Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vyšlo 3. číslo Mezenského zpravodaje

Vyšlo 3. číslo Mezenského zpravodajeDatum konání:
1.9.2023

 

Vyšlo 3. číslo Mezenského zpravodaje. V papírové podobě jej zdarma obdrželi obyvatelé obce a chalupáři, nahlédnout do periodika je možné také v místní Hospůdce Ve Škole a v kanceláři obecního úřadu. Všechna dosud vydaná čísla si občané mohou přečíst (stáhnout) také na www.obecmezna.cz

Mezenské zpravodaje 2023Mezenský zpravodaj je vydáván poprvé v historii obce. Vychází od počátku roku 2023, jeho vydávání se řídí tiskovým zákonem a zákonem o obcích. Je evidován u Ministerstva kultury ČR (Odbor médií a audiovize) a je tak řádnou periodickou tiskovinou obce. Posláním zpravodaje je informovat občany obce Mezná o činnosti orgánů obce, o společenském, kulturním a sportovním životě obce, o historii, tradicích, rozvoji a jiném dění v obci. 

 

Mezenský zpravodaj vydává obec Mezná a jako vydavatel je také odpovědná za jeho obsah. Redaktorem Mezenského zpravodaje je Jan Kolář, sídlem redakce je kancelář obecního úřadu v Mezné. 

 

Zpravodaj vychází obvykle jednou za čtyři měsíce (1. ledna, 1. května, 1. září) na 12 stranách formátu A-4. V případě potřeby je možné zařazovat mimořádná čísla, anebo naopak nahradit dvě čísla jedním dvojčíslem. Obsah a rozsah každého jednotlivého čísla určuje redaktor, starostka obce a místostarostka obce. Redaktor je ve své práci odpovědný starostce a místostarostce obce, přičemž odpovídá za zpracování periodika po stránce grafické, stylistické a textové. Redaktor dále odpovídá za včasné předání předlohy každého jednotlivého čísla do tisku. 

 

Do Mezenského zpravodaje jsou zařazovány také příspěvky a fotografie členů zastupitelstva obce a občanů obce. Příspěvky, náměty a názory se přijímají zpravidla v elektronické podobě na e-mailové adrese zpravodajmezna@email.cz prostřednictvím textového editoru Word. Kratší příspěvky lze dodat i v písemné (vytištěné) podobě po dohodě s redaktorem. Příspěvky, náměty a názory obvykle přijímá redaktor, také však starostka obce a místostarostka obce. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redaktor, jejich případné zveřejnění vždy projednává se starostkou obce a místostarostkou obce. Každé vydání zpravodaje má stanovenou uzávěrku příštího čísla, která je uvedena v  tiráži. Materiály a příspěvky dodané po uzávěrce nemusí být v aktuálním čísle uveřejněny. Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých čísel zpravodaje, určuje redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.