Drobečková navigace

VÍTÁME VÁS > BUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ

 Znak SK Rapid Mezná 02

JAK JSME BUDOVALI

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V MEZNÉ

Na jaře roku 2002 se v Mezné dalo dohromady několik sportovních nadšenců a v jejich hlavách se zrodila myšlenka obnovit staré volejbalové hřiště. Svému účelu nesloužilo již více než dvacet let. Do jeho východní části byl navíc po dlouhá léta svážen odpad, jehož se nahromadila ohromná spousta. Bezmála jeden a půl metrovou vrstvu takto nakladeného materiálu čas postupně přikryl hustým náletovým porostem.

Pár jedinců se někdejší sportovní plácek nejprve snažilo upravit svépomocí, téměř polovina nynější hrací plochy však byla letitým ukládáním odpadu tak poznamenána, že nakonec došlo k rozhodnutí skládku zlikvidovat za pomoci obecních finančních prostředků. Nutno říci, že samotná obec, a především tehdejší starosta Vlastislav Štefan, se k problému nakonec postavili čelem - padlo rozhodnutí nechat plochu odbagrovat, navézt kámen, položit kanalizační potrubí a asfaltový koberec. Vše nákladem obce přes sto tisíc korun.

Areál sportoviště se v následujících letech dále zveleboval a upravoval. Protože hřiště od počátku sloužilo také nově se utvořivší partě nohejbalistů a tento ryze český sport se v Mezné záhy dostal na úroveň, kterou nikdo neočekával, padlo rozhodnutí dodatečně upravit hrací plochu tak, aby alespoň její celková délka splňovala parametry Českého nohejbalového svazu. Došlo tedy k dobetonování obou polovin hrací plochy, která tak byla prodloužena celkově o dva metry. Asfaltový koberec navíc zanedlouho pokryl plastový povrch, který obci, coby vyřazený, daroval soběslavský Spartak. Svému účelu slouží dodnes, byť je již značně opotřebovaný a tak trochu za hranicí životnosti. V roce 2003 se započalo s postupným oplocováním hrací plochy, na východní straně hřiště se vybudovalo dřevěné hrazení, ocelové zábradlí, byly vyrobeny stoly a lavice, vývěsní skříň, kolostav. To vše výhradně svépomocí, několik místních a přespolních sportovců a fanoušků zde za více než deset let zdarma odpracovalo stovky hodin. V roce 2013 obec dobudovala také přístřešek pro diváky (konstrukce byla před tím vystavěna taktéž svépomocí), ruku v ruce s tím došlo k oplocení poslední - jižní strany. V roce 2019 byla do areálu sportoviště zavedena elektřina a nově instalováno svítidlo veřejného osvětlení. Celý areál tak dostal zcela nový svěží vzhled.

Jednotlivé etapy budování mezenského sportovního areálu jsem postupně důkladně dokumentoval, fotografie ukládal do archivu obce a na tyto stránky. V naději, že pro budoucnost zůstane uchováno ohromné nadšení malé skupiny lidí, která jednu velmi zanedbanou a nevzhlednou část obce pomohla přetvořit v něco smysluplného. V něco, co dodnes slouží všem.

Jan Kolář, bývalý kronikář obce a SK Rapid Mezná 02.

 

 

2002 - 2004

POLOŽENÍ POVRCHU - MONTÁŽ PLASTU - PRODLOUŽENÍ HRACÍ PLOCHY

Hřiště 2002

Hřiště 2004

 

 

2005 - 2006

STAVBA HRAZENÍ - MONTÁŽ OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ - VÝROBA LAVIC

Hřiště 2005

Hřiště 2005

 

 

2007 - 2009

USAZENÍ LAVIC - DOKONČENÍ MONTÁŽE OPLOCENÍ TŘÍ STRAN HŘIŠTĚ

Hřiště 2006

Hřiště 2007

Hřiště 2008

Hřiště 2009

 

 

2010 - 2011

ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU - POČÁTEK STAVBY PŘÍSTŘEŠKU

Hřiště 2010

Hřiště 2011

Hřiště 2011

 

 

2011 - 2013

STAVBA PŘÍSTŘEŠKU PRO DIVÁKY - MONTÁŽ OPLOCENÍ JIŽNÍ STRANY

Hřiště 2011

Hřiště 2012

Hřiště 2013

 

 

2013

DOKONČENÍ STAVBY PŘÍSTŘEŠKU PRO DIVÁKY

Hřiště 2013

 

 

2013

VÝROBA STOLŮ - MONTÁŽ SKŘÍNĚ A STÍNĚNÍ - MONTÁŽ LOGA

Hřiště 2013

Hřiště 2013

Hřiště 2013

Hřiště 2013

 

 

2013

SPORTOVNÍ AREÁL

Hřiště 2013

Hřiště 2013

Hřiště 2013

 

 

2013

OPRAVA HRAZENÍ: DEMONTÁŽ PALUBEK

Hřiště 2013

Hřiště 2013   Hřiště 2013

 

 

2013

OPRAVA HRAZENÍ: DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ - ODBAGROVÁNÍ ZEMINY

Hřiště 2013   Hřiště 2013   Hřiště 2013

Hřiště 2013   Hřiště 2013   Hřiště 2013

 

 

2013

OPRAVA HRAZENÍ: VYČIŠTĚNÍ PROSTORU - ÚPRAVA TERÉNU ZA HRAZENÍM

Hřiště 2013   Hřiště 2013   Hřiště 2013

Hřiště 2013   Hřiště 2013   Hřiště 2013

Hřiště 2013   Hřiště 2013   Hřiště 2013

 

 

2014

OPRAVA HRAZENÍ: NÁTĚRY A MONTÁŽ PALUBEK

Hřiště 2014

Hřiště 2014

 Oprava palubkového hrazení

Oprava palubkového hrazení

Oprava palubkového hrazení

Hřiště 2014

 

 

 2015

BUDOVÁNÍ ŠATNY PRO HOSTUJÍCÍ HRÁČE

Budování šatny

Budování šatny

Budování šatny

Budování šatny

Budování šatny

Budování šatny

 

 

2017

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ

image.jpg

 

 

2019

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ

Víceúčelové hřiště v Mezné

Víceúčelové hřiště v Mezné

Víceúčelové hřiště v Mezné

Víceúčelové hřiště v Mezné

Víceúčelové hřiště v Mezné

 

 

2020

NOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTŘINY A SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Hřiště 2019 - nové osvětlení a přípojka elektřiny

 

 

2020

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ

Víceúčelové hřiště v Mezné 2020

Víceúčelové hřiště v Mezné 2020

Víceúčelové hřiště v Mezné 2020

Víceúčelové hřiště v Mezné 2020

 

Fotografie: Jan Kolář, Ivana Pergerová, Ing. Petr Švarc.

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce a SK.

Stránka aktualizována: leden 2021.

Menu

V PRODEJI NOVÁ KNIHA

O HISTORII MEZNÉ

 Mezná v zrcadle času 1362-2022

Kde ji koupit:

knihkupectví Kanzelsberger Soběslav a Infocentrum Soběslav. 

O POHÁR STAROSTY MEZNÉ 2021

 

O POHÁR STAROSTY MEZNÉ 2022