Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Obecně závazné vyhlášky

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Platnost od   8. 4. 2024
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Platnost od   8. 4. 2024
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Platnost od   8. 4. 2024
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Platnost od   1. 1. 2024

OZV o místním poplatku ze psů

Platnost od   1. 1. 2024

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Platnost od 25. 3. 2024
OZV o pohybu psů na veřejném prostranství Platnost od   4. 6. 2024 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Jednací řád 

 Jednací řád Zastupitelstva obce Mezná, schválený usnesením č. 05/07/2023 dne 24. 8. 2023: ZDE.

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2024 

 

 Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2023

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2022

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2015

 

Usnesení zastupitelstva obce 2014

 

Usnesení zastupitelstva obce 2013

 

Usnesení zastupitelstva obce 2012

 

Usnesení zastupitelstva obce 2011