Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní poplatky

OBECNÍ POPLATKY 

Všechny níže uvedené poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu č. 43 během úředních hodin (pokladna: pátek 19:00 - 20:00), nebo na bankovní účet obce č. 21829301/0100 - KB Tábor. 

Při hrazení poplatků prostřednictvím bankovního účtu platí tyto zásady: 

 • platby se poukazují jednotlivě (jedna platba = jeden konkrétní poplatek), to znamená neslučovat do jedné platby např. poplatek za odpady a psa; 
 • do pole "Zpráva pro příjemce" plátci uvedou jméno, příjmení a číslo popisné (údaje, vztahující se k osobě / nemovitosti, za něž je poplatek hrazen). 

 

Poplatek za psa

Výše poplatku:  100 Kč za jednoho psa, 150 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. 

Úleva pro občany starší 65 let:  50 Kč za jednoho psa, 75 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. 

Splatnost poplatku:  do 31. března každého kalendářního roku. 

OZV o místním poplatku ze psů

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem je:

 • fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu; 
 • fyzická osoba vlastnící nemovitou věc (byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci), v níž není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Výše poplatku:  700 Kč za kalendářní rok. 

Osvobození od poplatku:  osvobozena je osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je: 

 • poplatníkem poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště;
 • umístěna do dětského domova pro děti do tří let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, nebo v chráněném bydlení;
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

Úleva od poplatku:  úleva 350 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která: 

 • je mladší 15 let (úleva se uplatní v kalendářním roce, kdy bylo uvedeného věku dosaženo); 
 • fyzické osobě vlastnící průkaz ZTP a ZTPP;
 • fyzickým osobám žijícím v čp. 32 a čp. 34 (z důvodu nezajíždění svozové techniky). 

Splatnost poplatku:  poplatek je splatný do 31. března každého kalendářního roku. 

OZV o poplatku za obecni systém odpadového hospodářství

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Splatnost poplatku:  poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství. 

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství