Kde koupit knihu Mezná v zrcadle časuDatum konání:
29.9.2022

MEZNÁ V ZRCADLE ČASU 1362 - 2022

Od října 2022 je v prodeji publikace Mezná v zrcadle času 1362-2022. Kniha s podtitulem Procházka dějinami jedné malé obce na Soběslavsku vznikala přes dva roky a její vydání bylo připravováno k 660. výročí první písemné zmínky. Toto jubileum si naše obec připomíná právě v roce 2022.

Na více než 400 stranách kniha mapuje velmi dlouhou historii obce; je zde popsána minulost místních starých rodů a stavení, jsou zde shromážděny popisy památek, památných míst a pamětihodných událostí, nepřehlédnete medailony významných rodáků, starostů, učitelů a dalších důležitých postav místní minulosti. V knize objevíte mnoho zajímavostí z osmašedesátileté činnosti místní obecné školy, z fungování zdejších spolků, dočtete se zde ale např. také o místních pověstech, které si zdejší lidé vypráví a předávají již stovky let. Publikace rovněž přináší četná poutavá vyprávění místních pamětníků! Pevně doufám, že Vás zaujme řadou dalších zajímavostí.

Kniha přináší také četná vyprávění o historii obcí okolních. Dočíst se zde můžete něco málo o historii školy v sousedních Kvasejovicích (mezenské děti v minulosti tamní školu navštěvovaly), dozvíte se něco o obci Přehořov (Mezná byla několik let její místní částí), o nedaleké obci Tučapy (mezenské děti v minulosti navštěvovaly tamní školu), dočtete se o historii starobylé obce Dírná, o významných rodech zde vládnoucích, včetně starého šlechtického rodu Wratislavů, ale také například o minulosti vesniček Zářičí a Nová Ves, které kdysi bývaly místními částmi obce Mezná.

Během přípravy nové publikace jsem měl to štěstí spolupracovat se skvělou badatelkou Ing. Jaroslavou Novotnou, která ve starých urbářích, matrikách, pozemkových knihách a soupisech poddaných vyhledala mnoho zajímavostí o starobylých mezenských gruntech a chalupách; v úvodní kapitole je tak mimo jiné zmapována dávná minulost mnoha mezenských domů a rodů od konce třicetileté války až dodnes!

Knize Mezná v zrcadle času pomohla na svět také nezištná finanční pomoc řady místních a přespolních obyvatel a spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí. Všem moje velké poděkování!

Knihu podpořili: Evžen Wratislav, spolek Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, Mgr. Jana Drsová, Jana Drsová, Luboš Novotný, Eliška Novotná, Jiří Mann, Marcela Mannová, Libor Majer, Iveta Majerová, Soňa Kukačková, Jaroslav Klípa, Jindřiška Klípová, Josef Míka, Věra Hájíčková, Ing. Dušan Švarc, Helena Švarcová, Božena Chalupová, František Špingl, Ing. Petr Švarc, Iveta Švarcová, Kamil Beran, Monika Beranová, Mgr. Kamil Dřevikovský a Mgr. Pavla Dřevikovská. 

Novou publikaci si můžete zakoupit:

  • v knihkupectví Kanzelsberger Soběslav, nám. Republiky 149/4 - denně kromě neděle;
  • v Infocentru města Soběslav, nám. Republiky 1 - budova staré radnice (381 508 195); 
  • cena - 429 Kč.

Jan Kolář, autor.

 

UKÁZKA Z KNIHY

Mezná v zrcadle času 1362-2022

Mezná v zrcadle času 1362-2022

  Další knihy se zmínkou o obci Mezná: ZDE...


Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548