Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci

Něco o nás

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Mezné pochází z roku 1362, obec ležící východně od sedmitisícového města Soběslav tak patří k těm starším na Táborsku. Rozprostírá se v mělkém údolí, mírně se sklánějícím od jihovýchodu k severozápadu, obklopená je lesy a množstvím rybníků. Jméno Mezná (kdysi Mezný) vzniklo patrně od slova mez, takže pravděpodobně označovalo ves založenou na hranici, mezi.

Mezná od východu (foto Honza Žirovnický)V nejstarší části obce, poblíž prastarého ZLATÉHO DVORA, se nachází velmi dobře dochované STŘEDOVĚKÉ TVRZIŠTĚ, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout objekt KAPLIČKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, budovu HASIČSKÉ SCHRÁNĚ z roku 1925, budovu bývalé OBECNÉ ŠKOLY, vystavěnou a vysvěcenou v roce 1890 a PAMÁTNÍK 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, vybudovaný roku 1921. K obci náleží též prastarý MLÝN SVITÁK, kde je mlynářský rod Zimů doložen již koncem 18. století. Další samotou náležející k obci je bývalá POHODNICE U BLAŽKŮ, kde rod Špinglů vykonával živnost pohodnickou již od roku 1732 (první pohodný Blažej Špingl) a bývalá MEZENSKÁ HÁJOVNA, kde místní již v polovině 18. století říkali „u Kadlece v lese neb hajnýho“.

V centru obce dále nelze přehlédnout řadu kdysi lokálně významných hospodářských celků - prastarých SELSKÝCH GRUNTŮ a CHALUP, jejichž historie je zmapována v nové knize Mezná v zrcadle času; v roce 1651 je v obci např. písemně doloženo 10 gruntů a 6 chalup, dále Zlatý Dvůr č. 1 a mlýn Sviták č. 32 u rybníka Starosty. Velmi pravděpodobně zde v této době fungovala také KOVÁRNA č. 31PASTOUŠKA č. 25. Zcela prokazatelně písemně doložena je naopak PANSKÁ KRČMA č. 6 - zdejší rody krčmářů a hostinských jsou písemně doloženy od roku 1691 až do konce 20. století, samotný hostinec je prameny připomínám již v době třicetileté války! 

Zajímavým a nepřehlédnutelným momentem místních dějin je založení jednotřídní OBECNÉ ŠKOLY v roce 1889 a výstavba ŠKOLNÍ BUDOVY v roce 1890. Škola zde poté úspěšně fungovala celkem osmašedesát let, v období 1889-1949 a 1957-1965. Od té doby svému původnímu účelu neslouží, základní vzdělání však dala mnoha mezenským generacím.

Meznou zhruba v její polovině protíná silnice vedoucí od Soběslavi směrem na Dírnou a dále na Jindřichův Hradec. Od května do září zde potkáte mnoho projíždějících cyklistů, nedaleko odtud se totiž nachází jeden z nejznámějších jihočeských zámků Červená Lhota. Ve 2. polovině 19. století, v období před 1. světovou válkou a také v době první republiky žilo v naší obci přes 250 obyvatel, nyní se počet trvale hlášených pohybuje okolo 100 obyvatel.

Stejně jako dnes, obec i v minulosti žila čilým společenským a sportovním životem. Obrovskou tradici zde mělo AMATÉRSKÉ DIVADLO, což dokládají zmínky v pamětní knize obce již z počátku 20. století. Největší úspěchy slavili místní ochotníci po 2. světové válce, kdy se dokonce probojovali do republikového finále Přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou.

Úctyhodným datem založení se pyšní také místní dobrovolní hasiči, SDH MEZNÁ byl založen v roce 1925. Kromě svého základního poslání mezenský sbor v minulosti velmi úspěšně působil také na poli sportovním; po druhé světové válce zde nesmírně úspěšně působila zejména družstva žen, která v 50. a poté v 80. letech 20. století zaznamenala nejeden úspěch v tehdy (i dnes) velmi populárním hasičském sportu. Dne 28. října 2025 mezenští dobrovolní hasiči oslaví 100 let své činnosti. 

Ze sportovního života Mezné stojí za zmínku období 2002-2022 a obdivuhodné úspěchy MÍSTNÍCH NOHEJBALISTŮ, kteří ve východní části obce, za podpory vedení obce, postupně vybudovali útulný víceúčelový sportovní stánek, kde jsou již přes dvacet let pravidelně pořádány turnaje v nohejbalu (dříve také v malé kopané a ve florbalu). Do Mezné se tak již léta sjíždějí sportovci z nejrůznějších koutů Táborska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Českobudějovicka. Mezenští nohejbaloví reprezentanti však v nedávné minulosti sklízeli velké úspěchy také na hřištích soupeřů. Dvanáct let trvající bohatá sportovní činnost vyvrcholila v roce 2014 založením oficiálního spolku SK RAPID MEZNÁ 02, v roce 2014 se pak místní nohejbalisté poprvé v historii zúčastnili oficiální soutěže, okresního přeboru družstev Jindřichohradecka. Zde reprezentanti SK Rapid Mezná 02 odehráli celkem 7 sezón, v nichž v letech 2017, 2018 a 2019 obsadili 2. místo, v roce 2020 pak 3. místo a zaznamenali tak své dosud největší sportovní úspěchy.

 

Více informací o místní historii najdete v nové publikaci: Mezná v zrcadle času 1362 - 2022.

 

Mezná a rybníky (foto Honza Žirovnický)

Rybníky Těšín a Krotějov (foto Honza Žirovnický)

Mezná od severozápadu (foto Honza Žirovnický)

Rybníky Těšín, Nový a Pešta (foto Honza Žirovnický)

   

Fotografie:

Honza Žirovnický a Jakub Maty Lysák (2020 - 2022).