Připravujeme knihu o historii obceDatum konání:
27.9.2021

PŘÍPRAVA PUBLIKACE O OBCI MEZNÁ

V roce 2022 si naše obec připomene významné výročí – 660 let od první písemné zmínky. U příležitosti tohoto jubilea je již nyní k samostatnému vydání připravována publikace s pracovním názvem Mezná v zrcadle času 1362–2022. Kniha bude mapovat život místních obyvatel, spolků, sdružení a institucí od roku 1362 až do současnosti (předpoklad vydání v průběhu roku 2022). K přípravě publikace jsou využívána dostupná data z kronik obce a školy, archivní fondy Státního okresního archivu Tábor, Státního oblastního archivu Třeboň, nejrůznější regionální publikace, veřejně přístupné internetové zdroje a také informace řady místních pamětníků.

V této souvislosti bych Vás rád požádal o spolupráci. Pokud byste k obohacení obsahu připravované knihy chtěli přispět i Vy, každá snaha, námět, či nápad jsou vítány. Vlastníte-li např. staré fotografie Vašeho domu, či informace o Vašem rodu (pokud má v obci dlouhou tradici), dobové listiny, či další zajímavosti a měli potřebu a zájem podělit se o ně s budoucími čtenáři, kontaktujte kohokoli ze zástupců obce, např. obecní zastupitelku za kulturu Mgr. Janu Drsovou (608 243 787), nebo přímo mne, dnes již bývalého obecního kronikáře (607 126 581, jendakolar@email.cz). Každý takovýto dokument bude individuálně posouzen; pokud bude shledán jako vhodný k zařazení do připravované knihy, zajistím pořízení kopie (s Vaším výslovným souhlasem) a také navrácení nepoškozeného originálu zpět do Vašich rukou.

Součástí obsahu publikace budou m. j. také informace o historii místní kaple Navštívení Panny Marie, útržky z historie dnes neexistující mezenské kovárny a např. seznam místních kovářských mistrů od roku 1706. V této souvislosti bych Vás chtěl požádat o zapůjčení starých fotografií kapličky a dnes již neexistující kovárny (pokud jsou součástí Vašeho rodinného archivu). Dobových snímků kapličky se v současném archivu kroniky obce nachází jen několik, fotografie někdejší kovárny bohužel ani jediná. Vítány jsou samozřejmě také jakékoli informace, které by vedly k přesnějšímu zmapování života mezenských kovářů a kovárny obecně.

Kniha, která by mapovala historii naší obce, nebo alespoň některou její část, či etapu, zatím nikdy v minulosti vydána nebyla. Pro Vaši informaci uvádím názvy několika publikací se zmínkami o naší obci:

  • Soběslavsko, Emil Smrž (1930)
  • Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, K. Tříska (1986)
  • Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, A. Sedláček (2001)
  • Lexikon nedotknutelných, Jan Vyhlídka (2013)

Děkuji za spolupráci.

Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Text aktualizován: 27. 9. 2021.


Menu

Hospůdka Ve Škole

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Web hospůdky: ZDE...

Fulltextové vyhledávání

Mezenské rybníky

Rybník Krotějov

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště

Středověké tvrziště v Mezné

Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné

Skola v 60. letech 20. století

Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

016778