Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vítejte na Táborsku

Vítejte na Táborsku

Obec Mezná náleží k regionu Táborsko. K regionu, který je pevně spjatý s husitskou tradicí města Tábora a také řekou Lužnicí. Nachází se na pomezí Jižních a Středních Čech, v severovýchodní části Jihočeského kraje.

Táborsko je oblastí chladnější, s listnatými a smíšenými porosty plnými chovné zvěřiny, oblastí s písečnými přesypy a oblastí vodních sportů na řece Lužnici. Sousedí s Českobudějovickem, Píseckem, Benešovskem (Střední Čechy), Pelhřimovskem (Vysočina) a  Jindřichohradeckem.

 

Rozloha, průmysl, zemědělství

K 1. 1. 2008 měl region rozlohu 1326,01 km2, správně byl členěn do 110 obcí (8 měst, 1 městys, 101 vsí), žilo zde přes 102 tisíc obyvatel, což znamená 77 obyvatel na km2.

 

Devět měst regionu Táborsko

Tábor Sezimovo Ústí Soběslav Bechyně Veselí nad Lužnicí Chýnov Planá nad Lužnicí Mladá Vožice

Tábor, Sezimovo Ústí, Soběslav, Bechyně, Veselí nad Lužnicí, Chýnov, Planá nad Lužnicí, Mladá Vožice, Jistebnice (znak zatím není na snímku).

 

Region je průmyslově zemědělský s rozvinutým lesnictvím a rybníkářstvím. Průmysl je koncentrován do oblastí měst (nejdůležitější je potravinářství, strojírenství a chemická výroba), nejsou zde žádné velké energetické a těžební závody (kromě těžby štěrkopísků). Zemědělství se orientuje na pěstování obilovin, pícnin, brambor a olejnin, na chov skotu, prasat i drůbeže.

 

Poloha

Region náleží provincii Česká vysočina. Ta zde zasahuje jednou subprovincií a to Českomoravskou, která se zde dělí na tři oblasti - Středočeská pahorkatina, Jihočeské pánve, Českomoravská vrchovina. Středočeskou pahorkatinu zde tvoří dva celky - Vlašimská pahorkatina a Táborská pahorkatina. Vlašimská pahorkatina leží na SZ (okrajové části) a je to zvlněná krajina polí, luk, lesíků a sídel s nadmořskou výškou 500-700m. Táborská pahorkatina leží uprostřed regionu a na Z a je to zde méně zalidněná lesnatá zvlněná krajina s nadmořskou výškou 400-550m. Oblast Jihočeské pánve zde zasahuje svým jedním celkem – Třeboňskou pánví. Třeboňská pánev leží na J regionu a je to zde sníženina s rybníky, zmokřelými loukami, lesíky, vodními toky a sídly s nadmořskou výškou 400-450m. Oblast Českomoravská vrchovina zde zasahuje pouze svým jedním celkem - Křemešnickou vrchovinou. Ta leží na V regionu a je to zde kopcovitá krajina s lesy, poli a sídly s nadmořskou výškou  450-750m.

 

Vodní toky

Celé sledované území patří do povodí Labe (úmoří Severního moře). Dílčím povodím je Vltava a regionu dominuje její pravý přítok Lužnice. Ta zde vytváří velký oblouk, když nejprve teče od J (Veselí nad Lužnicí) k Táboru a pak se stáčí k JZ (Bechyně). Do Lužnice se vlévají od V Něžárka, Černovický, Dírenský a Hrobský potok (postupně od J k S), dále od S Kozský, Košínský a Pilský potok na Táborsku  a Smutná na Bechyňsku.

