Zastupitelstvo obce Mezná

Číslo jednací:     10/02/2010

Datum vydání:     25.10. 2010

Datum nabytí účinnosti:     9.11. 2011

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:     Ing. Vlastimil Smítka

Funkce oprávněné osoby:     pracovník společnosti UPLAN, s.r.o. (územně plánovací činnost)

Územní plán vypracovali:     Ing. Vlastimil Smítka,  Ing. Pavla Kodadová

Odpovědný projektant:     Ing. arch. Jaroslav Poláček

Za Obecní úřad Mezná:     Vlastislav Štefan, starosta obce

 

 

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

OÚ Mezná - Úřední hod.

Pondělí: 15.30-17.30
Pátek: 19.00-20.00

Obec Mezná - kontakt

Obec Mezná, Mezná 43
392 01 Soběslav
Starostka:

Mgr. Romana Chvojková
724175975
obecmezna@seznam.cz
Dat.schránka: IDDS: djhatfj

Podrobné kontakty zde

Návštěvnost stránek

098000