Znak obec Mezná[1].jpg

PROFIL KRONIKÁŘE OBCE

 

Moje foto.jpg  

JAN KOLÁŘ

VĚK:  54 let, narozen v Táboře.

VZDĚLÁNÍ:  Mechanik opravář strojů a zařízení (tříapůlletý učební obor bez maturity).

PROFESE:  svářeč kovů - praxe 33 let, z toho 16 let v automobilovém průmyslu.

 

DOPLNĚNÍ VZDĚLÁNÍ

ZK 111 1.1  Základní kurz svařování obalenou elektrodou.

ZK 135 1.1  Základní kurz svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO 2.

ZK 141 8     Základní kurz svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG.

B-M 133      Státní zkoška svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO 2 (po platnosti).

                     V roce 2019 jsem svou původní profesi ze zdravotních důvodů opustil.

 

DALŠÍ ČINNOST PŘI ZAMĚSTNÁNÍ:

Neuvolněný člen zastupitelstva obce 2002 - 2006 (funkce místostarosta obce).

Neuvolněný člen zastupitelstva obce 2010 - 2012 (funkce místostarosta obce).

V polovině volebního období 2010-14 předčasný odchod z funkce ze zdravotních důvodů. 

 

ZÁJMY:

  • Jsem členem a kronikářem spolku SK Rapid Mezná 02, spolek.
  • Kronikářská činnost, historie Mezné a Táborska, historie obecně, sport (již jen pasivně).

 

KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST:  22 let praxe.

  • 1989 - 1992  Kronika fotbalového oddílu TJ ZD Tučapy
  • 2002 - 2019  Sportovní kronika obce Mezná
  • 2009 - 2019  Kronika obce Mezná
KONTAKT jendakolar@email.cz
 
 
V roce 2002 jsem založil Sportovní kroniku obce Mezná a v roce 2009 mne místní obecní zastupitelstvo pověřilo zapisováním do kroniky obecní - obě kroniky vedu dodnes. Kronikářská práce (dříve také aktivní sport) patří k mým největším koníčkům, provází mne v podstatě již od školních let.
 
V lednu roku 2009 jsem tedy převzal Pamětní knihu obce Mezné a s ní přes dvě stě nezařazených a nepopsaných fotografií, k tomu jednu fotodokumentaci, čítající asi čtyřicet nepopsaných černobílých snímků. Bylo potřeba založit další fotodokumentační přílohy, aby se fotografie v budoucnu neztratily a zachovaly se tak pro budoucí generace. Všechny snímky bylo potřeba důkladně rozčlenit a popsat. Nastalo tedy dlouhé období identifikace, s popisováním snímků tehdy nezištně pomáhalo několik místních pamětníků. Během let 2009-10 se díky tomu podařilo založit dvě nové fotodokumentační přílohy s datací 1900-2012 a celkovým počtem 168 stran. Práce to byla nesmírně časově náročná (dva roky), vznikem obou příloh se však podařilo zachránit kus historie naší obce.
 
Od roku 2009 zakládám a archivuji další přílohy - k dnešnímu datu čítá archiv kroniky celkem čtyřiadvacet příloh v listinné podobě (fotografické přílohy, novinové články, plakáty, darované či jinak získané listiny z rodinných archivů atd.) a sedmapadesát příloh v podobě elektronické.
 
V letech 1925-2012 byly události v obci zaznamenávány ručně do pamětní knihy, od roku 2013 již roční zápisy zpracovávám elektronicky - každý jednotlivý zápis je po jeho dokončení a schválení vytištěn a zajištěn vazbou, dle zákona č.132/2006 Sb.
 
V roce 2002 jsem založil a dodnes vedu SPORTOVNÍ KRONIKU OBCE - dosud existují dva svazky, z nichž druhý je zatím nedokončen. Na počátku roku 2013 jsem spustil webové stránky KRONIKA SK RAPID MEZNÁ 02 (www.obecmezna.cz/sport), které taktéž podrobně mapují sportovní život v obci - i zde jsou pro budoucnost zaznamenány kompletní výsledky domácích sportovních akcí, ale také akcí pořádaných v obcích a městech našeho regionu, kterých se zúčastnily a zúčastňují mezenské reprezentační celky - vše od roku 2002 až do současnosti. Stránky jsou již několik let archivovány Národní knihovnou České republiky.
 
V roce 2012 jsem založil webové stránky KRONIKY MEZNÉ (www.obecmezna.cz/kronika). Hlavním cílem stránek je přiblížit mezenskou historii a současnost širší veřejnosti, stránky slouží výhradně k prezentaci obce. Jsme součástí regionu Táborsko, web je tedy zároveň také trochu regionální (viz. Galerie těchto stránek). Také stránky kroniky jsou trvale archivovány Národní knihovnou ČR.
 
V rámci propagace a zviditelnění obce zasílám články z aktuálního dění v obci do regionálního tisku (Táborský deník, Táborsko, Soběslavská Hláska) a také do celostátního zpravodaje KRONIKY A KRONIKÁŘI. K mým aktivitám patří také příležitostné bádání v SOkA Tábor a SOA Třeboň za účelem studie archivní fondů obce, spolupracuji a setkávám se s kolegy kronikáři z regionu i mimo něj.
 
V rámci vzdělávání v oboru jsem absolvoval:
  • Seminář v Praze 2017 - Kronika 21. století (lektor Mgr. Tomáš Hromádka)
  • Seminář v ČB 2018 - Kronikář obce po volbách v roce 2018 (lektor PhDr. Jiří Bartoň)
 
Jan Kolář, kronikář obce.
 
 
 

OSVĚDČENÍ                                     DEKRET

Osvedcení - Kronika 21.století    Dekret kronikáře
 
 

    

Z DALŠÍ ČINNOSTI KRONIKÁŘE

TÝBORSKÝ TÝDEN

Táborský týden 2019

 

 

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 2019

Soběslavská hláska 2019

 

 

TÁBORSKÝ TÝDEN 2019

Táborský týden 2019 - strana 2   Táborský týden 2019 - strana 3

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2019

Táborský deník 2019

 

 

 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 2018

Soběslavská hláska 2018

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2018

Táborský deník 2018

 

 

TÁBORSKO 2017

Taborsko 2017

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2017

Táborský deník 2017

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2017

Táborský deník 2017

 

 

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Soběslavská hláska 2017

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2017

Táborský deník 2017

 

 

KRONIKY A KRONIKÁŘI 2017

Časopis Kroniky a kronikáři 2017 

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2012

Táborský deník 2012

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2012

Táborský deník 2012

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2011

Táborský deník 2011

 

 

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 2011

Soběslavská Hláska

 

 

TÁBORSKÝ DENÍK 2010

Táborský deník 2010

Zdroj: články regionálních médií a postřehy kronikáře.
Zpracoval: Jan Kolář, kronikář.
Stránka aktualizována: říjen 2019.

Menu

130 LET MÍSTNÍ ŠKOLY

Škola v Mezné v 60. letech 20. století

Historie a foto: ZDE...

ŽIVOT V OBCI 2019

Pouť v Mezné 2019

Foto: ZDE a ZDE

MUZEA V REGIONU

Blatské muzeum

Husitské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Starostka obce:

Mgr. Romana Chvojková

724 195 795

obecmezna@seznam.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

009120