Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Obecně závazné vyhlášky

OZV 3-2008 Veřejný pořádek Příloha 1 Platnost od 15.1. 2008
OZV 2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství Platnost od 1.1.2022
OZV 3/2020 školský obvod mš Platnost od 12.12.2020
OZV 2/2017 školský obvod zš Platnost od 21.3.2017
OZV 1/2020 Poplatek za psa Platnost od 12.12.2020
OZV 3-2010 Poplatek za veřejná prostranství Příloha 1 Platnost od 15.1. 2011

OZV 2-2012 Požární řád Příloha 1

Platnost od 25.6. 2012
OZV 1_2022 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

platnost od 1.1.2023

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2023

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2022

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce 2015

 

Usnesení zastupitelstva obce 2014

 

Usnesení zastupitelstva obce 2013

 

Usnesení zastupitelstva obce 2012

 

Usnesení zastupitelstva obce 2011