Změna velikosti písma

O obci Mezná

Mezná je poprvé písemně zmiňována v roce 1362. Obec ležící v jižním cípu Táborska se rozprostírá v údolí, sklánějícím se od jihovýchodu k severozápadu, obklopená je lesy a rybníky. Jméno vzniklo od slova mez; označovalo ves založenou na hranici - mezi. 

K 1. 1. 2024 bylo v obci k TP hlášeno 117 obyvatel, před sto a více lety zde však žilo bezmála 300 lidí. Středověkou minulost obce připomíná tvrziště, což je jedna z nejvýznamnějších památek svého druhu na Táborsku. Návsi dominuje kaple Navštívení Panny Marie, vystavěná po roce 1828 (před ní zde stála jiná kaple, patrně z 2. poloviny 17. stol.) a bývalá hospoda, doložená již za třicetileté války. Pod hrází rybníka Starosty je mlýn Sviták (mlynář Zima doložen 1675). Na návsi je hasičská schráň (1925), budova bývalé školy (1890) a památník 1. světové války (1921). Nejméně tři století je osídlena samota u Blažků s pohodnicí a hájovnou (doloženy v 1. pol. 18. stol.).