Střed regionu je skryt v zákrutě Lužnice, přičemž k ní přivádí vody její levé přítoky - od Z Bechyňský a Maršovský potok, od JV Třebelický, Všechlapský potok a Židova strouha od JV na Bechyňsku. SV části regionu (Mladá Vožice) patří povodí Sázavy (pravý přítok Vltavy) a vody odvádí Vlašimská Blanice s přítoky k S. SZ části regionu (Libenice) odvodňuje Sedlecký přítok (s přítoky, které vedou vody na SZ do Mastníku a ten do Vltavy).

V regionu najdete velké množství rybníků - nejznámější je oblast na J (Veselí nad Lužnicí), dále jsou v okolí Tučap, Vodic, Liderovic, mezi Jistebnicí a Nadějkovem, na SZ, mezi Táborem a Ml.Vožicí. Množství menších rybníků najdete také v okolí naší obce - Mezná je menšími rybníky doslova obklopena. Na Lužnici nelze přehlédnout nejstarší vodní nádrž   ve střední Evropě – Jordán (Tábor).

 

Příroda

Krajina je kromě rovinného teplého jihu jinak pahorkatinného rázu, v níž se střídají mozaikovitě lesy, pole, louky, rybníky a sídla. Střední část je více zalesněná, jižní má větší rybníky a zmokřelá území, sever patří pestré krajině s množstvím chráněných stromů a stromořadí. V jižní části regionu zde zasahuje CHKO Třeboňsko, která byla však vyhlášena r.1979, tedy až poté, co tato oblast získala statut biosférické rezervace (1977-první v ČR). Zamokřelé louky a rašeliniště jsou chráněny dle Ramsarské smlouvy, je to taktéž oblast ochrany ptactva. Kromě této CHKO zde není žádné jiné velké chráněné území ani velký počet rezervací či památek, najdete zde ale šest přírodních parků:

  • Černická obora - uprostřed regionu mezi Sudoměřicemi a Komárovem,
  • Jistebnická vrchovina - na SZ regionu mezi Borotínem, Jistebnicí a obcí Libenice,
  • Kukle - v okolí Třebelického potoka na levém břehu Lužnice Z od obce Malšice,
  • Plziny - na Z regionu Z od Bechyně,
  • Polánka - na SV regionu mezi obcemi Dolní Hořice, Rodná, Bradáčov a Vodice,
  • Turovecký les - uprostřed regionu mezi obcemi Planá nad Lužnicí, Turovec, Radenín a Košice.

Z významných rezervací zde leží vodní tok Židova strouha jižně od Bechyně, území s těžbou rašeliny Borkovická blata západně od Veselí nad Lužnicí, písečný přesyp u Vlkova, Granátová skála v Táboře a Chýnovská jeskyně v krasové oblasti JZ od Dolních Hořic. Na Soběslavských blatech naleznete naučnou stezku, jižně od Veselí nad Lužnicí naučnou stezku Veselské pískovny a v Táboře botanickou zahradu.

 

Památky

Region Táborsko je spjatý hlavně s husitskou tradicí města Tábora a Kozího Hrádku (Mistr Jan Hus), a také vodáckou atraktivností řeky Lužnice. Má však mnoho dalších zajímavostí. Krajina byla osídlována již v dávné době a naleznete zde tudíž četné pozůstatky pravěkých a středověkých sídlišť a tvrzišť (např. naše Mezná), dále pohřebišť (četné mohyly), ze středověku se zde dochovaly zříceniny hradů Borotín, Kozí Hrádek, Přiběnice a Přiběničky, Dobronice, Choustník či Šelmberk.

Oblast Soběslavských blat je známou a pozoruhodnou národopisnou oblastí s památkami lidové architektury (Selské baroko). Z památek technického rázu upoutá jedna z prvních údolních nádrží ve střední Evropě Jordán (15.st) v Táboře, řetězový most přes Lužnici u Stádlce (přenesený z Podolí na Písecku), první elektrifikovaná trať u nás z Tábora do Bechyně z r.1903 (Fr. Křižík), obloukový most v Bechyni z r.1928, na Hýlačce u obce Větrovy stojí vyhlídková věž.  Město Chýnov nabízí dům Fr. Bílka, Mladá Vožice památník Mladovožicka, Jistebnice (známá díky Jistebnickému kancionálu) památník R. Laudy, SZ od Borotína je partyzánský bunkr.

