Znak obec Mezná[1].jpg

KRONIKÁŘ A KRONIKA

ZAMYŠLENÍ NAD PRACÍ KRONIKÁŘE

Vést obecní kroniku zákon obcím sice ukládá, sankce za jeho neplnění ale již neřeší. Do takové práce se leckomu ani příliš nechce. Jde totiž o velký závazek, časově značně náročný a přiznejme si, že nedostatečně ohodnocený, především v menších obcích. Mnoho obcí si tak stýská: nemá nám kdo psát kroniku. Pokud se podíváme do mikroregionů kolem nás, což je jen malá část okresu Tábor, zjistíme, že z třinácti obcí Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko se kronika nevede v jedné obci, že z šestnácti obcí DSO Pod horou se kronika nevede ve třech a z jedenácti obcí DSO Veselsko (myšleno jen v obcích Táborska) se kronika nevede v jedné obci (průzkum v lednu 2019). Ze tří mikroregionů se tedy obecní kronika nevede v pěti obcích (na Táborsku celkem sedm mikroregionů).

Polemizovat o tom, zda je pro společnost potřebné a nutné kroniku vést je celkem zbytečné, protože již úvodní věta zákona č. 132/2006 Sb. hovoří jasně: "Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci a poučení budoucím generacím." Myslím, že tímto je řečeno vše podstatné. Obecní kronika by se vést měla - a navíc ne ledajak.

A jaký by měl kronikář být? Co by měl ovládat a zvládat? Je toho dost, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že kronikář je v mnoha případech člověk, který má své hlavní zaměstnání a kroniku vede ve svém volném čase.

Kronikář by tedy měl být především člověk zodpovědný a objektivní, měl by také dobře zvládat základy mateřského jazyka, mít dobrý sloh a v případě, že hodlá psát kroniku ručně, také mít slušný krasopis. K zahození jistě není ani smysl pro pečlivost, samozřejmostí by měla být schopnost oddělit věci podstatné a důležité od těch nepodstatných. Výhodou je znalost více cizích řečí, což se hodí např. při bádání v archivech (další z široké činnosti kronikáře). A ještě něco: základem je znalost obce a jejího okolí, kronikář by se měl široce zajímat o obecní dění, měl by úzce spolupracovat s vedením obce, zúčastňovat se společenských a jiných akcí, měl by znát nejen staré kroniky vlastní obce, ale také kroniky obcí v okolí. A především: mít čas, spoustu času a také velkou dávku trpělivosti.

Bohužel, kronikářské práci se leckde nedostává velké podpory. Zaznamenávání událostí o současném životě je, především v některých menších obcích, bráno spíše jako okrajová záležitost a já si myslím, že je to z velké části dáno tím, že již samotní představitelé těch obcí práci kronikáře mnohdy patřičně dlouhodobě nedoceňují. Myslím ten význam kronikářského zápisu pro budoucnost, ne osobu kronikáře. O adekvátní odměně za stovky hodin práce ročně, práce, která nikdy nekončí, nemluvě. Jistě, některé obce (i malé) si svého kronikáře považují a odpovídá tomu i odměna a vytvořené pracovní podmínky, mám však dojem, že na tomto poli se ještě musí mnohé vykonat. Otázka odměňování kronikářů je ale debata mnohem širší, do které se zde rozhodně pouštět nechci. Přesto jeden příklad za všechny: roční plat kronikáře dva tisíce korun hrubého je výsměch této práci a pokud kronikář vykonává svoji práci zodpovědně a smysluplně, pak je to i neúcta k tomu konkrétnímu člověku. To je můj názor.

Na druhou stranu... Práce kronikáře není jen velká dřina – je také krásná, naplňující, člověk má zvláštně hřejivý a těžko popsatelný pocit, že činí něco, co má smysl, něco, co může nějakým způsobem obohatit a pozitivně ovlivnit příští generace - právě jim zanechává vzkaz o našem současném životě. Tenhle pocit nemůže nahradit vůbec nic. Doporučuji všem, kteří alespoň na okamžik zauvažovali o práci kronikáře obce, či spolku (nebo byli osloveni).

S úctou k práci všech kronikářů

Jan Kolář, kronikář obce Mezná.

 

 

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2019

92 STRAN

Kronika obce Mezná 2019

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář.

Stránka aktualizována: květen 2020.

Menu

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka: ZDE...

Blatské muzeum: ZDE...

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Rybník Krotějov

Více o rybnících: ZDE...

MEZNÁ A STŘEDOVĚK

Středověké tvrziště v Mezné

Více o tvrzišti: ZDE...

MEZENSKÁ ŠKOLA

Skola v 60. letech 20. století

O mezenské škole: ZDE...

Návštěvnost stránek

010774