Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Znak a vlajka obce

ZNAK A VLAJKA OBCE

Oficiální znak a vlajka obce

Návrh znaku a vlajky, který v roce 2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Popis znaku:

V modro-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole modrým kotoučem.

Popis vlajky:

List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části modrým kotoučem. Poměr šířky k délce je dva ku třem.

 

Slavnostní převzetí Dekretu

V pondělí 26.6. 2012 převzal místostarosta obce Mezné Ing.Václav Pražma z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové Dekret o udělení znaku a vlajky. Slavnostního aktu se zúčastnil také kronikář obce Jan Kolář.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Zrcadlový sál PS Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněnmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Jednací sál PS Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Co předcházelo udělení znaku a vlajky

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání č.3/2012 odsouhlasilo návrh, týkající se zhotovení oficiálního znaku, který naše obec dosud neměla. Tvorbou znaku a také vlajky zastupitelé pověřili zkušeného heraldika a vexilologa Mgr.Jana Tejkala. Na zasedání č.5/2012 zastupitelé, společně s občany, vybrali jeden z dvanácti návrhů (výše), který nakonec schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Zde uvádíme, co  předcházelo udělení znaku a vlajky naší obci...

 

Znak obce Mezná

(vypracoval Mgr.Jan Tejkal)

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce Mezná. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenské pečeti panství Dírné, k němuž ves před konstitucí obecního zřízení náležela.

Při absenci vlastní obrazové pečeti obce návrh znaku vychází především z erbu husích krků Mezenských z Mezného, když všechny varianty návrhu znaku počítají s velmi zajímavou a starobylou obecnou figurou dvojice husích hlav s krky doplněnou pro odlišení znaku obce od rodového znamení variantně o následující znakové figury:

1.Heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura snížené vlnité paty štítu (a stejně tak figura vlnitého dělení štítu) koresponduje významově s obecnými (tj. z reality odvozenými a heraldicky adekvátně graficky stylizovanými) figurami husích krků a připomíná rovněž geografickou polohu obce v krajině rybníků a mezenský mlýn Sviták.

2.Heroldská figura zvýšené pilovité hlavy štítu asociuje opevnění tvrze či vrcholky stromů a podtrhuje tak někdejší přítomnost tvrze  v obci obklopené zalesněnou krajinou.

3.Obecná figura kotouče je převzata ze znamení Lévy z Mezného a ze Mnichu.

Poznámka:

Heraldická a historická literatura uvádí několik erbů rodin píšících se z Mezného, přičemž v jednotlivých případech není zcela zřejmé, o kterou z několika stejnojmenných vsí se jedná.

Většina autorů (například dříve Sedláček či nejnověji Úlovec, jak dokládají přiložené kopie textů) však přisuzuje erb dvou husích krků Mezenských z Mezného k obci Mezná v okrese Tábor a na základě těchto textů je také připraven návrh znaku pro obec Mezná s figurami husích krků.

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení.

Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov.

V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev.

Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.

U návrhu znaku pro obec Mezná lze pak - při zachování popsaného pravidla - uvažovat o těchto barevných kombinacích s těmito významy:

-zelená, zlatá, stříbrná, modrá = barvy venkovské krajiny, lesy, pole, vodní toky a plochy, širé nebe,

-stříbrná, červená = české zemské barvy.

Blason neboli popis variant návrhu znaku obce:

Varianta 1:

„V zeleném štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

Varianta 2:

„V modrém štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

Varianta 3:

„V červeno-modře polceném štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky.“

Varianta 4:

„V zeleném štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

Varianta 5:

„V modrém štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

Varianta 6:

„V červeno-modře polceném štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky.“

Varianta 7:

„V zeleném štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 8:

„V modrém štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 9:

„V červeno-modře polceném štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 10:

„V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zeleným kotoučem.“

Varianta 11:

„V modro-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole modrým kotoučem.“

Varianta 12:

„Ve vlnitě děleném štítě, nahoře červeno-modře polceném a dole stříbrném, dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a jazyky provázené dole modro-červeně polceným kotoučem.“

 

Vlajka obce Mezná:

(vypracoval Mgr. Jan Tejkal)

Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních intencích:

I-Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu.

II-Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.

III-Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II..

V případě návrhu vlajky pro obec Mezná se přitom ukazuje jako adekvátní postupovat takto:

-varianty 1-3 a 9-12 = opakování znakové figurální kompozice,

-varianty 4-6 = kombinace opakování znakových figur husích krků s nahrazením figury pilovité hlavy do podoby dvou vodorovných pruhů odpovídající barevnosti,

-varianty 7-8 = opakování znakových figur doplněné svislými krajními pruhy v barvách těchto figur.

Popis variant návrhu vlajky obce:

Varianta 1:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 2:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 3:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, horní tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V horním pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 4:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:6:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 5:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a bílý, v poměru 1:6:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 6:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, horní bílý, prostřední tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý, v poměru 1:6:1. V prostředním pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 7:

„List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a bílý, v poměru 1:3:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené u dolního okraje žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 8:

„List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý a bílý, v poměru 1:3:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené u dolního okraje žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 9:

„List tvoří červená žerďová a modrá vlající část. U dělící linky dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky provázené u dolního okraje na dělící lince žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 10:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části zeleným kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 11:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části modrým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 12:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, horní tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a jazyky provázené v dolní části modro-červeně svisle děleným kotoučem. Poměr šířky k délceje 2:3.“

DVANÁCT VARIANT, Z KTERÝCH BYLA VYBRÁNA JEDNA FINÁLNÍ (č.11)

Do diskuse Zastupitelstvo obce zapojIlo také všechny místní občany, proto všechny tyto návrhy byly vystaveny v Hospůdce ve škole 25.4. 2012. Všichni občané se s návrhy mohli seznámit, všichni měli možnost vyjádřit svůj názor. Konečné slovo při výběru finální varianty mělo obecní zastupitelstvo na zasedání č.5/2012 - názor zastupitelů byl totožný s názory občanů, vybrána tedy byla varianta č.11.

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianta 3

 

Varianta 4

 

Varianta 5

 

Varianta 6

 

Varianta 7

 

Varianta 8

 

Varianta 9

 

Varianta 10

 

Varianta 11

 

Varianta 12

Dne 14.4. 2012

Mgr. Jan Tejkal, heraldik, vexilolog.

VYJÁDŘENÍ: podvýbor pro heraldiku a vexililogii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

Vyjádření - PhDr. Karel Müller