V lázeňském městě na Lužnici, Bechyni, můžete obdivovat zámek, kdysi patřící Petru Vokovi (Rožmberk) s jeho expozicí, dále expozici sochaře Vl. Preclíka, Hasičské muzeum, Alšovu jihočeskou galerii, obloukový most Duha či klášter. Městečko Chýnov vás uvitá rodným domem sochaře a grafika Františka Bílka či nedalekou Chýnovskou jeskyní. Mladá Vožice nabídne prohlídku památníku Mladovožicka či věž Zvonice (bývala zde solnice). Nejmladší město Planá nad Lužnicí patřilo v minulosti Táboru, Rožmberkům, Šternberkům, Lobkovicům a dnes je zde původní gotický kostel sv.Václava s cennou farou z 18.st., několik památných stromů a rybníky, známý je nedaleký přírodní park Turovecký les. Sezimovo Ústí ležící na Lužnici je dnes rozděleno silnicí E55 na starou a novou část a vzniklo vlastně až v 19. st., protože to původní v r.1420 zničili husité a vysídlili. Dnes je město známo jako sídlo prezidenta dr. Edvarda Beneše (památník, vila, park s hrobkou), s hvězdárnou či nedalekým Kozím Hrádkem.

V Soběslavi (stojí na Zlaté stezce) můžete navštívit gotický kostel sv.Petra a Pavla z 15.-16. st.  (68 metrová věž), kostel sv.Víta ze 14. st. obnovený ve 20. st. s vedle stojící starou radnicí, hřbitovní kostel sv.Marka s kaplí (dnes galerie), na místě hradu (později přeměněný na pivovar) stojí Kulturní dům, v centru najdete stará opevnění, v tzv. Smrčkově domě je Husitské muzeum,  Rožmberský dům nabízí muzeum s přírodovědnými sbírkami, na Svákově leží zbytky prehistorického hradiště. JZ leží národopisná oblast blat s mnohými lidovými stavbami.

Původní husitské centum Tábor, postavené na dřívějším Hradišti, se dodnes moc nedochovalo. Později královské město prošlo mnoha přestavbami, přesto jeho jádro je dnes městskou památkovou rezervací. Hrad zde zůstal ve svém zbytku - bechyňská brána a bateriová věž Kotnov s přístupnou vyhlídkou, středověký ráz města připomínají zbytky plygonálních bašt a hradeb. Navštívit dále můžete uličky starého města, chrám Proměnění Páně na hoře Tábor z 16. st., gotickou radnici s hranolovou věží a muzeem či měšťanské domy s renesančními průčelími na náměstí, památník popravených lidí za fašistické éry, bývalý agustin. klášter, klášter Klokoty, muzeum Kodetů, hvězdárnu či botanickou zahradu.

Nedaleko u obce Větrovy je rozhledna Hýlačka. Ve Veselí nad Lužnicí na jihu regionu v oblasti blat a rybníků (Horusický rybník) najdete kostel Povýšení svatého kříže z 13. st., starou radnici na náměstí se sousedním národopisným muzeem a pamětní síni K. Weise, kapli sv. Marka a kostel sv.Floriána z 18. st. Dům č. 22 byl místem koňské poštovní dráhy s poštovní stanicí (dům má renesanční štíty).

 

  • Text byl zpracován dle článku pana Rostislava Pavelky, turisty, amatérského geologa, přírodologa, historika a tvůrce webu "Turistický průvodce po ČR - tipy na výlety".
  • Text byl zveřejněn s výslovným souhlasem autora webu Rostislava Pavelky.
  • Mírně upravil: Jan Kolář, kronikář obce 2009 - 2020.