Změna velikosti písma

O obci Mezná

Nejstarší písemná zmínka o Mezné pochází z roku 1362. Obec ležící východně od města Soběslav tak patří k těm starším v táborském regionu. Rozprostírá se v údolí, sklánějícím se od jihovýchodu k severozápadu, obklopená je lesy a rybníky. Jméno Mezná vzniklo patrně od slova mez; označovalo ves založenou na hranici, mezi. 

V obci se nachází velmi dobře dochované středověké tvrziště, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Na návsi nelze přehlédnout objekt kaple Navštívení Panny Marie, vystavěné po roce 1828, dále budovu staré hospody, doloženou již za třicetileté války, objekt hasičské schráně (1925), budovu bývalé školy (1890) a památník 1. světové války (1921). K obci náleží též prastarý bývalý mlýn Sviták, bývalá pohodnice (první pohodní doloženi v roce 1732) a také hájovna, zmiňovaná již v polovině 18. století...